Deze week was @EvaVlaar te gast bij @TuckerCarlson
Haar optreden bij de grootste Amerikaanse tv-zender, en dan ook nog bij de best bekeken #talkshow, zorgde voor reacties in Nederland.
#Draad🧵
1/20
Een column van Loes Reijmer in de @volkskrant spande wel de kroon.👇
Reijmer maakte een karikatuur van Eva en ging nergens inhoudelijk op haar argumenten in.
Applaus van ‘deugend’ Nederland.👏👏👏🙄
2/20
Maar waarom gaat ‘vooraanstaand’ Nederland niet in #debat?
Dit zijn toch serieuze zaken? Dit verdient toch een inhoudelijke discussie?
Daarom nu een #draad van mij met argumenten over de punten die @EvaVlaar maakt.
3/20
Voor de duidelijkheid: bij elk punt van Eva zet ik direct een symbooltje om aan te geven of zij imo een punt heeft.
(Grotendeels) eens = 👍
Neutraal = ⚖️
Oneens = 👎
4/20
1e punt👍: De NL overheid steelt land van #boeren
Waar de grond ook heengaat, je kunt het best #diefstal noemen als de overheid zulke onmogelijke eisen stelt dat je als #boer niet verder kunt.
5/20
2e punt👍: de stikstofcrisis is ‘made up’.
Er is veel reden om de #stikstofcrisis een papieren crisis te noemen.👇
De aanwijzing van de #Natura2000-gebieden was dubieus, en de daaraan gekoppelde #stikstofnorm is onhaalbaar.
6/20
3e punt👍: de meeste boeren zullen ‘out of business’ raken.
Volgens de regering gaat het ‘slechts’ om 30%, maar gezien de geschiedenis is de argwaan bij #boeren terecht.
Zie ook de onhaalbare eisen.
7/20
trouw.nl/duurzaamheid-n…
4e punt👍: boeren blokkeren distributiecentra en snelwegen.
🚜🚜🚜🚜🚜
Hier zullen ook tegenstanders het mee eens zijn.
#feit
8/20
rtlnieuws.nl/nieuws/nederla…
5e punt👍: De NL overheid wil het land hebben om nieuwe #immigranten te huisvesten.
Natuurlijk is het verband niet direct, maar er is zeker een indirect verband.
Lees vooral waarom dit simpelweg 1+1=2 is.👇
9/20
opiniez.com/2022/06/21/de-…
6e punt👍: De NL overheid wil het land hebben voor de #GreatReset
Voordat iedereen #complottheorie! gaat roepen, denk even aan #TristateCity of aan het #BerlijnaandeRijn van @RobJetten
10/20
volkskrant.nl/economie/neder…
7e punt👍: De #boeren staan de globalistische agenda van de NL overheid in de weg.
Dinsdag stemt de 1e Kamer over het #CETA-verdrag.👇
Een regering die dit steunt, kiest voor die #GlobalistischeAgenda en tegen de boeren.
11/20
8e punt👍: Boeren worden tot #zelfmoord gedreven.
Helaas is dit waar.
Het zelfmoordcijfer onder boeren is al jaren hoog, en dat zal de laatste tijd zeker niet minder zijn geworden.
12/20
rtvoost.nl/nieuws/1721013…
9e punt👎: dit is #communisme
Redenatie Eva: ‘Als de staat je eigendom afneemt voor het ‘algemeen belang’ is dat communisme.’
Niet mee eens.
Dit is imo een te nauwe #definitie van communisme.
13/20
nl.wikipedia.org/wiki/Communisme
10e punt👍: Nederland produceert veel voedsel. Met de #Oekraïnecrisis hebben we al een wereldvoedselprobleem. Het is onverantwoordelijk nu NL #boeren weg te pesten.
Eens.
14/20
nporadio1.nl/nieuws/achterg…
11e punt👎: #NoFarmersNoFood Het publiek begrijpt dit, de staat niet, ‘or this is what they want’.
Dit vind ik nu een #complottheorie promoten.
De NL staat zou aansturen op een voedseltekort?
Bewijs dit maar eens, @EvaVlaar, of neem het terug.
15/20
12e punt👍: dat op #Jouke geschoten werd, is schandalig #politiegeweld
Helemaal eens. Dit had nooit mogen gebeuren.
Kijk zelf de beelden in dit artikel.
16/20
rtlnieuws.nl/nieuws/nederla…
13e punt: Er is geschoten op vreedzame demonstranten.⚖️
De #boeren reden niet op agenten in, maar #trekkers zijn nu eenmaal imponerende voertuigen.
Het is logisch dat dit intimiderend werkt.
Dus vreedzaam, ja. Maar toch intimiderend.
🚜🚜🚜🚜🚜
17/20
14e punt👍: iedereen, ook in de #VS zou de NL #boeren moeten steunen, want 'dit kan jullie ook gebeuren.'
Dit is idd niet beperkt tot Nederland. Overal ter wereld zien we vergelijkbare ontwikkelingen.
Steun vanuit het buitenland is terecht en nodig.
18/20
newsweek.com/popular-uprisi…
Conclusie: Op bijna alle punten kan @EvaVlaar goede argumenten geven.
Persoonlijk vind ik dat ze hier en daar chargeert, maar hé: heeft u de #klimaatactivisten wel eens gehoord?
'Nog 12 jaar om de wereld te redden!'
Dan is Eva nog heilig.
19/20
Het is dus zeldzaam armoedig dat ‘deugend’ Nederland niet verder komt dan een #karikatuur maken van Eva en van haar standpunten.
Als je WERKELIJK overtuigd bent van je gelijk, ga dan in #debat
Doe je dat niet, dan ben je niet serieus te nemen.
20/20

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Maaike van Charante

Maaike van Charante Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Repelsteeltje21

Jul 10
Wat opvallend mist in de @NOS-verslaggeving over #SriLanka is het idiote plan van de Sri Lankaanse overheid om de #landbouw te hervormen.
Is dat omdat de verstedelijkte media een onhaalbaar ideaal over #BiologischeLandbouw niet los willen laten?
🧵
1/3
nos.nl/artikel/243595…
Een romantisch beeld over hoe we ons voedsel zouden moeten produceren kan enorme schade aanrichten aan de #voedselvoorziening
Verstedelijkte elites zouden er goed aan doen kritiek van #boeren serieus te nemen.
Lees de Kamervragen van @BoerBurgerB
2/3
boerburgerbeweging.nl/fractienieuws/…
Zie ook dit grondige artikel👇 over de onverantwoordelijke hervormingen.
Waarom bericht de @NOS hier niet over? Past dat niet in de 'groene' dromen over een maatschappij zonder #stikstof?
Breng het nieuws zoals het is, ook als het niet welkom is.
3/3
foreignpolicy.com/2022/03/05/sri…
Read 7 tweets
May 20
Het taboe op de term #omvolking wordt steeds sterker, maar heeft iemand het nog over de argumentatie erachter?
Daarom nu mijn complete betoog over deze term zoals het in mijn boek staat.
MET argumenten.
En #censuurliefhebbers mogen ze proberen te weerleggen.
1/4
2/4
3/4
Read 5 tweets
Nov 18, 2021
En DIT is dus schandalig eenzijdige verslaggeving van de #NPO😠
#KyleRittenhouse
Is het #narratief zo belangrijk dat alle #feiten er maar voor moeten wijken?
Of is dit soort journalisten gewoon te LUI om zich op de hoogte te stellen?
#draad👇
1/22
nporadio1.nl/fragmenten/bur…
We gaan er puntsgewijs doorheen.
1) @carolmrock zegt dat #KyleRittennhouse niet uit dezelfde staat komt, maar laat zorgvuldig weg dat hij op 29 minuten rijden woonde👇 dat hij in Kenosha werkte en er familie had.
Dat is misleidend.
2/22
2) Ze noemt zijn wapen een mitrailleur. Over #misleiding gesproken. EN overdrijving.
3) ‘Het werd wat onrustig,’ zegt Carol. Over understatement gesproken.🙄
Kijk vooral de beelden👇 en zie wat een ontzettende rellen daar gaande waren. #Misleiding
3/22
Read 24 tweets
Apr 1, 2021
De Kamerleden beginnen binnen te druppelen.
Ik ga wel wat verslag doen vanavond, maar niet van alles.
Alleen als er iets bijzonders gebeurd.
Hoop dat iedereen daarmee kan leven!😉
#omtzigtdebat
tweedekamer.nl/popup/vergader…
Vergadering heropend.
#Verkenner @KajsaOllongren aan het woord.
Diepe zucht.
Welgemeende excuses.
Allereerst vanwege #positieOmtzigt #functieelders en die volgorde is terecht.
Die openbaarheid vind ik minder een probleem. Geluk bij een ongeluk.
Ook terecht om allereerst @PieterOmtzigt haar excuses aan te bieden.
Nu verslag van DE dag.
De #coronatest die positief was.
Helemaal geëmotioneerd.
Read 51 tweets
Apr 1, 2021
Heropening vergadering.
Arib heeft de #verkenners om info gevraagd en er komt binnen een half uur een brief.
De nieuwe Kamerleden maken geen gebruik van hun recht om tijdens hun maidenspeech niet geïnterrumpeerd te worden.
Kaag: meteen na de verkiezingen is het verkennersproces fout gelopen.
Wow. Meteen hard tegen Rutte.
SOMMIGE fractieleiders spraken met de #verkenners over mogelijke functies van Kamerleden van andere partijen.
BREUK @D66 en @VVD is definitief.
Of in elk geval de breuk met #MarkRutte
Kaag vraagt zich af waarom de waarheid zo moeizaam boven kwam. Hoe komt het dat de Kamer zo traag en onvolledig is geïnformeerd?
Wil nog iets zeggen over de procedure van de #verkenners
Read 75 tweets
Apr 1, 2021
Beelden van #MarkRutte die binnenkomt in de Kamer.
Persfotografen erbovenop.📷
Sensatie.
Arib op haar plek, de schorsing lijkt bijna afgelopen.
Daar zijn de #verkenners
Iedereen terug, vervolg!
Baudet bij de interruptiemicrofoon. Rutte achter het spreekgestoelte.
Arib heropent de vergadering.
Eerst Rutte het woord.
Rutte: ik heb zelf voorgesteld mijn verslag openbaar te maken, daar blijkt uit dat ik niets toe wilde dekken.
Vanmorgen 7.30 uur telefoontje dat hij Omtzigt wel genoemd had in het verslag. Hij wil de #bron NIET noemen.
Read 50 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(