رشتوی جدید:
ـ #تیمور_لنگ، که بود و چه کرد؟

بریم ببینیم این آقای تیمور لنگ چه اصل و نسبی داشت و افتخاراتش متعلق به کدوم ملته!

تو آسیای میانه یه بابایی زندگی می‌کرد به اسم تراغای. کجا؟ شهر کَش. کَش کجاست؟ امروز تو ازبکستانه. این آقای تراغای، تو شهر کَش برا خودش برو و بیایی داشته
و یکی از ملاک‌های بزرگ بوده که از کردن خون مردم تو شیشه، دارایی و مال و املاکی به هم زده بود. تراغای از قوم برلاس بود. برلاس قومی بود با زبان تُرکی و اصالت مغول. تراغای ادعا میکرد از نسل چنگیز هست ولی هیچوقت ادعاش اثبات نشد. با این حال خودش رو آغازاده می‌دونست و خوب پولی هم

2
از آغازاده‌بازی به هم زده بود.

این بابا یه پسری داشت به اسم #تیمور که سال ٧٣۶ هجری به دنیا اومد. تیمور تو جوونی زخمی شد و پاش آسیب دید. چطوری؟ معلوم نیست. ابن‌عربشاه میگه تو یه جنگ (دعوا) محلی ضربه خورد و منابع دیگه میگن اتفاقای دیگه افتاد مثلا گوسفند دزدید و چوپان با

3
چوبدستی زد پاشو ناکار کرد! خلاصه هرچی بود، این بابا از این زمان شَل شد و به تیمور لنگ معروف شد!

تیمور تا حوالی پنجاه سالگی نقشی تو تاریخ نداشت. یه گوشه نشسته بود و نون و ماستشو می‌خورد. یه زن هم گرفته بود به اسم اولجای‌ترکان که از نسل جغتای پسر #چنگیز بود. بعد این ازدواج بهش

4
لقب گورکان دادن یعنی داماد. چون داماد خاندان چنگیز شده بود!

اولین اتفاق مهم زندگی تیمور، مربوط به سال ٧٧١ هجری بود. برادرزن تیمور حاکم شهر بلخ بود. تیمور وقتی زنش مُرد، یهو یه لشگری از اراذل و اوباش و وحشی‌های اوغوز و مغول و تاتار جمع کرد رفت بلخ برادرزنش رو کشت شهر رو تصرف

5
کرد زن‌های برادرزنشو کرد (عقد کرد!) و خلاصه کر و فری راه انداخت که بیا و ببین!

از این زمان تا ١٠ سال، تیمور بلخ رو داشت و چندباری لشگر کشید خوارزم رو بگیره ولی موفق نشد. بالاخره سال ٧٨١ هجری وقتی ۴۵ ساله بود موفق شد خوارزم رو فتح کرد. از اینجا تیمور تبدیل به یه جهانگشا شد.

6
اول دشت قبچاق (جنوب روسیه فعلی و بالای #دریای_کاسپین) رو گرفت، بعد رفت اونور مغولستان و بخش‌هایی از شمال چین رو تصرف کرد. بعد اومد به خراسان و طی یه سری حمله به شدت وحشیانه، هرات و نیشابور رو تسخیر کرد. بعد رفت مازندران رو که در اختیار

7
باوندیان (بازماندگان شاهزادگان ساسانی) و مرعشیان (سادات شیعه) بود، رو گرفت. از سال ٧٨٨ تا ٧٩٠، #آذربایجان و ارمنستان و شروان و گرجستان رو فتح کرد و در سال ٧٩٣ برگشت به خوارزم و اونجا دوباره یه قتل عام دیگه راه انداخت. از ٧٩۴ تا ٨٠١ سرزمین‌های دیگه‌ای رو فتح

8
کرد که مهم‌ترینش یکی فتح #هندوستان بود و دیگری فتح #مسکو. تو مسکو صدهزار نفر رو کشت (😀) و برگشت به سمرقند پایتختش. بعد از اون دوباره یه حمله طولانی هفت ساله به غرب آسیا کرد و خاورمیانه و شام رو گرفت، سلطان مصر رو شکست و سلطان #عثمانی (بایزید ایلدوروم) رو گرفت انداخت تو قفس!

9
خلاصه بعد از فتح تمام آسیای غربی قصد فتح چین رو داشت که قبل از لشگرکشی به چین، تو شهر مرزی اترار تِلپی افتاد و مُرد (سال ٨٠٧ هجری).

10
تیمور وقتی مرد ۶٩ سال داشت. ٣١ پسر و نوه نتیجه از خودش باقی گذاشت. در طول ٢٩ سال حکومتش، صدها هزار نفر رو از ایرانی و تُرک و مغول و عرب و اروپایی قتل‌عام کرد. یکی از علاقه‌هاش این بود که مردم یه شهر رو قتل‌عام کنه بعد دستور بده سر همه رو ببُرن و باهاش مناره و ستون بسازن!

11
مثلا تو اصفهان هفتادهزار نفر رو کشت و با سرهاشون مناره ساخت. در ری قتل‌عامی کرد که شهر قدیم ری برای همیشه از دل تاریخ محو شد و بازماندگان مجبور شدند چند کیلومتر دورتر (در محل #شهرری فعلی) خونه و زندگی بسازند چون محل قدیم دیگه قابل استفاده نبود. در #لرستان چنان جوی خونی

12
به راه انداخت که به قول آقای #خواندمیر مورخ اون عصر، «لرستان به غم‌کده تبدیل شد» و همه جا از خون #لر، سرخ رنگ شد. خلاصه خوی توحش و خون‌خواریِ تیمور رو هیچ حیوان وحشی و موجود زنده‌ای هرگز نداشت؛ از آغاز بیگ‌بنگ تا امروز.

13
مرگ تیمور باعث شد #جهان نفس راحتی بکشه. تیمور از #چنگیزخان هم وحشی‌تر بود و بیشتر آدم کشت. از ریختن خون کسی ابایی نداشت. جانشینانش دو شقه شدن. یه شقه تو #فلات_ایران حکومت کردن به نام #سلسله_تیموریان که تا قبل از دوره صفوی از بین رفتند. یه شقه تو هند به قدرت رسیدند به نام

14
سلسله #گورکانیان_هند که تا چند قرن باقی موندند و نهایتا توسط #نادرشاه در جریان حمله به هند ضعیف و توسط کمپانی هندشرقی انگلیس منقرض شدن.

تیمور تُرک‌زبان و مغول‌نژاد بود. آرامگاهش هم امروز تو #ازبکستان قبله پان‌ترک‌هاست! و میگن الهام علیف و عردوغان میرن اونجا به اورگاسم میرسن!

15
اما یه نکته بگم و درس امروز رو تموم کنم. همونطور که تو مبحث سلجوقیان عرض کردم 👇
و تو رشتوی حمله مغولان هم توضیح دادم 👇
تیموریان هم مثل بقیه ترک‌تازها و مغول‌ها، در آغاز با شمشیر وارد ایران شدن ولی به زودی در مقابل #فرهنگایرانی، توحششون تبدیل به #تمدن شد. فارسی‌زبان شدن.

18
به‌جای اسامی ترکی و مغولی مثل تراغای و تیمور و بایقرا، از اسامی ایرانی/اسلامی مثل رستم و پیرمحمد و منوچهر و حسین و شاه‌جهان و... برای نام فرزندانشون استفاده کردن.

19
فارسی‌زبان شدن تا جایی که اکبرشاه گورکانی (بزرگترین سلطان سلسله گورکانیان هند) مجالس شعر پارسی برگزار می‌کرد و شاه‌جهان پنجمین سلطان گورکانی #تاج_محل رو با معماری ایرانی (ساسانی) ساخت و تمام کتیبه‌ها و اشعار روی در و دیوار این اثر معظم، به #زبان_فارسی هستند.

20
این خاصیت فرهنگ بی‌نظیر ایرانی هست که تمام متوحشان و بربرها از اسکندر مقدونی و جانشینانش، تا جانشینان عمر خطاب و طغرل و چنگیز و تیمور رو آدم کرد و بهشون یاد داد به جای آدم‌کشی، به ساخت‌وساز و ترویج انسانیت و رفاه عمومی مشغول بشن.

نویسنده: بهمن انصاری
پ.ن١) برای نوشتن این مطالب وقت زیادی صرف می‌کنم. ریتوییت کنید تا دیده بشه و خستگی منم در بره.

پ.ن٢) هرجا کپی میکنید، اسم نویسنده رو حذف نکنید. بامعرفت‌ها، ذکر منبع می‌کنند!

پ.ن٣) قبلا هم یکبار درمورد تیمور نوشته بودم که میتونید از اینجا بخونید 👇

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Bahman Ansari ‌ ‌ ҉ 𓄂𓆃

Bahman Ansari ‌ ‌ ҉ 𓄂𓆃 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Ansari_Bahman

Jun 12
ـ #شب‌نوشته

این روزها بیشتر از قبل به تو فکر میکنم و خاطرات تو را -که دیگر ندارمت- در خودم؛ در عمیق‌ترین بخش‌های خاک‌گرفتهٔ ذهنم، مرور می‌کنم.
اگر درست محاسبه کرده باشم، از اولین آشنایی‌مان ١۴ سال و از آخرین دیدارمان ٩ سالی می‌گذرد. نمی‌دانم. شاید هم اشتباه می‌کنم. هیچ‌وقت ریاضی‌ام خوب نبود و حساب‌وکتاب‌های زندگی‌ام از قدیم، درست از آب درنمی‌آمد.
مثل همان روزها که هیچ‌چیز سر جایش نبود و هرچه کوشش کردم برای ساخت‌و‌ساز، بدتر خراب شد. بگذریم.
Read 13 tweets
Jun 8
«اجنبی حرف بزن! بگو من چه باید بکنم که ایرانی هشیار شوم؟!»
#رشتوی_جدید
مرگ تنها شاهزادهٔ لایق قاجار توسط انگلیس و سرنوشت شوم ایران

در دودمان قاجار اگه فقط یک نفر آدم حسابی وجود داشت، اون عباس‌میرزا پسر فتحعلیشاه بود. کسی که در قحط‌الرجال اون زمان، با همه محدودیت‌های مالی و
نظامی، برای حفظ ایران با روس‌ها جنگید و اگر او نبود، در قراردادهای گلستان و ترکمانچای، بخش‌های خیلی بیشتری از خاک ایران جدا می‌شد.

امروز می‌خوام در مورد نگرش و کاریزمای عباس میرزا مطلبی براتون بنویسم.

در مورد زندگی‌نامه عباس میرزا هم قبلا اینجا نوشتم 👇
“عباس میرزا” از شاهزادگان قاجار، فرزند “فتحعلی‌شاه” و “آسیه خانم” بود، در فاصله سال‌های ۱۷۹۷ تا ۱۸۳۳میلادی ولیعهد ایران بود. او اگر زود نمی‌کرد، بعد از فتحعلیشاه پادشاه ایران می‌شد و یقینا سرنوشت بهتری نصیب ایران می‌شد.
Read 24 tweets
May 11
رشتوی جدید:
اولین تمدن ایرانی در حدود ٨٠٠٠ سال پیش
تمدن سیَلک در کاشان

قدیمی‌ترین تمدن شناخته‌شده در فلات ایران، تمدن سیَلک در کاشانه. این تمدن بین هشت تا ده هزار سال قدمت داره و به نوعی میشه گفت گهواره تمدن بشری هست و هیچ تمدنی در جهان از تمدن سیَلک قدیمی‌تر نیست. ImageImage
٢-
نزدیک به هشت هزار سال پیش از میلاد، مردم غارنشین فلات ایران در جریان دگرگونی‌هایی که در آب و هوای فلات ایران پدید اومد و همچنین آشنایی با مزارع و چمنزارها و کاشت و برداشت گیاهان خوراکی، کم کم به دشت‌ها روی آوردن و زندگی تازه‌ای رو آغاز کردن. Image
٣-
این زندگی جدید باعث شد تا در تمدن آن‌ها نسبت به ادوار پیشین پیشرفت‌های بیشتری دیده بشه. Image
Read 22 tweets
May 1
ـ #رشتو:
ماجرای شاه‌کُشی در دوران هخامنشی.
(اول ریتوییت کنید و بعد شروع کنید به خوندن)

دوران هخامنشی یکی از باشکوه‌ترین دوران تاریخ ایران بود. از عدالت و جوانمردی #کوروش، تا قدرت سیاسی و نظامی #داریوش و اقتدار #کمبوجیه و #خشایارشا، دورانی بی‌نظیر رو در تاریخ ایران رقم زد.
٢-
اما این حکومت مقتدر که ٢٢٠سال بر ایران حکمرانی کرد، در اواخر دورانش دچار انحطاط سیاسی، اخلاقی و پریشانی مفرط شد. یکی از معضلاتی که در این دوره اتفاق افتاد، پدیده شوم شاه‌کشی بود که در سقوط هخامنشیان نقش پررنگی داشت. اتفاقی که از دوران مادها تا زمان حکومت خشایارشا بی‌سابقه بود.
٣-
اولین مورد شاه‌کشی که باعث شد تا این بدعت شوم در این سلسله پایه‌ریزی بشه، مربوط به کشته‌شدن شاهنشاه هخامنشی، خشایارشا بود. پدیده‌ای که باعث شد تا شاهان بعدی هم از امنیت جانی در امان نباشند.
Read 23 tweets
Apr 29
همه‌چيز درباره اشکانیان
#رشتوی_جدید
(اول ریتوییت کنید و بعد شروع کنید به خوندن)

طولانی‌ترین سلسله حکومتی در ایران، حکومت اشکانی بود. این حکومت ۴٧١ سال بر ایران حاکم بود و یکی از درخشان‌ترین و مهم‌ترین دوره از ادوار تاریخی ایران رو رقم زد.
اشکانیان اولین حکومت شاهنشاهی-پارلمانی در تاریخ بودند. درواقع سیستم حکومتی یونانی که به صورت‌ دموکراسی بود، و سیستم حکومت رومی که به صورت آریستوکراسی بود، در ایران اشکانی تبدیل به پادشاهی-پارلمانی (تا حدودی میشه گفت پادشاهی مشروطه) شد.
ایران در دوره اشکانی ٣ مجلس داشت:
١- مجلس شاهی (شامل شاهزادگان دودمان اشکانی)
٢- مجلس بزرگان (شامل اشراف و سیاستمداران متنفذ)
٣- مجلس مهستان (تلفیق دو مجلس بالا)

مجلس مهستان فقط در زمان رویدادهای بسیار مهم مثل تعیین شاه جدید یا حمله قوای بیگانه به کشور تشکیل می‌شد.
Read 17 tweets
Apr 28
رشتوی جدید:
تاریخچه کتاب #اوستا، بعد از هخامنشیان.

وقتی اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد و هخامنشیان رو از بین برد، در اصطخر فارس، یا در تخت جمشید و یا در مکانی که امروز به نام کعبه زرتشت شناخته میشه، کتاب اوستا رو دید.
⤵️⤵️
٢-
این کتاب، کتاب اصیل زرتشت بود که طبق مندرجات آثار قدیمی زرتشتی، بر روی ١٢هزار پوست گاو با خط طلا نوشته شده بود و بنابر اطلاعات تاریخی، یا در آتشکده اصطخر یا کعبه زرتشت یا جایی در تخت جمشید نگهداری می‌شد.
⤵️⤵️
٣-
این کتاب فقط در مورد آیین زرتشتی نبود. بلکه یک دانشنامه بزرگ از آداب و رسوم آریایی، فرهنگ ایرانی، اسطوره‌های قدیم ایران، دانش ستاره‌شناسی، دانش پزشکی و... بود
⤵️⤵️
Read 23 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(