Discover and read the best of Twitter Threads about #draad

Most recents (1)

Ik zou er eigenlijk een artikel over moeten schrijven, maar geen geduld voor. Dus een Twitter column. Over goede bedoelingen en het milieu en zo. /1 #draad
Want er wordt door velen nogal slordig nagedacht over hoe we emissies moeten of kunnen verminderen.
En op 10 juli komen de klimaat tafels met de klimaat akkoorden, dus het is nu extra actueel.
Read 42 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!