Jack Gommers Profile picture
May 2 14 tweets 20 min read
#jinek #eenvandaag De corruptie en fraude laten gedogen is een schande en beschamend voor #Netherlands. Het #Rivm en NL #boeren organisaties die alle laboratoria testresultaten verborgen houden. Jammer voor slachtoffers gezondheid #Wobverzoeken #wobdocumenten #boerzoektvrouw #bzv
Op schrift geven #RIVM #LTO #ZLTO #Achmea aan dat men weigert de bij Europese Wetgeving meldingsplichtige gegevens Openbaar te maken. OOK tijdens #WOBprocedure blijft men dat weigeren.Welke gigantische grote economische belangen spelen hier een rol in dat alles #doofpot in moet.?
#op1npo #eenvandaag #jinek Ondanks uitspraak Rechtspraak Nederland blijft @achmea weigeren verkregen #Wobgegevens openbaar te maken. Niet enkel belanghebbende #Wobprocedure heeft rechten op gegevens maar ALLE BURGERS van #EuropeseGemeenschap vanwege bedreigingen volksgezondheid.!
#Jinek #eenvandaag #tvN Is het toevallig dat men de corrupte achtergronden van #Wob-verzoeken niet wil bespreken.? Grote economische belangen gaan ver boven de belangen van burger gezondheid. OOK #Achmea weigert extern onderzoek.! #Wobdocumenten #D66 #Kaag blckbx.tv/livestreams/bl…
#Op1npo #eenvandaag Welke belangen zal #Achmea hebben om verkregen gegevens niet openbaar te maken. Bekend is dat ook #boeren bestuurders die tot in Rechtszaal strijden dat NIETS openbaar mag worden gemaakt korte relaties met Achmea hebben. #Wob-verzoeken #Rivm #boerzoektvrouw
Wob-verzoeken die NIET openbaar mogen worden.! Je dient een klacht in als je vermoedens hebt van zeer grote economische corruptie bij #Achmea. Verbijsterd als je dan na een groot aantal maanden bericht krijgt dat een dergelijk vermogensbeheerder helemaal geen fraudebureau heeft.
#Jinek #Eenvandaag Is dat de oplossing bij klachten over #MeToo en andere #fraude. Gewoon zorgen dat je geen Vertrouwenscommissie hebt en zorgen dat NIETS extern behandeld wordt. Beschamend naar de vele slachtoffers. Voorop met levenslange geestelijke en lichamelijke littekens
Wob-verzoeken. Natuurlijk is er veel irritatie als er gegevens weggelakt zijn door Overheid. Maar je #rechtbijstand heeft daar absoluut geen rechten toe om nogmaals gegevens te filteren.! Men dient alles VOLLEDIGE door te geven aan belanghebbende. OOK als er andere belangen zijn.
#eenvandaag #jinek #nosjournaal Wat zal de motivatie zijn van @achmea om verkregen gegevens via Wob-verzoeken niet aan belanghebbende te geven.! Ik heb aangegeven dat het geen miljoenen fraude is maar MILJARDEN #fraude met ons eten ten koste van onze gezondheid.! #boerzoektvrouw
#kassatv #boerzoektvrouw Indien Wob-verzoeken niet volledig ter beschikking komen van belanghebbende dan spelen zeer grote andere economische belangen een rol. De #Rechtbank heeft zich vergist geeft #Achmea aan.! Maar gaat men niet te ver als onze gezondheid daaronder moet lijden
Natuurlijk moet waarheid boven water komen waarom men gegevens Wob-verzoeken niet openbaar wil maken.Niet enkel #Achmea maar ook onze #boeren organisaties waren fel tegenstander tot in Rechtszaal dat niets openbaar mocht worden gemaakt voedselveiligheid eigen producten #boerderij
#RIVM was NIET aanwezig bij hoorzitting Wob-verzoeken Rechtbank.! Dankbaar voor ben ik voor 2 welwillende ambtenaren die net voor hoorzitting #RvST bij me thuis gevraagde gegevens kwamen afleveren die men ondanks alle zoekinspanningen niet kon vinden.! #corruptie #wobonderzoek.!
#persvrijheid OOK Hugo de Jonge kon #jurisprudentie niet weerleggen. Het is #ongehoordnieuws dat farmaceutisch afval #Pfizer via boerderij de voedselketen van de mens ingaat. Met aantoonbare waardes zoals #RvS na onderzoek aangeeft. Dit met gevaren geboorteafwijkingen.! #abortus
Verschrikkelijk dat Nederlandse #boeren organisaties zich actief inspannen NIETS openbaar mocht worden gemaakt inzake het verwerken van farmaceutische restproducten #Pfizer op DUIZENDEN #boerderij. Is het economische gewin dan zoveel belangrijker als gezondheid mens.#persvrijheid

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jack Gommers

Jack Gommers Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @GommersJack

May 2
Hoeveel economisch (corrupt) voordeel heeft NL veehouderij door gebruiken illegale groeihormonen en farmaceutische middelen te gedogen structureel in meerdere jaren volgens recherche rapport. Wob-verzoeken #Rivm #fraude #doofpot #Wob #WOBdocumenten #wobonderzoek #boerzoektvrouw
#persvrijheid, Wob-verzoeken tonen aan daar afval en restproducten van Big Pharma nog benut worden op DUIZENDEN Nederlandse #boerderij. Het gaat in tegen Europese Wetgeving volksgezondheid en voedselveiligheid.! #Pfizer #WOBdocumenten #boerzoektvrouw #bzv #doofpot #RIVM #fraude Image
#persvrijheid , Neutraal onderzoek geven de gevaren aan naar #kanker. Met name #borstkanker wordt benoemd met de illegale gebruiken van farmaceutische chemische afvalstromen van BIG PHARMA.! #breastcancer #Pfizer Image
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(