🔗CoinExpert🔗 Profile picture
May 2, 2022 18 tweets 8 min read Read on X
Coinexpert Onchain Sözlüğü:

Arkadaşlar Paylaştığım verilerin anlamlarını olabildiğince sade ve anlaşılır anlatmaya çalıştım. Lütfen bu ne anlama geliyor sorusunu sormadan önce bu flooda göz atınız. Bulamazsanız elbette yardımcı olurum👇👇
1-) #CDD :155 günden uzun süreli #btc hodl yapan yatırımcıların , taşıma hareketlerini göstermektedir.

Veri çok yüksek geldiyse ya #btc miktarı çok yüksektir yada #hodl süresi çok uzundur.

Bu veri borsa satışını göstermez, taşıma hareketlerini gösterir.Takip edilmesi gerekir.
2-) Exchange İnflow #CDD:
Bu veri 155 günden uzun süreli tutulan #btc 'lerin borsaya taşındığını gösterir. Spot borsalara taşıma satış baskısı yaratır.Türev borsalara taşıma ise volatilite yaratır çünkü borsaya giriş yapan #btc'ler Long yada Short yönlü işlem için kullanılabilir
3-)Exchange İnflow: Borsaya giriş yapan #BTC'leri gösterir. Genellikle satış baskısı getirir ve olumsuz bir veri olarak bilinir.
Exchange Outflow: #Btc'lerin borsadan cüzdanlara çekildiğini gösterir. Olumlu bir veri olarak yorumlanır.Paranızı bankadan saklama amaçlı çekmeniz gibi
4-) Exchange to Miner: Madencilerin borsalardan #btc satın almasıdır. Olumlu bir veridir.
Miner to Exchange: Madencilerin borsalara #btc gönderdiği anlamına gelir.Olumsuz bir veridir ve satış ihtimali yüksektir.

Madenci hareketleri oldukça önemlidir ve takip edilmelidir.
5-) #LTHSOPR : (Long Term Holder Sopr)
Uzun vade yatırımcı yani 155 günden uzun süreli tutulan #btc taşıma hareketlerini gösterir. 1'den ne kadar yüksek ise o kadar karlı, 1'den ne kadar düşük ise o kadar zararlı taşıma yapıldığı anlamına gelir.
6-)#STHSOPR (Short Term Holder)
Kısa vade yatırımcı yani 155 günden kısa süreli tutulan #btc taşıma hareketlerini gösterir. 1'den ne kadar yüksek ise o kadar karlı, 1'den ne kadar düşük ise o kadar zararlı taşıma yapıldığı anlamına gelir.

1 günlük hesapta olabilir 154 günlükte.
7-)#ASOPR :
1'den ne kadar yüksek ise o kadar karlı, 1'den ne kadar düşük ise o kadar zararlı taşıma yapıldığı anlamına gelir.

Örnek:#asopr 3 metriği verdi, Aynı saatteki #Lthsopr ve #sthsopr verilerine bakıyoruz.Böylece hangi tarafın taşıma işlemini yaptığını teyit edebiliriz
8-) Funding Rate-Fonlama oranı:

Türev borsalarda işlem yapan yatırımcılar her 8 saate bir ödeme yaparlar.

Fonlama oranı:

Pozitif ise Long İşlemdekiler Short İşlemde olanlara,

Negatif ise Short İşlemdekiler Long İşlemde olanlara belirli bir ödeme yaparlar.
9-) #NUPL: Net Gerçekleşmemiş Kar/Zarar durumunu gösterir.

0 üzerinde olan bir eğer ağın karda olduğunu 0 altındaki değer ise zararda olduğu anlamına gelir.

Güvenli değer 0.50 üzeri olarak kabul edilir, yani bu verinin artması gerek. Takip edilmesi gereken verilerden biridir.
10-) All #Stablecoins :

Borsaya nakit girişi olmasıdır.Ben block bazında 120 değeri üzerini önemsiyorum. Genellikle spot borsalara bu veri üzerindeki girişler sonrası fiyatta %1-%5 arası yükseliş yaşanır

Ancak türev borsalara girişlerde short yönlü işlem açılma ihtimalide var
11-) Exchange Whale Ratio: Borsa Balina Oranı:

Günlük bazda 0.50 üzerindeki değerler fiyatta satış baskısı oluşturur. Olumsuz bir veridir.

0.50 üzeri geldi fiyat düşecek olarak yorumlamayın yükselmesi gereken bir piyasada fiyatın baskılanması olarakta düşünebilirsiniz.
12-) Open İnterest: Açık işlem oranı
Türev borsalardaki açık işlem oranını gösterir. Yüksek veri Piyasa oynaklığına işarettir
Estimated Laverage Ratio:Tahmini Kaldıraç Oranı:
Bu veride ne kadar yüksek ise piyasadaki volatilite o kadar yüksek olur.Düşük olması bizim için iyidir
13-) Genel olarak Türev Borsa girişlerinde Long yada short yönlü işlem yapılabildiği için yön tayini konusunda bir şey söylemek zor olabiliyor.Örnek Spot Borsaya #btc girişi satış olarak yorumlanabilir ancak Türev borsada long işlem açma ihtimali olduğu için net bir şey diyemeyiz
Daha bir çok veri mevcut müsait oldukça bu flood altına ekleme yapacağım. Verilerin anlamlarını elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım. Retweet ve yorum yaparak paylaşıma destek olursanız sevinirim.
14-) MPI(Madenci Pozisyon Endeksi):

Tüm madencilerin USD cinsinden çıkışlarının 365 günlük hareketli ortalamasına oranı olarak tanımlanır.

Yüksek Değer: Madenciler Satış yapmaya İstekli
Düşük Değer: Madenciler #hodl yapmaya istekli.

2 Üzeri değer riskli olarak kabul edilir.
15-) Exchange Stablecoins Ratio:
Borsalarda tutulan #btc rezervinin yine borsalarda tutulan #stablecoin rezervine bölünmesi ile ortaya çıkan orandır.

Genellikle;
Verinin yükselişi fiyatta düşüş,
Verinin düşüşü fiyatta yükseliş getirmektedir.
Sağlama verisi olarak kullanılmalıdır Image
16-) The Puell Multiple:

Madenciler tarafından günlük çıkarılan bitcoin'lerin dolar cinsinden değerinin 365 günlük hareketli ortalamasına bölünmesiyle hesaplanır.

6 ve üzerindeki değerler olası tepe noktasını,(3 üzeri risk)
0.4 altındaki değerler olası dip noktasını belirler.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with 🔗CoinExpert🔗

🔗CoinExpert🔗 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(