Discover and read the best of Twitter Threads about #coronacrisis

Most recents (24)

Welke journalist zorgt voor het antwoord op de vraag waarom @MinPres en @HugoDeJonge en het kabinet hiervoor gekozen hebben en waar zij hun keuze op gebaseerd hebben?

Graag een antwoord voor de Tweede Kamerverkiezingen.

#CoronaCrisis #TK2021 #VVD #CDA #D66 #ChristenUnie
De zomer, waarin de landelijke aansturing werd losgelaten, is volgens Anja Schreijer ‘een gigantische fout’ geweest. ‘Dat de hete aardappel door politici werd doorgeschoven, heeft me gefrustreerd. Als #GGD-arts kwam ik eigenlijk alleen te staan.’

#CoronaCrisis 2/4
Langetermijnplan is nodig: in november heeft ze een aantal scenario’s gepresenteerd. Maar daarna zijn we teruggegaan naar de reactieve stand, waarbij we reageren op vragen van VWS. We moeten echt een visie ontwikkelen over hoe we uit deze situatie komen.

#CoronaCrisis 3/4
Read 4 tweets
Een jaar in het voetspoor van vijf OMT-leden: over politieke druk, bedreigingen en onderlinge spanning

#CoronaCrisis

volkskrant.nl/kijkverder/v/2…
“Aan de andere kant is er ook steeds luidere kritiek. Uit de samenleving, vanuit bijvoorbeeld actiegroep Viruswaanzin, die zich verzet tegen de maatregelen. ...

#CoronaCrisis 2/8
... Maar ook van experts, die zich later zullen verenigen in het #RedTeam. Zij pleiten in juli juist voor strengere maatregelen dan het #OMT adviseert.

#CoronaCrisis 3/8
Read 8 tweets
Persconferentie nieuwe coronamaatregelen verschuift van 13 naar 14 uur.
Ministerraad duurt langer dan verwacht. Voor vanmiddag staat een debat met Tweede Kamer gepland over de nieuwe coronamaatregelen. Dat komt steeds meer in het gedrang. #avondklok
Kabinetsberaad is afgelopen #CoronaCrisis
Read 17 tweets
Nog maar een stukje voorbereiding op deel 2 van mijn blog over de versnelde toelating van de vaccins tegen het SARS-CoV-2 virus en de directe of indirecte vaccinatiedwang:

tabletmag.com/sections/histo…

#CoronaCrisis #CoronaVaccine #vaccinatiedwang
"Robert N. Proctor (1988) notes that physicians joined the Nazi party in droves (nearly 50% by 1945), much higher than any other profession. Physicians were seven times more likely to join the SS than other employed German males."
Nurses were also major collaborators.

The Holocaust should be studied by every health care professional as a reminder of how sacred the substance of our craft is, and what the consequences may be if we forget the dignity of persons again.
Read 5 tweets
1/ Als we Nederland uitbeelden als een stad van 100000 inwoners, dan zouden er 12 van de 231 klinische ziekenhuisbedden en 4 van de slechts 7 IC bedden bezet zijn door coronapatiënten. #coronamaatregelen #codezwart
2/ Besef dat we de stringente #coronamaatregelen echt alleen maar nodig hebben omdat de zorg zo maximaal is uitgekleed in Nederland. En denk dan nog eens terug aan deze uitspraken van #Gommers. #codezwart
3/ Een uitbreiding van de Nederlandse IC capaciteit naar 2500 bedden zou voor die gemiddelde stad nog steeds maar een totale hoeveelheid van 14 IC-bedden betekenen. Maar bij een IC waar 4 coronapatiënten op de IC behandeld worden was er dan nog lang geen sprake van #codezwart.
Read 7 tweets
#Europe #Statistics #ASYLUM #Refugees

By the end of November, 370,745 applications had been registered by the EU statistical authority, compared with 675,535 in the previous year. In 2020, Germany will remain the most popular destination in Europe for asylum seekers.
In Germany, roughly 24 percent  (73,726) of all initial applications in Europe are made. With nearly 23 percent (70,655) of the requests, Spain is second. With 19 percent, France is third (58,468).
Two-thirds of all initial asylum applicants in the 27 EU states are covered by the three combined. In comparison, with just 70 initial applications from January to September, Hungary reported the fewest asylum seekers in the EU.
Read 6 tweets
Analyse Crisisaanpak

Nederland als buitenbeentje in Europa: hoe de corona-epidemie een harde les is in politieke nederigheid

#CoronaCrisis 1/5

trouw.nl/politiek/neder…
‘Nederland staat eenzaam aan de top qua besmettingen in Europa. Van de grote economieën telt ons land de meeste besmettingen per 100.000 inwoners.’

#CoronaCrisis 2/5
‘...het maatschappelijk draagvlak voor de coronamaatregelen moest in stand blijven. Met positieve wilskracht, in plaats van doemscenario’s. Ook in de Tweede Kamer wordt door partijen zelden hardop gesomberd over hoe beroerd Nederland het doet binnen Europa.’

#CoronaCrisis 3/5
Read 5 tweets
Telefoontje van Van Dissel zette lockdown in gang

‘Wat Van Dissel toont, slaat gaten in het fundamentele geloof waarop de corona-aanpak van het kabinet gebouwd is: ...’

#CoronaCrisis 1/4

nrc.nl/nieuws/2020/12…
‘...dat Nederlanders uiteindelijk verstandig zijn, dat de samenleving verantwoordelijk is en dat #Rutte dus geen schoolmeester hoeft te zijn.’

En dat té harde ingrepen, zoals een #lockdown, voorkomen kunnen worden.’

#CoronaCrisis 2/4
‘Volgens betrokkenen had er eind oktober of begin november ingegrepen kunnen worden. Toen werd er in het kabinet al gediscussieerd over aanscherping van de maatregelen.’

#CoronaCrisis 3/4
Read 4 tweets
Onderzoek

Waar was @MinVWS tijdens de #coronacrises?

*Verdeel en heers niet*

Het ministerie van VWS dat Nederland door de coronacrisis moet leiden, had ook na de 1e golf geen visie, geen regie, geen plan.

1/2

groene.nl/artikel/verdee…
Terwijl zorgorganisaties smeekten om sturing was VWS afwezig en tuimelden we onvoorbereid de 2e golf in. ‘Je hebt een overheid nodig die knopen durft door te hakken.’

2/2 #CoronaCrisis

groene.nl/artikel/verdee…
Kan me nog herinneren dat we in 2008 dat voorbereidingspakket op de Mexicaanse Griep ontvingen.

Tot 2010 werkte ik in de crisisbeheersing bij de overheid.

Had begin van dit jaar verwacht dat we in 2020 minstens even goed voorbereid zouden zijn op de #CoronaCrisis.
Read 6 tweets
1/ Dit nieuwsbericht inspireert om het eens te gaan hebben over het Overton Window. Of: hoe een radicaal idee politiek acceptabel kan worden.

Draadje over Zwarte Piet, ‘minder, minder, minder’, het basisinkomen en MMT ⬇️
2/ De Amerikaanse politicoloog Joseph P. Overton sprak over een zone waarbinnen politieke opvattingen acceptabel zijn en waarbuiten niet: het Overton Window.

Opvattingen die op een bepaald moment door een samenleving als acceptabel worden gezien.

en.wikipedia.org/wiki/Overton_w…
3/ Overton stelt dat de politiek zich beperkt tot opvattingen die binnen het venster vallen.

Het doel van denktanks, volgens Overton: ideeën presenteren die daarbuiten vallen, zodat ideeën die eerder als ondenkbaar werden beschouwd op de lange termijn geaccepteerd worden.
Read 11 tweets
Aan alle crisisbeheersers, zorgprofessionals, politici, bestuurders, journalisten, etc:

ik heb de honderden WOB-pagina’s die zijn vrijgegeven gelezen (zie bijgevoegde tweet).

Twitterdraadje: wat viel me op vanuit crisisperspectief?

#CoronaCrisis 1/20

Vooraf: ik werk 20 jaar in de crisisbeheersing en wist dat de kans op een pandemie groot was en dat de effecten van een pandemie op een samenleving zeer groot kunnen zijn.

Deze info kan iedereen vinden in risico-analyses (nationaal en per veiligheidsregio)

#CoronaCrisis 2/20
Ik wist dus dat dit kon en deed vaker mee aan pandemieoefeningen.

En toch was ook ik verrast door deze #CoronaCrisis, gewoon omdat 't moeilijk voorstelbaar is als je dit niet eerder meegemaakt hebt.

Daarom heb ik begrip voor mensen die zich dit niet kunnen voorstellen.

3/20
Read 20 tweets
#MinVWS en #RIVM dachten begin februari dat het coronavirus minder dodelijk zou zijn dan de griep. Inmiddels is duidelijk dat corona veel dodelijker is. Ook blijkt dat in maart serieus is gedacht om te streven naar #groepsimmuniteit.

#CoronaCrisis

rtlnieuws.nl/nieuws/nederla…
‘De sfeer was tot begin maart in politiek Den Haag soms lacherig en het kabinet wilde geen paniek zaaien over het virus. Experts en kabinet wilden uitstralen dat alles in NL onder controle was – op basis van onjuiste en achterhaalde inschattingen van ‘t #RIVM.’

#CoronaCrisis 2/5
‘Het communicatieadvies luidde in die periode: 'Intensiveren zonder alarmeren'.
Opvallend is een afspraak eind februari om mondkapjes voor niet-hulpverleners te ontraden, vanwege de schaarste.’

#CoronaCrisis 3/5
Read 5 tweets
Interessante documenten vergaderingen Interdepartementale Commissie #Crisisbeheersing (1e golf) zijn vrijgegeven

#CoronaCrisis

Automatisch aangeleverd op de publicatiedatum via penstock.online (iedereen kan dossiers per onderwerp bijhouden)

rijksoverheid.nl/binaries/rijks…
Brief TK Deelbesluit Wob Covid-19 ICCb stukken

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-12-2020

#CoronaCrisis #Crisisbeheersing

rijksoverheid.nl/documenten/kam…
Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Wob

Publicatie | 02-12-2020

#CoronaCrisis #Crisisbeheersing

rijksoverheid.nl/documenten/pub…
Read 9 tweets
Het zou qua #coronacrisis wel helpen als mensen een beetje na blijven denken en zich inlezen. Dat oordelen op basis van foutieve of gebrekkige informatie is een recept voor ellende. Draadje.
Een mondkapje alleen is inderdaad schijnveiligheid. Precies wat altijd al is gezegd. Het kapje helpt namelijk niet als mensen de andere regels (afstand houden, handen wassen, geen gangbang met vreemden) negeren.
Dat is hetzelfde als vertrouwen op je veiligheidsgordel terwijl je als passagier in een auto met je voeten op het dashboard zit. Geloof mij, dat gaat tamelijk vreselijk fout bij een ongeluk.
Read 9 tweets
De opmerking van Ernst Kuipers dat Nederland gekozen heeft voor een moderner zorgsysteem dan Duitsland vraagt om verduidelijking. M.i. is beter geformuleerd "Nederland heeft gekozen voor een marktgedreven zorgstelsel gebaseerd op efficiency en vergaande uitsplitsing van taken 1/
, vanuit de gedachte dat elke specifieke taak een verdienmodel heeft en dat de onderlinge concurrentie uiteindelijk tot een hogere zorgkwaliteit voor individuele patienten leidt." De vraag is nu: is dit "modern?" @2eKamertweets #zorg #CoronaCrisis
Het is evident dat vanuit deze opvatting over wat (moderne) kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg is, de notie van het samenlevingsbelang/de collectiviteit, nl.: het belang van publieke gezondheidszorg uit beeld verdwenen is. 3/
Read 8 tweets
Logisch. #Coronavirus is een verzamelnaam van vele virussen.

#Covid19 is de ziekte die veroorzaakt wordt door het coronavirus #SARSCoV2.

#SARSCoV2 wordt niet of nauwelijks meer gemeten.

De #PCRtest is de fraude van de eeuw. Het besmettingsbeestje moet een naampje hebben.
Those responsible should be tried for their (political and medical) criminal activities related to the #CoronaCrisis

#CrimesAgainstHumanity

#coronahoax #coronavirus

Read 5 tweets
De (politieke) elite weet dat er niets aan de hand is. #Covid19 is een eenvoudig #verkoudheidsvirus dat 99,5% nagenoeg ongemoeid laat en voor de rest is er adequate medicatie. Het is een agenda, een perverse oorlog tegen de bevolking.
#Fascisme via medische angstinprenting.
#fascisme is bruut geweld en zal je treffen wanneer je verhaal gaat halen.met je #verkoudheidsvirus dat 99,5% nagenoeg ongemoeid laat en met een (verboden) adequate medicatie.
Read 12 tweets
De onthulling van de ‘Great Reset’
Verslag over de implicaties van de ‘#GreatReset’ (de ‘Grote Herstart’) van het Wereld Economisch Forum en de Vierde Industriële Revolutie, die versneld worden ingevoerd na aanleiding van de #coronacrisis.

The founder, Klaus Schwab of the WEF, is still alive, and will turn 82-years-old, March 30, 2020. 30+3?. 33? Notice he is from just outside of Bavaria, home of the Bavarian Illuminati.
There is no Cohencidence 😉
#COVID19

gematriaeffect.news/event-201-coro…
Israel´s Chief Ashkenazi Rabbi Yisrael Meir Lau, left, president of Appeal of Conscience, Rabbi Arthur Schneier, center, and Klaus Schwab, president of the World Economic Forum, light candles at Ground Zero. (In your face 😉)
#COVID19
jta.org/2002/02/05/lif…
Read 8 tweets
1/ De #CoronaCrisis kent veel verschillende gezichten. We kunnen jaren praten over de zorg, het virus, de economie, risicogroepen, de wetenschap en de maatschappij.

Wat onvoldoende wordt belicht? De politiek. Dát is het epicentrum van de crisis.

⬇️
2/ Eén van die politieke hete hangijzers gaat over strategie. Groepsimmuniteit of indammen? En als je indammen zegt, is het écht indammen of een zoethouder?

Anders gezegd: is het een solide public health-strategie of een politiek beladen plan?

3/ Aan alles is te merken dat de Nederlandse crisisrespons sterk politiek beladen is.

Constant verleggen van aansprakelijkheid. Mensen die zich niet uitspreken. Schuilen achter wetenschappers. Financiële banden. Incongruente uitspraken en regels.

Read 14 tweets
PM #NarendraModi remembers #SriAurobindo - whose birth anniversary is also celebrate 15th August - at the start of his #IndependenceDay speech.
#PMModiOnIndependenceDay As expectedly - PM Modi begins in his speech the #CoronaWarriors but also expresses his sympathies for families who have lost relatives to #Covid19
#PMIndependenceDaySpeech PM #Modi speaks of the need to renew our resolve as we approach the 75th anniversary of Independence. 4/n
Read 18 tweets
#RIVM

Medewerkster neemt ontslag: “#vaccins passen niet meer in mijn beeld van het ‘bevorderen van #gezondheid

telegramnl.eu/al-het-nieuws/…
Wat je niet hoort van het #RIVM en #HugoDeJonge

American Doctors Address #COVID19 #Misinformation with SCOTUS Press Conference

#coronavirus

#RalphNorman congressman
#SimoneGold
#BobHamilton

bitchute.com/video/PqqvcxdC…

transcript :

rev.com/blog/transcrip…
Read 17 tweets
Special Report
"Like with the #Epstein case, there are precious few ways to hold the powerful to account if the U.S. #government is not interested in pursuing the matter."
by @AlanRMacLeod
mintpressnews.com/tesla-ceo-elon… #USA #Bolivia #Tesla #teslamodely #LITHIUM #mondaythoughts
After being challenged on #Twitter about his alleged involvement in the overthrow of the democratically elected #government of #EvoMorales in #Bolivia last November, #Musk responded, “We will #coup whoever we want! Deal with it.”mintpressnews.com/tesla-ceo-elon… #ElonMusk #elongate #Tesla Image
Although he #ElonMusk later deleted his statement, he doubled down on his stance, tweeting “Congratulations to the people of #Bolivia!” on Morales’ ouster.
#USA #Tesla #teslamodely #LITHIUM #mondaythoughts Image
Read 6 tweets
1/ Ophef over het Europese #herstelfonds. Waarom is er sprake van een ‘historisch akkoord’? Waar heeft #Rutte ja tegen gezegd? Wat gaat het Nederland kosten? Waar gaat de poeha over?

Draadje! ⬇️

#uitlegdraadje over #RecoveryFund
2/ Het akkoord betreft 2 financiële pakketten:

❶ MFF: De meerjarenbegroting van de EU (2021-2027). Waarde: 1.074 miljard euro.

❷ NGEU: Een extra bak geld bedoeld voor het oplappen van schade door de #coronacrisis. Waarde: 750 miljard euro.

Dit draadje gaat over ❷: de NGEU. Image
3/ NGEU (Next Generation Europe) is opgedeeld in 7 programma’s waarvan het herstelfonds (RFF) met een waarde van € 672,5 miljard de grootste is.

De onderhandelingen van dit weekend gingen niet over de hoogte van de coronapot, maar over de manier waarop de pot wordt bekostigd.
Read 17 tweets
In most countries Covid19 is majorly affecting the economy.

But in Lebanon the economic meltdown is affecting the battle against Covid19.

I spoke to Dr. @firassabiad who is the Dr. Fauci of Lebanon.

"In my hospital we have up to 8 hrs power cuts a day."
Dr. Firas heads Rafiq Hariri hospital in #Beirut. This is biggest hospital treating covid19 patients with space for 180 Corona patients.

Currently 36 of 180 beds occupied. Total hospitalized Corona patients in Lebanon now at: 52.

At height of crisis: 90 hospitalized patients.
With "only" 52 Corona patients hospitalized, the #coronacrisis isn't currently Dr. Firas' biggest worry. Biggest worry: Lebanon's economic meltdown.

"Recently our hospital had power cuts 20 hrs per day! We only had fuel for our generators for 5 days. Very difficult situation."
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!