Discover and read the best of Twitter Threads about #داریوش

Most recents (5)

ـ #رشتو:
ماجرای شاه‌کُشی در دوران هخامنشی.
(اول ریتوییت کنید و بعد شروع کنید به خوندن)

دوران هخامنشی یکی از باشکوه‌ترین دوران تاریخ ایران بود. از عدالت و جوانمردی #کوروش، تا قدرت سیاسی و نظامی #داریوش و اقتدار #کمبوجیه و #خشایارشا، دورانی بی‌نظیر رو در تاریخ ایران رقم زد.
٢-
اما این حکومت مقتدر که ٢٢٠سال بر ایران حکمرانی کرد، در اواخر دورانش دچار انحطاط سیاسی، اخلاقی و پریشانی مفرط شد. یکی از معضلاتی که در این دوره اتفاق افتاد، پدیده شوم شاه‌کشی بود که در سقوط هخامنشیان نقش پررنگی داشت. اتفاقی که از دوران مادها تا زمان حکومت خشایارشا بی‌سابقه بود.
٣-
اولین مورد شاه‌کشی که باعث شد تا این بدعت شوم در این سلسله پایه‌ریزی بشه، مربوط به کشته‌شدن شاهنشاه هخامنشی، خشایارشا بود. پدیده‌ای که باعث شد تا شاهان بعدی هم از امنیت جانی در امان نباشند.
Read 23 tweets
۱/ هانری رنه دالمانی: از قرن‌ها پیش تا سنوات اخیر در یکی از مساجد کرمان [شاه نعمت‌الله ولی] سنگی هرمی‌مانند وجود داشته که در سه سطح جانبی آن نوشته‌ای به خط میخی، عیلامی و بابلی حک شده بود و از همان ازمنه قدیم درست یا نادرست آنرا مهر #داریوش پادشاه بزرگ ایران باستان می‌دانسته‌اند.
۲/ باری یکی از کارمندان عالی رتبه دولت #ایران مامور می شود که هرم سنگی مزبور را با احتیاط تمام از #کرمان به تهران منتقل کند. اما با همه احتیاط و مراقبتی که مامور عالی مقام به عمل می‌آورد این سنگ هرگز به مقصد نمی‌رسد.
۳/ در عوض چندماه بعد موسسه باستان‌شناسی #سن‌پترزبورگ درباره مهر پادشاه بزرگ ایران باستان مقاله‌ای انتشار می‌دهد. به محض اطلاع دربار ایران از مضمون این مقاله دولت ایران از دولت #روسیه می خواهد که سنگ مزبور را به ایران عودت دهند.
Read 7 tweets
برای اصلاحطلب فاند بگیر👇این توییت را میزنم

درکتاب نخستین دیدار #رضاشاه_کبیر از ویرانه های #تخت_جمشید بخش سوم
نویسنده: علی سامی استاد دانشگاه پهلوی، نویسنده، محقق و باستان‌شناس،سرپرست امور کاوشها و تعمیرات تخت جمشید از ۱۳۱۹ ه.ش تا ۱۳۴۰ ه.ش و رییس مؤسسه باستانشناسی تخت جمشید Image
آغاز کاوشهای باستان شناسی در تخت جمشید ٬ ویرانه های استخر و تپه های پیش از تاریخ مرودشت
علاقه و اشتیاقی که از طرف رضا شاه کبیر به نگهداری و ترمیم بزرگداشت مفاخارو مآثر ملی بویژه نسبت به تخت جمشید از زمان ریاست وزرائی معظم له مبذول میگردید٬ Image
سبب شد که این یادگار شاهنشاهی بزرگ شاهنشاهی بزرگ #هخامنشی ٬ که نموداری از هنر عالی شرق باستانی میباشد ٬ بطور دلخواه و شایسته ای در دست کاوش و تعمیر و نگهداری قرار گیرد .
Read 16 tweets
۱- محمدرضا پهلوی در دهه پنجاه ساخت شش ناوشکن به نام شاهان ایرانی را به آمریکا سفارش داد: ناوهای #کوروش ، #داریوش ، نادر ، #انوشیروان ، اردشیر و شاهپور. پول این ناوها پیشاپیش پرداخت شد.
۲- در نهایت، چهار ناو از آنها تا سال پنجاه و هشت ساخته و آماده تحویل شد: #کوروش ، داریوش ، نادر و #انوشیروان . اما دولت موقت #بازرگان با ادعای صلح‌طلبی از دریافت آنها سرباز زد.
۳- آمریکا در سال شصت و یک نام فرماندهان دریایی خود را بر این ناوهای ایرانی نهاد و آنها را به کار گرفت: #کوروش شد کید۹۹۳ ، #داریوش شد کالاگان۹۹۴ ، نادر شد اسکات۹۹۵ ، و ناو #انوشیروان شد چندلر۹۹۶ .
Read 8 tweets
جمله‌هایی از #فارسی_باستان (چهار خط نخست سنگ‌نوشتۀ #داریوش در #نقش_رستم):

خدایِ بزرگ است هُرمُزد که این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که انسان را آفرید، که شادیِ انسان را آفرید.

(متن فارسی باستان و توضیح واژه‌ها در توییت‌های بعدی)/1
آوانویسی تقریبی به خط فارسی:

بَگَ وَزْرْکَ اَئورَمَزدا هَیَ ایمام بومیم اَدا هَیَ اَوَم اَسْمانَم اَدا هَیَ مَرتـیَـم اَدا هَیَ شْیاتیم اَدا مَرتـیَـهیا

/2
آوانویسی به خط لاتینی:

baga wazrka Auramazdā haya imām būmīm adā haya avam asmānam adā haya martiyam adā hya šiyātim adā martiyahyā.

/3
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!