@P_Bruijning tweette 2 dagen geleden dit draadje over een onderzoek omtrent SARS-CoV-2 besmettingen in kinderen en de symptomen die dit oplevert.
Op zich een interessant onderzoek maar met beperkingen. En die lijken we een klein beetje te vergeten.

1/🧵

Het gaat hier natuurlijk helemaal fout in de berichtgeving van @NOS.
Want de conclusies die mevrouw Bruijning hier trekt zijn wel enigszins bijzonder te noemen. Maar niets wat de kop rechtvaardigt.

2/n

nos.nl/artikel/240949…
De studie in kwestie is een longitudinaal studie (dwz: je volgt mensen langere tijd) onder 307 huishoudens, tot. 1209 pers.

Hiervan hebben 138 mensen Corona gehad tijdens de studie en 68 mensen misschien (wel een bevestigde huisgenoot & symptomen, zelf geen positieve test)

3/n
52 personen woonden in een huishouden met besmettingen maar ondervonden zelf geen klachten en hadden ook geen positieve testen

Daarmee komen we bij een belangrijke conclusie: de Secondary Attack Rate is bijzonder hoog. Veel hoger dan te verwachten op basis van int onderzoek

4/n
Die komt namelijk op een 30-60%, afhankelijk van de leeftijdsgroep als je enkel bevestigde gevallen telt. En 60-90% als je ook de vermoedelijke gevallen meeneemt.

En dat is belachelijk hoog.
Ter info: de Britten schatten dit voor Alpha op 15-20%.

5/n
Opvallend is dat de studie hier verder totaal geen aandacht aan geeft. Het wordt geconstateerd en als feitelijk gegeven aangenomen.

Zeker omdat dit lijnrecht ingaat tegen het verhaal dat kinderen helemaal niet zo besmettelijk zijn wat mevr Bruijning heel lang verteld heeft.

6/n
Wat verder opvalt is de kleine groepsgrootte. Op zich zie je dit wel vaker met longitudinale studies, maar over het algemeen is men dan wat voorzichtig met het trekken van al te grote conclusies.

Het gaat om "maar"
43 gevallen < 17jr
17 gevallen 12-17jr
78 gevallen 18+

7/n
Dat zijn heel, heel erg weinig mensen om voor de hele populatie conclusies te trekken, laat staan om zomaar blind dingen te extrapoleren.

Paar aandachtspunten:

8/n
Op basis van dit onderzoek wordt nu gezegd "voor kinderen is het net zo gevaarlijk als een willekeurige verkoudheid".

Dat is natuurlijk onmogelijk te zeggen obv 60 kinderen.
Geen zware klachten gold voor deze 60 kinderen.

Maar gold ook voor deze 78 volwassenen...

9/n
Van de volwassenen is ook niemand gestorven of in het ziekenhuis gekomen. Voor de volwassenen was het weliswaar significant vervelender dan verkoudheid, maar niet zo erg als een flinke griep.

Is #Corona dan ook niet meer dan een willekeurige verkoudheid voor iedereen <70?

10/n
Natuurlijk niet.
In werkelijkheid is 50% van alle zkh-opnames en 11% van alle sterfgevallen uit de groep 20-69 gekomen.

Voor volwassenen is het ontbreken van ernstige gevallen in deze studie geen reden om ineens dit soort rare en totaal ongefundeerde dingen te roepen.

11/n
Sterker nog: als een W.E. dit onderzoek aangrijpt om te betogen dat het helemaal nergens voor nodig is om volwassenen te vaccineren lachen we hem met zijn allen uit.

Maar dit is wel wat de afdeling "kinderen worden niet ziek", blijkbaar @NOS incluis, nu als conclusie trekt

12/n
Een ander punt is de berekening van het aandeel kinderen wat al besmet is geweest in de afgelopen 20 jaar.

Hier gaan de onderzoekers wel heel kort door de bocht.
Volgens het artikel blijkt uit het onderzoek dat op jaarbasis ongeveer 20% - 40% vd kinderen besmet raakt.

13/n
Sowieso is die 40% twijfelachtig, de extra 20% zijn immers kinderen waarbij GEEN positieve test is uitgevoerd. Ze zijn als "waarschijnlijk" aangemerkt omdat ze een huisgenoot hadden die besmet is geweest en zij ook klachten hebben gehad.

14/n
Als je hele paper betoogt dat je voor kinderen qua klachten geen onderscheid hebt kunnen maken tussen verkoudheid en Corona vindt ik het wat stellig om dit nu voor 100% toe te wijzen aan Corona.

Maar dat is nog niet het grootste probleem.

15/n
Het grootste probleem is dat men vervolgens dit van toepassing verklaart op de hele bevolking. En zo werkt het niet, tenzij je weet dat je een representatieve steekproef hebt.

En dat is met 70 kinderen wel heel enthousiast. We weten namelijk niets over deze kinderen.

16/n
Niets over etniciteit, woonplaats, hun medische voorgeschiedenis, etc. Het is uit de gegevens dus totaal niet op te maken of dit een representatieve steekproef is die je zonder enige vorm van correctie van toepassing mag verklaren op de gehele bevolking.

17/n
De besmettingsgraad na 20 maanden wordt vervolgens simpelweg berekend met de volgende formule:

(Besmettingspercentage / 12) x 20

Ofwel minimaal (20 / 12) x 20 = 31%
Maximaal (40 / 12) x 20 = 62%

18/n
Ook hier erkennen de auteurs wel dat het resultaat veel hoger is dan andere studies maar wordt er verder niet naar een verklaring voor dit verschil gezocht.

Terwijl die niet moeilijk is: herbesmetting.

19/n
Uit dit onderzoek blijkt dat voor een groot deel vd kinderen geen of weinig symptomen te verwachten zijn.
Maar we weten ook dat milde besmettingen relatief vaak leiden tot minder of zelfs geen antistoffen.

20/n
Het is niet onwaarschijnlijk dat een aanzienlijk deel van recente besmettingen onder kinderen in feite herbesmettingen zijn.

Overigens: herbesmettingen zijn uitdrukkelijk NIET onderzocht. Na 1e uitbraak werd gezin verder niet meer getest.

21/n
In het hele artikel wordt geen enkele poging gedaan om een alternatieve verklaring te vinden. Wel worden kinderen 100% immuun beschouwd nadat ze 1x hun "niet erger dan een willekeurige verkoudheid" besmetting hebben gehad.

22/n
Fyi: voor een willekeurige verkoudheid is dit totaal niet het geval. Maar dat mag de pret niet drukken natuurlijk.

Ik deel dus het optimisme over een dergelijke hoge mate van natuurlijke bescherming absoluut niet en vindt de onderbouwing eerlijk gezegd tamelijk matig.

23/n
Wat heb je dan wel aan deze studie?

Het bevestigt, nogmaals, dat voor de meeste kinderen een Corona-besmetting geen groot probleem hoeft te zijn
(LET OP: dat zegt nog niets over LongCovid, MIS-C en andere lange termijnschade. Wat OOK voorkomt bij "lichte" gevallen)

24/n
De studie laat ook zien dat er aanmerkelijk meer verspreiding is binnenshuis dan tot nu toe aangenomen. Ook van kinderen naar volwassenen.

Overigens denk ik dat de Secondary Attack Rates onrealistisch hoog zijn, maar soit. Dat is iets voor verder onderzoek.

25/eind
@threadreaderapp unroll please

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Martijn de Riet

Martijn de Riet Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mdradvies

29 Nov
Even voortbordurend hierop...
Zo'n beetje de eerste reactie die ik kreeg was "ja maar gaat voornamelijk over ongevaccineerden, dus eigen verantwoordelijkheid".

Kort draadje over waarom dat niet klopt.

1/n
Laten we beginnen met een grafiek. Iemand enig idee waar dit van is? En wat het pijltje inhoudt?

2/n Image
Nee?
Dit is het aantal verkeersdoden in Nederland. Hier is het origineel. Het pijltje staat voor het moment dat autogordels in Nederland verplicht werden in de auto (1972). Drie jaar later, in 1975, werd het dragen ook verplicht gesteld.

3/n

swov.nl/feiten-cijfers… Image
Read 12 tweets
26 Nov
Aangezien het oorverdovend stil bleef heb ik zelf maar even gekeken. Hier de link naar een literatuurstudie van alle relevante NLse onderzoeken. Uitkomst?

Nee, de Corona crisis was niet goed voor jongeren. Duh.

nji.nl/publicaties/ef…
Maar de dramatische gevolgen van schoolsluiting zijn er helemaal niet.

Opnieuw: voor sommige kinderen problematisch. Voor anderen juist niet.

Waar wel problemen zijn zouden die ook opgelost kunnen worden met goede, gerichte maatregelen ter ondersteuning van kwetsbare jongeren.
En wat er wel aan negatieve gevolgen is, kan ook simpelweg verklaard worden door de gekozen strategie van hoge besmettingen en bijbehorende langdurige stress en onzekerheid.
Read 7 tweets
24 Nov
Gezellig. Ik zie dat de meningenoptocht over waarom het zo vreselijk is dat scholen waarschijnlijk weer dicht moeten begonnen is.

Aan al deze mensen: waar was u de afgelopen 20 maanden?
Waar is uw luidkeels verkondigde eis om scholen veiliger te maken?
Simpele en onschadelijke dingen als verplichte CO2-melders? HEPA filters? Uitgebreide en ruimhartige financiële steun voor scholen om de ventilatie aan te pakken (en dan dus niet die fooi die nu toe is gezegd en waarbij scholen grootste deel zelf moeten betalen)
Voorzorgsmaatregelen om met kleinere klassen te gaan werken zoals een goed hybride onderwijspakket?

Ondersteuning van armlastige ouders in de aanschaf van broodnodige laptops en internettoegang?

Uitbreiding van coronaproof faciliteiten voor ondersteuning van leerlingen?

Niet?
Read 4 tweets
23 Nov
Samenvatting nieuwe #OMT advies:

We doen een staredown. Kijken wie het eerst toegeeft. Wij gaan ons gedragen naar de modellen, en anders, tsja, dan is het onze eigen schuld dat er totale lockdown komt.

Met als inzet de volledige zorginfrastructuur.

Roept wel wat vragen op.
Kan iemand me het handboek epidemiologie aanwijzen waarin dit een strategie is?

En vertel dan ook vooral even hoe indammen zorgt voor meer #lockdowns dan een staarwedstrijd met de voltallige NLse bevolking. Je begrijpt dat maar een relatief klein deel niet hoeft mee te werken?
Waar zitten de kwetsbaren in deze vergelijking? Want zij zijn degenen die in het ziekenhuis komen en sterven. Dat zijn, als je het mij vraagt, ook de mensen achter de oversterftegetallen van het @statistiekcbs.
Read 9 tweets
22 Nov
Joh.
Je meent het.

Dat had ik nou echt niet aan zien ko...

laat maar.

rtlnieuws.nl/nieuws/artikel…
In reactie op het in het artikel aangehaalde rapport november vorig jaar.

In een blog over scholen in Coronatijd in januari.

ginnymooy.com/2021/01/17/sch…
Read 6 tweets
22 Nov
Zie ineens dit draadje voorbij komen omdat iemand het liked.

6 maanden later en er is nog niets veranderd. Deprimerend wel.
Zou er nu alleen aan toe willen voegen dat het niet de bedoeling is om deze situatie te voorkomen.

Alles wat het Kabinet doet is gericht op het vinden van een zo hoog mogelijk plateau waarbij de zorg (net) niet instort en tegelijkertijd zo veel mogelijk mensen besmet raken

2/n
De akelige waarheid is dat we zitten waar het Kabinet wil dat we zitten. Maximale uitnutting van de IC, met zoveel mogelijk besmettingen.

Dan is iedereen aan het eind van de winter besmet en immuun enzo.

3/n
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(