Jakub Profile picture
Feb 2 9 tweets 3 min read
Dnes se ve #febrewery podíváme na německý Zákon o čistotě piva, v originálu Reinheitsgebot.

Znáte? Setkali jste se někdy se zmínkou o něm? Některý pivovar se jím zaklínal ke kvalitě svého piva?

Zaměříme se na jeho vznik, současnost a taky mýty...
Vznikl v roce 1516 v Bavorsku zásluhou spolupanovníků Viléma IV. a Ludvíka X.

Zanícení pivaři nebo někteří sládci vám budou tvrdit, že tenhle zákon zajišťuje dobré a kvalitní pivo.

No...
A proč akorát, že vůbec? Protože motivací panovníků nebyla kvalita piva, ale dostatek obilovin (především pšenice a žita) na potravinářské účely.

Co se tedy do piva smělo používat? Ječmen, chmel a voda.

Ale Německo je taky vyhlášené pro pšeničná piva, že?
Když zákon zapovídá pšenici v pivu, přitom pšeničné pivo má tradici... jak z toho ven?

Wittelsbachové (tehdejší panovníci) to vyřešili snadno - udělili výjimku, jak prosté, milý Watsone:)
Tím bychom měli obilniny v zákoně a pivu vyřešené, zbývá ještě jedna záležitost. Podívejte se do příspěvku výše, který vyjmenovává suroviny v pivu.

Chybí v něm něco, co dnes vnímáme jako nedílnou součást piva? Takový jeden drobný detail...
Ano, jsou to kvasinky. A proč chybí? Protože se nevnímaly jakou surovina, ale spíš jako součást procesu, zůstávaly ve stěnách kvasných nádob, v míchačkách a dalším náčiní.
No a ty mýty...

Je vlastně jen jeden - pivo v souladu s Reinheitsgebot není automaticky kvalitní pivo, sládek nešika dovede i z povolených surovin uvařit pivního chudáka. Jen to prostě znamená, že je piv z tradičních surovin, dobré být může i nemusí.
A současnost toho zákona? V Česku jej nikdo příliš neřeší, příliš nezmiňuje.

Zato v Německu to je silný marketingový nástroj, nápis "V souladu s Reinheitsgebot" chce mít snad každý německý pivovar. Je to jejich tradice a jejich hrdost.
Kdo to dočtete až sem, povězte mi.

Byl jsem dlouhej? Nebo nebyl? Chcete díly spíš kratší a stručnější nebo raději prodlouženější?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jakub

Jakub Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Jakubprazskej

Feb 18
Dnes budu ve #febrewery psát o jedné věci, o které většina z vás nejspíš nemá ponětí, ale myslím, že je vhodné o tom vědět.

Řeč totiž bude o BJCP. Divná zkratka, že? Přečtete si o pivních stylech, o soutěžích sládků... a vůbec - nápovědou vám budiž tento gif. Vlákno.
1/16 Na začátek - co vlastně BJCP je? Je to dobrovolnická organizace, která vznikla v roce 1985 v USA. Sdružuje v současnosti téměř 8 tisíc pivních hodnotitelů, kteří zaštítili a zhodnotili již přes 11 tisíc soutěží. Česko pak má 23 aktivních hodnotitelů. Image
2/16 Tím bychom měli stručný úvod za sebou, nyní pojďme na zajímavější věci.

Co vlastně hodnotitelé hodnotí, proč jsem psal o pivních stylech a jak probíhají soutěže?
Read 18 tweets
Feb 16
Dnes bude v #febrewery řeč o lepku v pivě, teda spíš o jeho absenci.

Pivo se vyrábí z ječmene, tak jak může být bezlepkové, určitě si řeknete. Ano, to je pravda, ale bezlepkové pivo vyrobit lze a to rovnou dvěma způsoby. Nápovědou vám budiž tenhle gif a teď už pojďme na věc...
1/16 Nejprve si musíme definovat, co vlastně takové bezlepkové pivo je.

Codex Allimentarius (=potravinové regule) je sbírka zákonů, kterou zašťituje WHO a FAO a tato sbírka tvrdí, že bezlepková potravina má lepku méně než 20 ppm (parts per million, tedy 20 miliontin).
2/16 Běžné pivo může mít 60 ppm (ležák) až několik set ppm (některé stouty) lepku, tedy úplně mimo stanovené limity.

A teď jak dosáhnout toho nízkého obsahu lepku v bezlepkovém pivu?
Read 18 tweets
Feb 4
Takže k tomu záhadnému předmětu z dnešní hádanky...

#febrewery bude o norském přístupu k vaření piva, konkrétně o Kveiku, což je taky souhrnný název pro kmen kvasnic historicky používaný při výrobě piva v Norsku. Image
Někdy se zaměňuje kveik jako pivní styl a kveik jako kvasnice, správnější přitom je ve významu kvasnic.

Kveik myšlený jako druh piva je norský farmářský ejl, který každý farmář vařil trochu odlišně, společným prvkem byly větve jalovce a dalších stromů/keřů na filtraci.
Tyto větve (v pivařství jinak výjimka) se přidávaly jak na úplný začátek rmutování pro předání aroma, tak i na konci se s pomocí dalších větví filtrovala sladina pro další proces vaření piva.

Slad a/nebo obilí si vyráběli farmáři sami, proto ten odlišný výsledek na každé farmě.
Read 9 tweets
Feb 3
V minulých dílech #febrewery šlo o historii, dnešní bude vzdělávací pro začínající nebo zatím ne úplně znalé pivaře.

O přívlastcích session, double nebo imperial v názvu piva nebo pivního stylu jste slyšeli? Znáte je? A víte, co znamenají nebo odkud pochází?
Začneme slovem "session", to značí piva, která můžete klopit jedno za druhým. Definující je sice obsah alkoholu (3-5 %), ale obecně to jsou piva bez přemíry některé přespříliš výrazné chuti (hořké, pražené, navoněné, karamelové...).
Nemusí se tak jednat jen o session variantu některého stylu, jsou i styly, které jsou z podstaty session - český ležák, weizenbier, kölsch..., prostě velmi pitelná.

A proč session? Angličani tak říkají, když jdou "na jedno", proto session, Čech taky nikdy neskončí u jednoho:)
Read 5 tweets
Feb 1
První díl #febrewery nemůže být o ničem jiném než o českém pivu:)

Zkraje 19. stol. v Česku stále převládalo svrchně kvašené pivo, spodně kvašené (=ležák) bylo spíš okrajové a vařilo se v chladných částech roku, celkově svrchňáky nebyly příliš pitelné, zkrátka ne pivo, jak známe.
Změna nastala dvojí. V roce 1840 sládek Vojtěch Wanka začal v pražském pivovaru U Primasů začal vařit spodně kvašené a s velkou odezvou u konzumentů.

Druhou změnou pak byla výstavba měšťanského pivovaru v Plzni, která vznikla z popudu nízké kvality tehdejšího plzeňského piva. Image
S příchodem německého sládka Josefa Grolla z Bavorska přišlo taky celoroční vaření ležáků. A teď si říkáte, co Bavoři mají a Češi ne, že mohou vařit ležák celoročně...

Odpovědí je led - v klimatu Alp není problém celoroční dostupnost ledu při dobrém skladování v létě.
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

:(