1). Ons demissionaire kabinet straalt momenteel veel twijfel uit. De #COVID19 cijfers zijn allemaal zo 'snel' en 'overwacht' opgelopen. Daarom een draadje met wat scenario's waar nu uit gekozen kan worden.

Spoiler:
Keuzemogelijkheden: zwart, zwarter of zwartst.
2). Het heden kan niet begrepen worden zonder het verleden, dus 1 tweet over het verleden:
- Besmettingscijfers 📈 sinds ~8 weken
- IC-bezetting 📈 sinds ~7 weken
- IC nu voor >55% vol met COVID patiënten
- Testcapaciteit schiet tekort
- Rt 1.10-1.30 sinds >8 weken
3). En dan heeft minister @hugodejonge ook nog moeilijke vragen gekregen waarop een antwoord verwacht wordt terwijl de modellen van Wallinga stuk zijn. Daarom kan wat extra ondersteuning geen kwaad en heb ik een paar modellen gemaakt >>
4). Ik doe o.a. de volgende aannames:
- door 'harde klap' (13 nov) is Rt 1.0-1.2 geworden
- nieuwe maatregelen worden de komende week ingesteld en Rt gaat dan naar 0.8
- 0.3% van aangetoonde besmettingen komt op de IC
- ligduur IC: 16 dagen
- strengere triage zit niet in model
5). Deze scenario's leiden tot de volgende cijfers over het aantal vastgestelde besmettingen.

Door maximum aan testcapaciteit is er afvlakking op een hoog niveau. Maatregelen uitstellen zorgt voor een langduriger overbelast testsysteem en daardoor slechter zicht op het virus.
6). Na verloop van tijd leiden besmettingen altijd tot ziekenhuis- en IC-opnames en daardoor zal de IC-bezetting stijgen, waarschijnlijk tot een te hoog niveau. Piek midden december. Sneller & harder ingrijpen = beter.

N.B. 'dashed' lijn = Gommers max; stippellijn = minister max
7). @MinPres zei recent: "Je kunt altijd de discussie voeren of je een paar dagen eerder extra maatregelen had moeten nemen, of ben je dan weer een week te vroeg?" Bovenstaande scenario's lossen dit dilemma hopelijk vakkundig op. 4 dgn eerder ingrijpen --> 150-350 minder IC-opn
8). Tijdige voorbereiding op bovenstaande scenario's lijkt me ook belangrijk. O.a. mbt veiligheid van zorgmedewerkers. Bijvoorbeeld: bij oorlogstriage kan onmogelijk de veiligheid van alle zorgverleners gewaarborgd worden, daarom belangrijk om dit, zo mogelijk, te centraliseren.
9). Wat leren we er van?
Een gebrek aan strategie is het gevaarlijkst in de bestrijding van een pandemie.

Daarom nog een keer een snelcursus strategie van een expert (80 seconden):

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Henk-Jan Westeneng

Henk-Jan Westeneng Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @HJWesteneng

23 Nov
1). Gommers vanavond:
- over 10 dagen komen we in #codezwart
- 1350 IC bedden is niet haalbaar
- 1200-1250 IC bedden is nu waarschijnlijk het maximaal haalbare.
- "opschalingsplannen zijn papieren opschalingsplannen"

Bron: debatdirect.tweedekamer.nl/2021-11-23/zor… (Gommers in 2e helft)
2). Duidelijke som van Gommers:
- 188 BOSS bedden
- 350 IC bedden voor acute zorg (waarschijnlijk nog wat meer).
- 650 IC bedden voor COVID
Totaal: ~1200 IC bedden
3). Nu op IC:
488 COVID patiënten --> nog 174-224 extra COVID patiënten op de IC voordat we #codezwart hebben.

Momenteel groeit de IC-bezetting met 3% per dag. Tussen 30-11 en 12-12 wordt dan de kritische grens op de IC overschreden (waarschijnlijk rond 5-12). Dus over 7-19 dgn.
Read 4 tweets
22 Nov
1). Morgen komt het RIVM met de wekelijkse #COVID19 update.

Vandaag vast mijn update. 🧵
2). Het aantal besmettingen is in deze pandemie in NL nog nooit zo hoog geweest en ze stijgen de pan uit.

Via @YorickB
3). Op ~55% van alle bezette IC-bedden ligt een doodzieke COVD-19 patiënt. En dit stijgt snel door. Inmiddels is het aantal IC-bedden wat beschikbaar is voor andere patiënten met 30% afgenomen naar ~400.
Read 12 tweets
19 Nov
1). Het @rivm heeft nieuwe cijfers gepubliceerd over hoeveel opgenomen mensen gevaccineerd en ongevaccineerd waren en berekende op basis daarvan de vaccin effectiviteit (VE) tegen ziekenhuis- een IC-opname.
rivm.nl/documenten/eff…
2). In dit verslag komt het RIVM tot de volgende getallen:
Over de laatste acht weken was de VE 92% (95% BI 91-93) tegen ziekenhuisopname en 96% (95% BI 96-97) tegen IC opname. De onderliggende data staat hieronder.
3). Van de ziekenhuisopnames was over de maanden oktober en november 45.6% volledig gevaccineerd. Van de IC-opnames was over de maanden oktober en november 28.5% volledig gevaccineerd. Ik ga er van uit dat 84.7% van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd is >>
Read 7 tweets
18 Nov
1) Een 'waning immunity' 🧵

Dit gaat over de verandering van de effectiviteit van vaccins tegen COVID-19 in de loop van de tijd. En wat dit voor het beleid zou kunnen betekenen.
2) Afnemende immuniteit (waning immunity) na vaccinatie tegen COVID-19 is momenteel een heet hangijzer. Voor dit draadje baseer ik me op een grote studie uit Israël nejm.org/doi/full/10.10…
3) Deze studie gaat dus over Israel, maar het zal voor NL waarschijnlijk niet heel anders zijn. In Israël is gevaccineerd met Pfizer. Afnemende immuniteit is bij Moderna vaccin waarschijnlijk iets beter en bij AZ en Jansen slechter.
Read 15 tweets
17 Nov
1). Hoe staat NL ervoor qua corona?

Spoiler: niet goed (voorzichtig uitgedrukt).

🧵
2). Momenteel:
- ~20000 vastgestelde besmettingen per dag en stijgend
- gemiddeld 227 zhk-opnames/dag over afgelopen week. stijgend
- gemiddeld 33 IC-opnames/dag over afgelopen week, stijgend
- ~45% van totale IC-capaciteit gevuld met covid patienten, stijgend
3). Maatregelen:
Uitgebreide bespreking hiervan heeft geen zin omdat de huidige hoge belasting nooit lang vol te houden is en de R daarom naar 0.8 of lager moet. Dat is een daling van 35-40%, dat gaat niet lukken met de huidige maatregelen. Wel volgens het RIVM model 😜 👇
Read 10 tweets
15 Nov
Voordelen 1G ten opzichte van 2G:
- 1G is niet discriminerend
- 1G voorkomt toename polarisatie
- 1G voorkomt besmettingen
- 1G verbetert het zicht op het virus
- 1G is proportioneel (bij veel besmettingen)

Nu nog zorgen voor een goede implementatie!
Ik kreeg hier zoveel reacties op dat ik ze niet kan beantwoorden. Belangrijkste tegenargumenten zijn:
1. Het kan niet (logistiek)
2. Het is (te) duur
3. Mensen gaan de booster niet meer nemen
4. Ja doei, ik ben gevaccineerd
5. Ik ben voor 0G.

Hier nog even een korte reactie.
1. Logistiek moet het voor iedereen zo makkelijk mogelijk zijn om te testen. Fijnmazig. Mogelijkheden voor implementatie zelftesten onderzoeken. Goede mix van soorten testen is belangrijk. Besmettingscijfers (en evt, vaccinatie) voor soort test laten meewegen. Zie ook Denemarken.
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(