Beste Gijs,

Dat gaan wij niet doen. Jij hebt evenveel recht als iedere andere op zorg, een ziekenhuisbed en een plek op de IC mocht dat nodig zijn. Ook als ongevaccineerden in tijden van een coronavirus pandemie of andere calamiteiten e.d. En ik mag je graag uitleggen waarom.
Ik zie 't vaak en steeds vaker langskomen dat vaccinatiedrammers van ongevaccineerden eisen dat zij, als zij zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus, afstand doen van hun recht op zorg, een ziekenhuisbed en een plek op de IC. Én ik zie helaas steeds meer ongevaccineerden
die daar min of meer mee instemmen. Tegen hen zou ik willen zeggen: hou eens op met die malligheid! Natuurlijk, je hebt alle recht om een medische (be)handeling te weigeren. Om te beginnen met het je laten inspuiten met een serum waar nog zoveel vragen en twijfels aan kleven.
Ik heb op basis van mijn persoonlijke omstandigheden (mijn ziekte), de informatie die ik tot mijn beschikking heb (een veelheid aan met name wetenschappelijke studies en bronnen) en mijn individuele risicoanalyse en ethische afwegingen besloten om mij NIET te laten vaccineren.
Dat is mijn meest basale recht als mens. Ik beroep mij daarbij op mijn fysieke en geestelijke integriteit, mijn autonomie als mens, men recht op gewetensbezwaren, mijn grondrechten en de mensenrechtenverdragen die in de loop der tijd zijn opgeschreven ter bescherming van mensen.
En dan met name de bescherming van mensen tegen autoriteiten die hun boekje ver te buiten gaan. De universele rechten van de mens en grondwettelijke rechten zijn er juist om ons te beschermen in tijden zoals nu waarin de staat ons tot zaken wil dwingen die daartegen indruisen.
Het is van de zotten om mensen tot dit soort concessies, zoals het opgeven van basale grondwettelijke en mensenrechten (zoals zorg) op te geven, te dwingen. Dit noemt men ook wel 'government overreach'. Men doet en eist dus veel meer van burgers dan genoemde rechten hen toestaan.
Vergelijk het hele vaccinatie debacle met bijvoorbeeld toch met de auto op pad gaan ondanks dat het heel slecht weer is. Niemand kan zich indenken dat een staat, de overheid of andere burgers eisen dat jij van zorg afziet mocht jou onder deze omstandigheden iets naar overkomen.
Met het wel of niet vaccineren is het niet anders. Jij maakt op basis van jouw persoonlijke overwegingen de individuele keuze om je wel of niet te laten vaccineren. Dat is jouw keuze en jouw keuze alleen. Jij hebt aan anderen geen verantwoordelijkheid af te leggen zoals anderen
die zich wel laten vaccineren geen verantwoordelijkheid aan jou hoeven af te leggen. Dat is wat individuele vrijheid in het diepst van haar wezen is. Ja, jouw individuele keuzes kunnen in het uiterste meest ongunstige geval ook gevolgen hebben voor anderen. Net zoals het in de
auto stappen ondanks slecht weer in het minst gunstige geval ook gevolgen zou kunnen hebben voor anderen. Maar dat is nu eenmaal het gevolg van het leven leiden. Iedere denkbare activiteit en beslissing kunnen risico's met zich meebrengen voor jou maar mogelijk ook voor anderen.
Wil je dit kost wat het kost vermijden dan rest jou niets anders dan je in eenzaamheid op te sluiten en geen vin meer te verroeren tot je omkomt van de honger, dorst zo niet eenzaamheid. Als we het weer even terugvoeren naar het coronavirus dan blijkt dat dit niet meer risico met
zich meebrengt dan talloze andere zaken in het leven en waarvan wij de risico's volkomen acceptabel vinden. Sterker nog, er sterven iedere dag meer mensen aan bijvoorbeeld hartfalen en kanker dan er sterven aan het coronavirus. De absurde focus op alleen dit ene risico, dat best
te overzien is, geeft aan dat er iets heel anders aan de hand is. En dat is op z'n minst dat er sprake is van een collectieve angstpsychose met fobische trekken. En mogelijk een dubbele agenda van onze leiders, want vele malen erger dan de kwaal de maatregelen die men treft laten
zich nauwelijks nog rationeel verklaren. Feit blijft dat hoe vuig onze leiders zich ook gedragen, welke waanzin men telkens weer bedenkt en hoezeer het gros van het volk er ook in meegaat, het heft jouw mensen- en grondwettelijke rechten niet op. Ieder individu is primair alleen
verantwoordelijk voor zijn eigen daden, denken en doen. Je kunt van andermans gezondheid geen collectieve verantwoordelijkheid maken. Dat wil niet zeggen dat je anderen onbeperkt kan beschadigen of in gevaar kan of mag brengen, maar er zit wel een grens aan tot hoe ver andermans
verantwoordelijkheid gaat. Zodra de zorg voor anderen ten kosten gaat van ons collectieve en individuele welzijn en rechten als mens dan worden er grenzen overschreden die niet overschreden mogen en kunnen worden. Dan wordt het tijd om de staat, desnoods hard, terug te fluiten.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Coco Riga

Coco Riga Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @coco_riga

24 Nov
Ik heb het al eerder gezegd. Mensen realiseren dat ze een irrationele angstpropaganda voorgeschoteld krijgen en de maatregelen niet werken en erger zijn dan de kwaal. Het kabinet heeft nu 2 keuzes. Opgeven of de dictatoriale repressie nog hoger opvoeren.

nos.nl/l/t/2406802
Ik twijfel er geen moment aan dat men overgaat tot pure repressie. Van totale #lockdown tot zware bekeuringen, #2Gregel en mogelijk zelfs een #vaccinatieplicht. En dat is an sich op kort termijn slecht nieuws maar het zal de val van dit regime uiteindelijk alleen maar versnellen.
Men heeft geen idee welke woede, welke onmacht en welke onvrede er onder het volk broeit. Meer repressie draagt daar alleen maar aan bij. Meer mensen zullen uit hun coronapsychose ontwaken. Tot de bom barst en massaprotesten gewelddadig worden en het regime ten val word gebracht.
Read 5 tweets
23 Nov
Niets van wat ik aangeef wijkt daarvan af. Winkels zijn NIET bevoegd te controleren. Zij mogen en kunnen NIET controleren of iemand al dan niet terecht aanspraak maken op de uitzonderingsregel. BOA's mogen NIET achter de voordeur handhaven. Winkels krijgen dan ook GEEN boetes. Image
Je hoeft ook NIET te bewijzen aan een winkel of winkelmedewerker of jij al dan niet terecht aanspraak maakt op de uitzonderingsregel. Je hebt immers recht op medische privacy en hoeft niet aan iedere BOA, agent of vakkenvuller e.d. inzage te geven in jouw medische gegevens/staat.
Het is vrij simpel. De overheid kunnen nog zoveel regeltjes of andere onzin verzinnen maar ook zij kunnen en mogen niet onder of boven de wet opereren. En dat weet men maar al te goed. Weigert men je in een winkel dan discrimineert men. Daar kun je aangifte van doen. Maar ik
Read 4 tweets
20 Nov
Laat ik hierop, in plaats van een harde sneer uit te delen, eens serieus reageren. Want waarom wil een 'kleine minderheid zich niet aanpassen aan (wat volgens jou) de norm is'? Zoveel mensen is net zoveel motieven en beweegredenen, maar ik geef je mijn motieven hieronder: 1/10
Ten eerste hebben wij het over een serum dat haastig en slecht ontwikkeld en nauwelijks fatsoenlijk getest is. Wij weten werkelijk niet wat de effecten op enige termijn zijn. Het is wat mij betreft volstrekt immoreel en getuigd van een Mengele mentaliteit om zo'n middel op 2/10
letterlijk miljarden mensen uit te testen. Als het fout gaat hebben wij het over een massamoord op ongekende hoeveelheid mensen. Miljoenen, mogelijk zelfs honderden miljoenen mensen kunnen zeer ernstig ziek worden en overlijden als de theorie niet aansluit bij de praktijk. 3/10
Read 10 tweets
17 Nov
Mijn grootste bezwaar tegen dit soort goedbedoelde stukken is dat het gros ervan toch het 'killervirus' narratief als uitgangspunt hebben overgenomen. Dat het om een virusinfectie zou gaan die kost wat kost voorkomen dient te worden. Dit terwijl wij al sedert het begin weten 1/10
weten dat dit een vals narratief is. De risicogroepen zijn redelijk strak afgekaderd en niet wezenlijk anders dan bij andere respiratoire virusinfecties die wij in de volksmond de verzamelnaam 'de griep' hebben gegeven. De IFR ontloopt ook die van 'de griep' niet. Sterker 2/10
nog, COVID19 treft vrijwel exclusief de door ouderdom en ernstige ziekte zeer fragiele mens daar waar 'de griep' ook veel kinderen, jongeren en gezonde mensen treft. Ik erger mij dan ook groen en geel aan het feit dat het gros van de mensen eveneens de mythes van 'een hogere 3/10
Read 10 tweets
17 Nov
Het hele euvel is 'm er juist in gelegen dat ook gevaccineerden niet beschermd zijn tegen besmetting, besmettelijkheid, en juist de kwetsbaren tegen ziekenhuis- en IC opname alsook sterfte. Geen enkel systeem, 1G, 2G of 3G, lost dit probleem op. De vaccins zijn zeker niet de 1/3
oplossing zo is al gebleken. De overige maatregelen werken hooguit wat vertragend. We kunnen dus groot in blijven zetten op monsterlijke schijnveiligheidsmaatregelen die ten koste gaan van onze grondwettelijke vrijheden en rechten maar daar schieten we nauwelijks iets mee op. 2/3
Het is nog altijd niet te laat om de handelwijze van bijv. Zweden te kopiëren tezamen met reorganisatie en permanente opschaling van de zorg. Wat men nu doet is alleen maar eindeloos rekken van deze epidemie. Een gebed zonder end. Eentje die alles kapotmaakt wat ons lief is. 3/3
Read 4 tweets
15 Nov
Ik snap het niet zo goed (of juist wel natuurlijk).

Als iedereen die denkt dat je drie of meer keer in laten spuiten met hetzelfde corona placebo serum je beschermd dit gewoon laat doen. Als iedereen die een mondkapje wil dragen nou gewoon een mondkapje draagt en zich daar- 1/5
door beschermd waant dit nou gewoon doet. Als iedereen die denkt dat thuisblijven bescherming geeft gewoon thuisblijft en zich daardoor beschermd waant. Als iedereen met smetvrees die denkt dat je handen 200x per dag wassen en/ of desinfecteren je bescherming geeft en zich 2/5
daardoor beschermd waant dit nou gewoon doet. Als iedereen die denkt dat samenkomsten van groepen mensen een bron van infecties is nou gewoon niet en desnoods nooit meer samenkomt met andere mensen en zich daardoor beschermd waant en dit gewoon consequent altijd doet. Enz. 3/5
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(