1/ Długi 🧵: Gdzie jesteśmy w kwestiach europejskiego bezpieczeństwa po intensywnym tygodniu spotkań: USA-Rosja w Genewie (10.01), Rady NATO-Rosja w Brukseli (12.01), OBWE w Wiedniu (13.01), ministrów spraw zagranicznych i obrony we francuskim Brest (13.01)?
2/Przypomnijmy punkt wyjścia: rosyjskie żądania z 17 grudnia dotyczące m. in.: nierozszerzania Sojuszu, wycofania sił NATO z wschodniej flanki, zaprzestania współpracy wojskowej z Ukrainą i innymi państwami poradzieckimi.
Więcej @MarekMenkiszak 👉osw.waw.pl/pl/publikacje/…
3/Serię spotkań z Rosją poprzedziły szerokie konsultacje i koordynacja stanowisk (USA-NATO-UE + państwa partnerskie obu organizacji). Związane to było z wyrażanymi w Europie (przez niektórych) obawami o 🇺🇸🇷🇺 deal dot. bezpieczeństwa europejskiego "ponad głowami Europejczyków".
4/W konsekwencji wypracowano spójne dwutorowe stanowisko Zachodu wobec 🇷🇺. Obejmowało: 1⃣ obstawanie przy zasadach, na których bazuje europejskie bezpieczeństwo: suwerenność państw w decyzjach o ich polityce zagr. i bezp., w tym prawo do samodzielnej i kolektywnej obrony.
5/ 2⃣ otwarcie na ograniczony dialog z Rosją w ramach dwustronnych rozmów🇺🇸🇷🇺, NATO-Rosja i w OBWE. Jednocześnie USA, NATO i UE powtarzają komunikat o poważnych konsekwencjach i wysokich kosztach w przypadku dalszej agresji Rosji na Ukrainę.
6/Dlaczego taka dwutorowa ścieżka? Bo państwa zachodnie mają różną percepcję na zagrożenie rosyjskie, różne priorytety, konteksty polityczno-społeczno-gospodarcze i tradycje kształtowania polityki, które takie dwutorowe podejście próbuje scalić.
7/Zachód nie chce konfrontacji i woli rozwiązać napięcia z Rosją drogą dyplomatyczną, ale spełnienie rosyjskich żądań to byłby koniec pozimnowojennej europejskiej architektury bezpieczeństwa. Na stole jest więc jasny komunikat dot. tematów „no-go” + oferta ograniczonego dialogu.
8/A więc w rozmowach 🇺🇸🇷🇺w Genewie USA wskazały, że nie będą rozmawiać o: gwarancjach nierozszerzania NATO, zakończeniu współpracy wojskowej z Ukrainą, wycofaniu sił USA z wschodniej flanki NATO, czy innych kwestiach dotyczących sojuszników europejskich i Ukrainy bez ich udziału.
9/USA chcą natomiast rozmawiać o: przyszłości systemów rakietowych w Europie (w kontekście wygaśnięcia traktatu INF), obustronnych ograniczeniach ćwiczeń wojskowych i kwestiach rosyjskiej niestrategicznej broni jądrowej.
Więcej @MarekMenkiszak 👉 osw.waw.pl/pl/publikacje/…
10/Z kolei w rozmowach w Radzie NATO-Rosja sojusznicy potwierdzili utrzymanie polityki otwartych drzwi i zdolności NATO do obrony zbiorowej, czyli utrzymanie obecności sojuszniczej na wschodniej flance Sojuszu.
Więcej @jgotkowska @WRwicz 👉 osw.waw.pl/pl/publikacje/…
11/Jednocześnie przedstawili Rosji ofertę dialogu m.in. o: przejrzystości ćwiczeń i redukcji ryzyka incydentów wojskowych, zagrożeniach w przestrzeni kosmicznej i cybernetycznej, kontroli zbrojeń, rozbrojeniu i nieproliferacji.
12/ NATO chce też przywrócenia wzajemnych przedstawicielstw: stałego przedstawicielstwa 🇷🇺przy NATO, które Rosja zawiesiła w październiku 2021 r., oraz wojskowej misji łącznikowej i biura informacyjnego NATO w Moskwie, którym 🇷🇺wycofała akredytację jesienią 2021 r.
13/Co zaś w OBWE? Polska, która od 1 stycznia 2022 ma przewodnictwo w tej organizacji zaproponowała – jak się można było spodziewać - ożywienie dyskusji nt. bezpieczeństwa europejskiego.
O polskim przewodnictwie w OBWE więcej pisze @lukasz_kulesa 👉pism.pl/publikacje/pol…
14/w rozmowach w OBWE stanowiska UE&USA były spójne i krytyczne wobec działań rosyjskich. 1⃣ wyrażały wolę dialogu o bezpieczeństwie europejskim, 2⃣ konieczność prowadzenia takich rozmów w oparciu o nienegocjowalne zasady.
Więcej 👉 osw.waw.pl/pl/publikacje/…
15/Gdzie jest w tym wszystkim UE? Przed rozmowami z 🇷🇺słychać było utyskiwania, że 🇪🇺jest marginalizowana. Dzięki szerokim konsultacjom ze strony USA i NATO również struktury UE poczuły się włączone w proces, a @JosepBorrellF mówił o jednolitym stanowisku.
16/ Jaka jest odpowiedź Rosji? 🇷🇺 wysyła - jak pisze @WRwicz - sprzeczne i wzajemnie się wykluczające sygnały. 1⃣ są sugestie, że rozmowy będą kontynuowane, 2⃣ że dotychczasowe reakcje zachodnie są dla Rosji niesatysfakcjonujące, a więc, że nie ma podstaw do dalszych rozmów.
17/Rosja wysyła też groźby - zapowiedzi zerwania rozmów z rozmów w przypadku braku deklaracji poważnych ustępstw, rozmieszczenia ofensywnych systemów w sąsiedztwie USA, scenariuszy militarnych przeciwko Ukrainie...
Więcej @MarekMenkiszak 👉 osw.waw.pl/pl/publikacje/…
18/Co nas czeka? Ze strony Rosji – rosnąca presja militarna i niemilitarna na Ukrainę i Zachód, żeby rozmiękczyć zachodnie stanowisko, podzielić sojuszników, głównie tych obawiających się eskalacji konfliktu, pogłębiać podziały w najważniejszych państwach - w USA i w Niemczech.
19/W Niemczech jest spór wewnątrz rządu🚦co do zastopowania NS2 w przypadku agresji Rosji na Ukrainę. Czy rząd Scholza będzie ustepował pod dalszą rosyjską presją?
20/Również w Waszyngtonie są różne frakcje w amerykańskiej administracji – te które są gotowe na większe koncesje wobec Rosji i te nastawione pryncypialnie w kwestiach europejskiego bezpieczeństwa.
21/Kluczem będzie więc utrzymanie dotychczasowej twardej linii z ograniczoną ofertą dialogu przez Zachód – pod rosnącą presją militarną i niemilitarną Rosji w najbliższym czasie. END.
BONUS 🙃: Podcast o tym jak Szwecja i Finlandia - państwa poza NATO, ale ściśle współpracujące z Sojuszem, reagują na obecną sytuację

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Justyna Gotkowska

Justyna Gotkowska Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @jgotkowska

16 Jan
1/🧵As we are entering phase 2⃣ of the stand-up with Russia over the future of European security, it's worth to sum-up phase 1⃣, in which Russian and Western positions have been clarified in a series of meeting in Geneva/🇺🇸🇷🇺, Brussels/NATO-Russia Council, Vienna/OSCE, Brest/🇪🇺
2/The starting point was 🇷🇺military build-up at 🇺🇦 borders in autumn & formulation of 🇷🇺demands for “security guarantees” from US/NATO on stopping NATO’s enlargement, withdrawing allied forces from the eastern flank, halting military cooperation with🇺🇦a.o.
osw.waw.pl/en/publikacje/…
3/The West agreed to talk to 🇷🇺, but first allies&partners engaged in a wide consultation process among themselves, i.e. 🇺🇸-NATO-🇪🇺-partner nations of both orgs. This was important as some voiced concerns about 🇺🇸🇷🇺 deals on European security “above the heads of Europeans”.
Read 18 tweets
28 Oct 21
1/ 🧵Eine Perspektive aus der Ostflanke - im Hinblick auf 🚦Koalitionsverhandlungen im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik
🔴@HeikoMaas @SiemtjeMdB @NilsSchmid 🟢@nouripour @agnieszka_mdb @bueti @tobiaslindner 🟡 @Lambsdorff @michael_g_link @MAStrackZi @DjirSarai
2/ Das sicherheitspolitische Umfeld verändert sich rapid:
👉Russland bleibt eine Bedrohung mit Aufrüstung seiner Streitkräfte & Entwicklung neuer Waffensysteme
👉China wird zum Herausforderer des liberalen internationalen Systems
👉Der Westen ist im Wandel
osw.waw.pl/en/publikacje/…
3/ Die Verunsicherung an der Nord- und Ostflanke wächst. In Polen werden öffentlich heftige Diskussionen geführt, die die jetzigen sicherheitspolitischen Arrangements kritisch hinterfragen:
Kann man sich auf die NATO, USA, die westlichen Verbündeten in der Zukunft verlassen?
Read 11 tweets
23 Sep 21
1) 🧵 Discussions on ‘European defence’ have intensified in the recent weeks with the US withdrawal from Afghanistan and the AUKUS deal.

As I have recently written an article on European security and defence policy, here’s a thread on where we are:
osw.waw.pl/en/publikacje/…
2) A few more issues have an impact:
👉the work on the Strategic Compass, the EU’s security and defence strategy
👉the French presidential election in April 2022 & France's presidency in the EU in the 1st half of 2022
👉the outcome of German elections?
3) France has ever wanted an ambitious EU’s security&defence policy – in terms of arms industry support, EU operations in southern neighbourhood, capability development in the EU.
+ It is Macron's topic, and the French defeat due to AUKUS is looming large before the election in F
Read 21 tweets
11 May 21
WĄTEK
1. Warto zapoznać się z przyjętymi wczoraj konkluzjami Rady UE w obszarze bezpieczeństwa i obrony, ponieważ podsumowują toczące się procesy i pokazują dalszą drogę. Tu kilka kwestii ważnych z mojej perspektywy.
2. Co chce robić UE w bezpeczeństwie?
W konkluzjach nie ma wzmianki o „European strategic autonomy” jest „increasing the EU’s capacity to act autonomously”, a to spora różnica.
👉Dyskusja o European strategic autonomy przeniosła się w międzyczasie na inne obszary działalności UE.
3. Wyszczególnione w konkluzjach cele UE:
- enhancing its ability to act as a global security provider through CSDP missions
- deepening security&defence cooperation amongst member states
- increasing defence investment
- enhancing civilian and military capability development
Read 16 tweets
10 May 21
"Steadfast Defender 2021 will be the first large-scale test of NATO’s adapted Command Structure, with the involvement of two new NATO commands – Joint Support and Enabling Command based in Ulm, Germany and Joint Force Command Norfolk, based in the US."
nato.int/cps/en/natohq/…
(1) The first phase of Steadfast Defender 2021 focuses on the rapid reinforcement of NATO’s European Allies by North American forces. This phase is led by JFC Norfolk and will include a maritime live exercise with around 5,000 forces and 18 ships.
(2) A table-top part of the exercise will take part in Ulm. This will train and test the ability of NATO’s new Joint Support and Enabling Command to coordinate the speedy movement of Allied forces and equipment across European borders. Some 300 personnel will be involved.
Read 4 tweets
21 Apr 20
1/ Informacje z marca się potwierdzają i tak wyglądają plany niemieckiego MON co do zastępstwa samolotów Tornado osw.waw.pl/pl/publikacje/…
2/ Przy czym tak jak pisałam „pojawia się pytanie, czy umowa na pozyskanie amerykańskich samolotów zostanie sfinalizowana w tej kadencji Bundestagu – i czy posłowie SPD w parlamentarnej komisji budżetowej poprą finansowanie tego programu – czy też jej podpisanie zostanie odłożone
3/ Plany niemieckiego ministerstwa dotyczące zastąpienia samolotów Tornado to wypadkowa sprzecznych interesów politycznych i przemysłowych.
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(