Nyt jaettavat lähetti-RNA-rokotesarjat antavat hetkellisen suojan enemmistölle melko harmittoman viruksen yhtä proteiinia vastaan, mutta johtavat pitkässä juoksussa elimistön immuunivasteen alentumiseen.
Lähetti-RNA-rokoteteknologian isä Robert Malone on varoitellut tästä kehityskulusta jo pitkään. Viime aikoina julkaistut tutkimukset sekä rokotettujen maiden tautitilanteen pahentuminen ja kokonaiskuolleisuuden nousu osoittavat, että huoli on ollut enemmän kuin aiheellinen.
Imuunivasteen alentuminen johtaa elimistöön päätyvien ja siinä jo olevien taudinaiheuttajien leviämiseen. Lähes kaikki sairaudet johtuvat pohjimmiltaan siitä, että kehon kyky torjua patogeenejä heikkenee ja taudinaiheuttajia pääsee leviämään elimistöön.
M-RNA-rokotetutkimusta seuranneille tämä haittamekanismi ei tule yllätyksenä, mutta lääketeollisuuteen sidonnaisuuksia omaavien tahojen kritiikitön m-RNA-rokotteiden markkinointi on tukahduttanut avoimen yhteiskunnallisen keskustelun teknologian riskeistä.
Jokseenkin kaikki rokotesarjojen turvallisuuteen kohdistuneet kriittiset huomiot on määritelty disinformaatioksi, vaikka ne olisivat aiheeseen vuosikausia perehtyneen asiantuntijan tekemiä ja vertaisarvioituun tutkimukseen perustuvia.
Vallitseva kritiikitön suhtautumistapa on johtanut rationaalisen ajattelun hiipumiseen, vaikka esimerkiksi Pfizerin historia on täynnä lääketurvallisuuteen ja lääkkeiden markkinointiin liittyviä rikoksia, joista omakin mediamme on uutisoinut.
Yritys on maksanut USA:n rikoshistorian suurimpiin kuuluvia korvaussummia vyyhdeissä, joihin on kuulunut mm. lääketieteen etiikan vastaisia ihmiskokeita, lääkärien lahjontaa, lääkkeiden markkinointia vääriin käyttötarkoituksiin sekä karsinogeenisten lääkkeiden myyntiä.
Myös nyt Pfizerin turvallisuustutkimuksista on paljastunut räikeitä väärinkäytöksiä. Maailman vanhimpiin ja arvostetuimpiin vertaisarvioituihin lääkärilehtiin kuuluva British Medical Journal kiisti hetki sitten Pfizerin rokotesarjan turvallisuustutkimusten datan luotettavuuden.
Epäselvyyksistä huolimatta Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA määräsi rokotesarjojen tutkimuksiin liittyvän datan julkaistavaksi vasta vuonna 2076. Kukaan aiheeseen perehtynyt ei voi vakavalla naamalla väittää, että rokotesarjan turvallisuudesta oltaisiin varmistuttu.
Mitä tästä kaikesta sitten seuraa? Ainakin väestötasolla vaikutukset näyttävät huolestuttavilta. Laajasti rokotetuissa maissa terveydenhuollon kuormitus ja kuolleisuus kasvavat.
Lancet julkaisi hetki sitten vertaisarviointia odottavan ison ruotsalaistutkimuksen, jossa rokotesarjan tehon havaittiin laskevan nopeasti ja rokotettujen kuolleisuuden nousevan toisen annoksen jälkeen 20%. BMJ:n artikkelin jälkeen tämä havainto on syytä ottaa vakavasti.
Rokotesarjan antama hetkellinen suoja SARS-CoV-2 -viruksen yhdelle proteiinille on melko kyseenalainen peruste jakaa potentiaalisesti hengenvaarallisia haittoja aiheuttavia rokotteita etenkin väestöryhmille, joiden riski sairastua tautiin vakavasti on lähes olematon.
Suomessa tautiin liittyvien kuolemantapausten mediaani-ikä on yli 80 vuotta ja valtaosa menehtyneistä on tähän mennessä ollut vanhuksia, vakavasti sairaita tai merkittävästi ylipainoisia. Alle 30-vuotiaiden koronaan liittyviä kuolemia THL ei ole kirjannut lainkaan.
Oxfordin yliopiston sivuilta löytyy laskuri, jonka avulla voi selvittää julkisen datan perusteella oman sairastumis- ja kuolleisuusriskinsä. Valtaosalla sairastumisriski näyttää olevan alle promillen luokkaa ja kuoleman riski oli ainakin omalla kohdalla noin yksi miljoonasta.
Nyt siis kysyn: miksi tarvitsisimme väestötason pakkorokotukset suurimalle osalle vaarantonta tautia vastaan rokotesarjalla, joka ei estä tartuntoja tai sairastumisia, jonka turvallisuustutkimukset sisältävät vakavia puutteita ja josta on ilmoitettu historiallinen määrä haittoja?
Painostaminen pitkäaikaisvaikutuksiltaan tutkimattoman lääkevalmisteen ottamiseen kielletään muun muassa Nürnbergin säännöstössä, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjauksessa.
Emme voi sallia liberaalin demokratian alasajoa totalitarististen päämärien edistämiseksi. Aamen.
Monille ihmisille poliittiset johtajat, media ja terveysviranomaiset edustavat niin voimakkaita auktoriteetteja, että niiden kyseenalaistaminen on liki mahdotonta. Kaikissa noissa instituutiossa kaupallinen rahoitus ja sidonnaisuudet ovat kuitenkin lisääntyneet merkittävästi.
Suurimmalla osalla koronapolitiikkaa toimeenpanevista ja virallista tilannekuvaa ylläpitävistä tahoista on suoria sidonnaisuuksia joko lääketeollisuuteen tai Maailman talousfoorumiin, eli WEF:iin.
Täällä kotimaassakin sidonnaisuudet ovat kieroutuneet: Sanoma-median liiketoiminnan valvonnasta vastaa Pfizerilla pitkän uran tehnyt Lindström. Pääministerimme lisäksi myös Saarikko kuuluu WEF:n Young Global Leaders -seuraan.
Miksi tämä on merkittävää? No siksi, että Maailman talousfoorumin johtaja ja perustaja Klaus Schwab on kirjoittanut kirjan, jossa kerrotaan kuinka koronapandemian varjolla toteutetaan suuri määrä mittavia maailmantaloudellisia ja -poliittisia uudistuksia.
Uudistuksen tukijoihin kuuluu joukko maailman rikkaimpia miljardöörejä sekä suuryrityksiä ja etenkin lääketeollisuus on vahvasti edustettuna.

weforum.org/partners#P
Koronahysterian keskellä tällainen asia näyttää menneen monelta ohi. Poliitikot, media ja terveysviranomaiset ovat keskittyneet tiedotuksessaan lähinnä yhteiskunnallisen keskustelun polarisoimiseen, eivät tosiasioihin perustuvan tilannekuvan raportointiin.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Antton Mäntyvaara🌍⌛️🌈🍄

Antton Mäntyvaara🌍⌛️🌈🍄 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @AnttonMntyvaar1

26 Nov
Twitterissä on vaikutusvaltaisista ihmisistä koostuva pieni mutta äänekäs zero-covid -kupla, joka haastaa näkyvästi hallituksen koronapolitiikan perusteita, mutta liioittelee samanaikaisesti taudin muodostamaa uhkaa ja vaatii tilalle entistäkin totalitaristisempaa politiikkaa.
Jostain syystä hallituksen koronapolitiikan haastaminen leimataan vapausajattelun yhteydessä hörhöilyksi tai disinformaation levittämiseksi, mutta zero-covid -kontekstissa kyse onkin asiallisesta kritiikistä. Tämä on kummallista.
Read 4 tweets
25 Nov
Twitterin rokotekeskustelijat näyttävät jakautuneen kahteen leiriin, joista toinen väittää että rokottet suojaavat SARS-CoV-2 -viruksen aiheuttamalta vakavalta tautimuodolta ja toinen, että rokotteisiin liittyy merkittäviä haittoja.

Tiedoksenne: olette kumpikin oikeassa.
Koronarokotesarja antaa hetkellisesti erittäin tehokkaan suojan SARS-CoV-2 -viruksen yhtä proteiinia vastaan, mutta laskee immuunivastetta ja altistaa tulehduksille sekä veritulpille. Huomattavaa vaikutusta tartuttavuuteen ei ole.
Rokotesarjaa tulisi siis jakaa vain niille väestöryhmille, joilla SARS-CoV-2 -viruksen aiheuttama vakava tautimuoto on todennäköinen. Suomessa tällaisia riskiryhmiä ovat vanhukset, vakavasti sairaat ja merkittävästi ylipainoiset.
Read 8 tweets
25 Nov
@KoomikkoKivi Jos haluat ymmärtää, miksi monet eivät halua rokotesarjaa ottaa, suosittelen kuuntelemaan ennakkoluulottomasti niistä kieltäytyvien perusteluja. Olen sitä mieltä, ettet ymmärrä syvällisesti ilmiötä mistä puhut, mutta annan silti propsit aiempaa rakentavammasta lähestymistavasta.
@KoomikkoKivi Tässä muutama ajankohtainen artikkeli haastamaan ajattelutapaasi. Pfizerin koronarokotesarjan turvallisuustutkimusten datan luotettavuus on kiistetty maailman arvostetuimpien lääkärilehtien joukkoon lukeutuvan British Medical Journalin artikkelissa:

bmj.com/content/375/bm…
@KoomikkoKivi Lancet, joka niin ikään kuuluu vertaisarvioidun lääketieteen arvostetuimpiin julkaisuihin julkaisi hetki sitten kirjoituksen, jossa kiistetään rokotesarjoista kieltäytyneiden syyllistämisen tieteelliset perusteet:

thelancet.com/journals/lance…
Read 14 tweets
24 Nov
Varatuomari ja kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Meri kääntää järjestelmällisesti kansaa rokottamatonta vähemmistöä vastaan, vaikka rokotesarjan tehokkuus- ja turvallisuusongelmista kirjoitetaan jo maailman arvostetuimmissa lääkärilehdissä. Mitä ihmettä tässä maassa tapahtuu?
Read 4 tweets
17 Oct
Olen nähnyt Twitterissä ihmisiä, jotka tunnustautuvat antifasisteiksi tai ihmisoikeuksien ja tasa-arvon kannattajiksi, mutta jotka riemuitsevat nyt kun "kulkutautimyönteisten" perusoikeuksia rajoitetaan. Myös moni yhteiskuntamme vaikuttajista lietsoo tällaista vastakkainasettelua
Onko sellainen ihminen antifasisti, joka sallii autoritaarisen vallankäytön jonkin kansanryhmän sortamiseksi? Onko ihminen todella tasa-arvon ja ihmisoikeuksien kannalla, jos hän hyväksyy nyt luotavan historiallisen kastijärjestelmän?
Koronapassi rikkoo räikeästi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjauksia, Nürnbergin säännöstöä ja YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta. En ole koskaan ennen nähnyt Suomessa tämän kaltaista hekumointia kv-sopimusten vastaisilla sortotoimilla.
Read 18 tweets
16 Oct
Lääketeollisuus on saatanasta: puoli-ilmaiset, patentoimattomat versiot näistä lääkkeistä leimattiin salaliittoteoreetikoiden hevoslääkkeiksi ja käyttö estettiin suurimassa osassa länsimaita. Ivermektiini löytyy WHO:n tärkeimpien lääkeaineiden listalta.

yle.fi/uutiset/3-1191…
Ivermektiinihoito maksaisi potilasta kohden alle euron päivässä. Lääke on tutkittu, tehokas ja turvallinen ja ollut käytössä jo vuosikymmenten ajan. 30% maailman väestöstä asuu maissa, jotka ovat hyväksyneet ivermektiinin hoitokeinoksi SARS-CoV-2 -viruksen aiheuttamaan tautiin.
Tutkimusnäyttö varhaisessa vaiheessa aloitetun antiviraalisen lääkehoidon hyödyistä koronapotilaille alkaa olla jo lähes aukotonta. Myös moni alhaisen rokotekattavuuden maa on saavuttanut näillä halvoilla viruslääkkeillä erinomaisia tuloksia.
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(