1/ In sommige culturen en religies is de vrouw verhandelbaar en wordt de vrouw als bezit overgedragen. Staat de vrouw in de islam ook te koop?

#sharia #feminisme #vrouwen #handel De bruidsschat in de islam
2/ In de islam geeft de bruidegom (m.a.w. de man) de bruidsschat. Niet aan de familie—of de vrouw en haar familie aan de man—maar de man aan de toekomstige vrouw. Dit kan voor haar als bescherming fungeren en behoort tot de rechten die de islam aan de vrouw geeft.
3/ Zij mag zelf bepalen hoeveel ze wil en het zal volledig van haar zijn, wat ongekend was in zoal de westerse geschiedenis: niet alleen had ze geen eigendom, maar ze was het bezit van de vader en werd overgedragen naar de man. Ze veranderde tevens ook haar achternaam naar de zijne.
4/ Terwijl in de islam het eigendom van de vrouw haar eigen is, moet de man wel zijn bezit delen. Het is namelijk bindend voor de man om de mensen onder zijn hoede—zoals zijn vrouw—te voorzien van basisbehoeften, zoals een dak boven het hoofd, eten en drinken, en noodzakelijke kledij. Man met vrouw geeft geld op schilderij
5/ Zoals Allāh zegt (vertaling):

Koran 4
34 Mannen zijn de beschermers en onderhouders van vrouwen, omdat Allāh de een boven de ander heeft bevoorrecht, en omdat zij [voor onderhoud] uitgeven van hun bezittingen. […]
6/ Als de man niet instemt met de bruidsschat die zijn potentiële vrouw opstelt en ze de waarde wil aanhouden, gaat het huwelijk niet door en zou hij iemand anders moeten zoeken. Man en vrouw trouwen bij een priester op een tekening
7/ De sharia heeft in haar essentie vijf doelen:

1. Bescherming van de godsdienst
2. Bescherming van je leven
3. Bescherming van je verstand
4. Bescherming van je stamboom (waaronder eer en waardigheid)
5. Bescherming van je bezit
8/ De sharia's bescherming van bezit bekrachtigt dat de man geen aanspraak heeft op het eigendom van zijn vrouw, tenzij ze zelf kiest te delen. Vooral ook met inachtneming van de Europese geschiedenis krijgt ze door God erkenning en waardigheid en wordt ze hiermee tevens geëerd.
9/ In contrast tot het complementair bevoorrechten van de man's wederhelft, was het feminisme in niet-islamitische beschavingen een noodzaak om deze basale rechten te verschaffen: men verwacht, en zij ageert nu, man te worden, opdat ze rechten krijgt—mannen-rechten, welteverstaan. Feminisme poster luidt "We can do it!" en toont ee
10/ De traditionele gezinsstructuur is inmiddels gebroken en potentieel nageslacht wordt door haar gezien als last, want ze moet wel van negen tot vijf kunnen werken. Niet de man, maar ook zij moet nu carrière maken en strijden om te krijgen wat de man zogenaamd altijd al heeft gehad.
11/ Terwijl de islam de vrouw bevoorrecht en erkent als ze is, was zij eeuwenlang zélf het bezit en hedentendage wordt zij vooralsnog enkel erkend voor haar mannelijke kwaliteiten. Tóch doet men onzinnige uitspraken over de islam, zonder theologische kennis en maatschappelijk besef.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Musa 🇳🇱

Musa 🇳🇱 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MusaHakeem010

22 Dec 21
1/ Als je niet open staat voor de islam, zou ik betogen dat het ook irrationeel is—vooral als je niet etnisch Joods bent—om iets anders te volgen dan "louter monotheïsme" (of met andere woorden, een niet-religie gebonden geloof in één God).
2/ Allereerst is het atheïsme niet eens een optie, daar niets uit het niets ontstaat. Logica dicteert een noodzakelijk bestaan die als eerste oorzaak of 'eerste beweger' dient voor de realiteit om ons heen. Dit kan een persoonlijke God zijn of een niet-persoonlijke entiteit.
3/ Als je gelooft in een niet-persoonlijke entiteit (kleine g "god"), ben je waarschijnlijk een deïst: je verwerpt dat God een persoonlijke relatie heeft met Zijn schepping. Een prominente deïst is mogelijk Charles Darwin, die niet kon vatten waarom God kwaad op aarde kon toestaan.
Read 13 tweets
29 Nov 21
1/ Sinds 2016 wordt de kerststol ook wel feeststol genoemd. Komt dit door moslims en kunnen moslims niet tegen uitingen van andere geloven? Albert Heijn feeststol
2/ Allereerst leven we in een kapitalistisch land. Bedrijven zijn uit op winstmaximalisatie. En gezien de afname van het christendom in Nederland is het ook niet vreemd dat het religieuze aspect van kerst komt te vervallen.
3/ Tijdens kerst viert men in Nederland niet meer Jezus' vermeende geboorte, maar saamhorigheid met vrienden en familie, afsluiting van het jaar en eenvoudigweg vakantie.
Read 7 tweets
6 Nov 21
1/ De blanke westerse man is totaal gedemoraliseerd.

En hoe kan het anders, dat de Amerikaan in 20 jaar Afghanistan en $2.000.000.000.000 (2 biljoen USD) alsnog verliest tegen een technologisch achtergesteld volk?
2/ Slechte kanten van de Taliban terzijde, ze zijn een sterk volk, trots op hun religie en trots op hun cultuur; ze hebben grote mate van sociale cohesie, ze hebben familie en huwelijk hoog in het vaandel staan, ze zijn niet gedemoraliseerd door woke,
3/ ze zijn niet gedemoraliseerd door een nageslacht wier jongens verwijfd zijn, ze zijn niet gedemoraliseerd door vrouwen die concurreren met mannen, en ga zo maar door. Maar bovenal: ze dienen, in vol geloof, God—een traditie die de westenaar kwijt is geraakt.
Read 7 tweets
31 Oct 21
1/3 Al zou elke moslim 'extreem geweld' accepteren, is het irrelevant wanneer er sprake is van geloofsleer.

Islam is geen cultuur, dat het gevormd wordt door mensen; het is een godsdienst, wat bepaald wordt door God.
2/3 Dat de islam incompatibel is met jouw seculiere westerse waarden, daar zijn we het niet mee oneens.
3/3 Eveneens klopt het dat allochtone moslims vaak een culturele (onislamitische) bagage meenemen vanuit hun land van origine.

Nederlands cultuur met islamitische normen en waarden, dat zou beter zijn.
Read 4 tweets
11 Oct 21
1/ Een niet-uitputtende lijst van wat er in de dierenwereld gebeurt:

- polyandrie (vrouw met meerdere mannen; zie de Rocky-Mountain prairiehond)
- inteeltpups verwekken door incest (zie de zebramangoeste)
- vrouwen die mannen onthoofden na het paren (zie de bidsprinkhaan)
2/ In de dierenwereld…
- paraderen ze als gigolo (zie de pauw)
- bedriegen en misleiden mannen de vrouwtjes, om met ze te paren (zie de paringsgroet van de pauw)
- voeren ze letterlijk oorlog voor vrouwen (zie de West-Australische bijensoorten)
3/ Ook in de dierenwereld…
- bevechten ze hun broertjes en zusjes voor dominantie (zie de hyenawelpjes)
- eten ze de huid van hun moeder (zie de wormsalamander)
- doen ze aan kannibalisme en eten ze hun eigen moeder op (zie de grote kaardespin)
Read 6 tweets
21 Sep 21
1/ Het universum is heel groot en complex. Volgt het logisch dat het te veel voor God moet zijn om het te kunnen of willen schapen? Of zou het juist een argument zijn om te geloven in God?

#schepping #universum #godsbestaan De Nachtwacht schilderij, Rembrandt van Rijn
2/ Iemand die De Nachtwacht voor het eerst ziet, zou wellicht met bewondering toekijken en denken: "Dit kunstwerk is zo complex en zó gedetailleerd! Wie zou de kunstenaar hiervan zijn?"
3/ De vraag óf een kunstenaar het überhaupt heeft gemaakt is uitgesloten, want het is vanzelfsprekend dat een werk van deze magnitude een kunstenaar vereist.

En het is inderdaad ook gemaakt door een kunstenaar, de Nederlandse kunstenaar Rembrandt van Rijn, in 1642.
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(