Erik Smit Profile picture
23 Dec, 19 tweets, 9 min read
1/19 Waarom de bewering van @hugedejonge en @jpaternotte dat het volledig #vaccineren van de bevolking de enige uitweg uit de #coronacrisis is, de plank volledig mis slaat. Een draadje met bronvermelding. Elke aantoonbare onwaarheid in mijn betoog zal ik rectificeren.
2/19 In 2020 overleden 20.138 mensen aan #COVID-19. (BRON CBS) 19.087 (95%) van deze mensen waren 65 jaar of ouder. Hierin zou een rechtvaardiging gevonden kunnen worden deze groep te #vaccineren. Ik kom daar op terug. tinyurl.com/4ssshdjx
3/19 In de leeftijdscategorie 0 tot 15 jaar stierf 1 persoon door #COVID-19. In de leeftijdscategorie 0 tot 35 stierven in 2020 in totaal 17 mensen.
4/19 Vanuit het gezondheidsrisico dat deze personen lopen door #COVID-19 zijn deze cijfers op geen enkele manier een rechtvaardiging voor vaccinatie. Voor kinderen tot 14 jaar is #vaccineren krankzinnig te noemen!
5/19 Maurice van den Bosch, CEO van het OLVG in Amsterdam bracht recentelijk een grote nieuwe studie vanuit US Centers for Disease Control and Prevention, gedaan bij 800 ziekenhuizen en onder 540.667 #COVID patiënten. De conclusie van dit onderzoek is dat:
6/19 1. Ernstig ziekteverloop en sterfte treedt met name op bij mensen met ernstige comorbiditeiten. Minder dan 1% van de overledenen had geen enkele chronische aandoening. Meer dan 99% van de overledenen had dus 1 of meerdere (95%) tot meer dan 6 (70%) chronische aandoeningen.
7/19 2. De sterkste risicofactor van overleiden was overgewicht.
8/19 Met dit alles in het achterhoofd zou je kunnen zeggen dat #vaccinatie alleen zin heeft bij mensen vanaf 65 jaar of mensen met 1 of meer chronische aandoeningen (waaronder obesitas) in de leeftijdscategorie daaronder.
9/19 Maar de overdracht van #COVID-19 vermindert ook na vaccinatie volgens het #RIVM, het je-doet-het-voor-een-ander argument Voor de Deltavariant is dat juist. tinyurl.com/bddd8umf
10/19 maar het roept ook ethische vragen op: is het proportioneel om het grootste deel van de bevolking (>80%) te #vaccineren om 20% van de bevolking mogelijk (zie tweet 15 en verder) te beschermen tegen #COVID-19?
11/19 Of op z’n minst, is het ethisch om kinderen die zo goed als geen hinder van #COVID-19 ondervinden te #vaccineren om onze ouderen te beschermen?
12/19 Persoonlijk vindt dit alles onethisch, maar sinds de komst van de #omikron variant, de variant die volgens het #RIVM nog voor de jaarwisseling dominant wordt, is dit een non-discussie geworden: tinyurl.com/yckp9cff
13/19 Zoals uit de eerste onderzoeken uit Denemarken namelijk blijkt, is het je-doet-het-voor-een-ander-argument om te #vaccineren niet meer van toepassing voor de #omikron variant.
14/19 De cijfers van laten zien dat mensen met twee doses bijna net zo kwetsbaar zijn voor een omikronbesmetting als ongevaccineerden tinyurl.com/yc6erxcu
15/19 Dan nu iets over het nut van #vaccineren van de groep 65 jaar en ouder. Cees Hertogh, lid van het Outbreak Management Team en hoogleraar ouderengeneeskunde heeft recentelijk honderden dossiers onderzocht van gevaccineerde verpleeghuisbewoners met #corona
16/19 en schrikt van de conclusie dat bewoners, weliswaar met mildere klachten, nog net zo vaak sterven door / met #corona. Dit roept op zijn minst twijfel op of het nut heeft de groep 65 jaar en ouder te #vaccineren. tinyurl.com/2p8rjc3t
17/19 Tot slot, er nog een hoop terechte twijfels over de #vaccins. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk wat de lange termijn effecten zijn van de nieuwe vaccins. Dat onderzoek is nu gaande.
18/19 Wat we inmiddels wel weten is dat de #vaccins maar kort werken en dat er wordt aangestuurd op 4 prikken per jaar. Neem je die niet, dan gaat je #coronapas op rood en word je vergaand beperkt in je bewegingsvrijheid.
19/19 Ik hoop dat mijn betoog een ieder aan zet om goed na te denken over wat er gebeurt en om daarin weloverwogen keuzes te maken, gebaseerd op feiten. Fijne feestdagen!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Erik Smit

Erik Smit Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(