Η προσπάθεια αποσταθεροποίησης των ΔΒ, υποκινούμενη από τις δικτατορίες της Ασίας, θα πρέπει να βρει ως απάντηση μία αστραπιαία, χειμαρρώδη και τόσο πρωτοφανή, από την 🇬🇷, αντίδραση, που να μην αφήνει περιθώρια για εφαρμογή Plan B
#Σερβια #Kosovo #Balkans

pnykapress.gr/how-to-dytika-…
Η αδράνεια στην δεκαετία του 20′, θα αντιμετωπιστεί από τους ιστορικούς του μέλλοντος σαν προδοσία!

#Σερβια #Taiwan #Balkans #Albania #Greece #NATO #Χο_Τσι_Μινχ #AlQaeda
Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που διαθέτει όλα εκείνα τα απαραίτητα εργαλεία/μέσα ώστε να τραβήξει τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων «πίσω» στην Ευρώπη, σε αντίθεση με γεωπολιτικούς μας ανταγωνιστές, που μόνο κοντύτερα στον αυταρχισμό της Ασίας μπορεί να τα φέρει.
@Kyriakos_Dom
Γεωγραφική εγγύτητα, ιστορικούς δεσμούς χιλιάδων χρόνων, οικονομική επιρροή, στρατιωτική υπεροχή και ακμάζουσες ελληνοχριστιανικές μειονότητες που επηρεάζουν καταλυτικά την άσκηση πολιτικής στα κράτη αυτά, είναι μερικές μόνο από τις δυνατότητες της πατρίδας μας.
@Kyriakos_Dom
🇬🇷🇬🇷🇬🇷

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Manolis Giannarakis 🌐

Manolis Giannarakis 🌐 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(