LobiRapor Profile picture
Aug 28 83 tweets 17 min read
TAŞKESENLİOĞLU AİLESİNİN BİLİNMEYENLERİ…

1- Sedat Peker’İn ifşaatlarından sonra Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı #minetozlusineren kendisine Zehra Taşkesenlioğlu vasıtasıyla rüşvet teklifinde bulunulduğunu açıklaması gözleri Taşkesenlioğlu ailesine çevirdi.
2-Bizde #SedatPeker'in öne sürdüğü "rüşvet ağı" iddialarının odağındaki Ali Fuat ve Zehra Taşkesenlioğlu kardeşlerin aile hayatına bir perde açalım istedik.
3-Gelin tarihin sayfalarını birlikte çevirelim.
4- Kendilerini neredeyse yüzlerce yıllık Erzurumlu olarak gören Taşkesenlioğlu ailesi Erzurum’un en bilinen ailesi…
5- Biz birazda bilinmeyenleri yazalım.
6- Nakşiliğin Halidi koluna mensup Şeyh Ahmed Efendi 1848’de Bingöl’ün Karlıova ilçesi’nin 1901 yılı kayıtlarında Kurmanci’de "hacılar" anlamına gelen Haciyan olarak geçen "Hacılar" köyünde doğdu.
7- Halifesi Abdurrahman Tâhî'nin yanında sülûkünü tamamlayarak ondan hilâfet aldı ve irşad da bulunmak üzere Erzurum'a gönderildi.
8- Erzurum’da Sultanmelik Mahallesi Üçkümbetler semtine yerleşen Ahmed Efendi, yaz aylarında Erzurum’a bağlı Taşkesen köyünde ikamet ettiğinden Taşkesenli diye tanındı, aile fertleri de bu şekilde anıla geldi.
9- Şeyh Ahmed Efendi 1878'de Bingöl'ün Karlıova ilçesi Hacılar köyünde doğan oğluna Ziyâeddin, 1895’te Erzurum’da doğan oğluna Mehmet Sırrı adını verdi.
10- Oğul Mehmet Sırrı ilk olarak Câferiye Medresesi’nde ağabeyi Ziyâeddin Efendi’den fıkıh, kelâm, hadis ve tefsir okudu.
11- Onun vefatından sonra “büyük müftü” diye tanınan Tortum müftüsü ve ablasının kocası olan Mehmed Sıddık Efendi’den mantık ve Farsça okuyup icâzet aldı.
12- Çevresinde şeyh Mehmet Sırrı Efendi olarak anılmaya başladı.
13- Şapka devrimine karşı çıktığı için Erzurum dışında ikamete mecbur tutulunca merkeze bağlı Toparlak köyünde ikamet etti.
14- Soyadı kanunu çıkınca aile büyüklerinin yazları gitmeyi tercih ettiği Taşkesen köyünün adını soyadı olarak aldı.
15- Horasan Müftüsü olarak tanınan Şeyh Mehmet Sıddık Efendi’nin 7 oğlu ve 1 kızı oldu.
16- Tüm çocuklarının sıkı bir dini eğitim almasına önem veren Mehmet Sıddık Efendi 7 Temmuz 1954 tarihinde vefat etti.
17-Oğullarından Fettullah Taşkesenlioğlu, Demokrat Parti ve Adalet Partisi’nde vekillik yaptı.
18- Adnan Menderes ile birlikte Yassıada’da yargılandı.
19-Diğer oğlu SPK eski başkanı Ali Fuat, Erzurum AKP milletvekili Zehra ve Burdur İl milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman'ın resmi kayıtlarda Masar ama bilinen adıyla Mazhar Taşkesenlioğlu ise din bilgisi ile tanındı.
20-Bizim konumuz adı hiçte hayır işlerle anılmayan çocukları Ali Fuat, Zehra ve Nesrin'in babası Masar bilinen adıyla MazharTaşkesenlioğlu.... Konumuza dönelim. Mazhar Taşkesenlioğlu
21- Mazhar ya da Masar Taşkesenlioğlu 1931'de Şeyh Sırrı Efendi’nin yedi oğlundan beşincisi olarak #Erzurum'un Sultanmelik Mahallesi Üçkümbetler semtine doğdu. Zehra Hanımın biyografisinde babasının adı Masar olarak
22- Kur'anı Kerim'i hatmettikten sonra ilk fıkıh bilgilerini babası Şeyh #Mehmet Sırrı Efendi’den aldı.
23- #Bitlis Norşin'de Muhammed Maşuk Efendi'den meâni, beyan ve bedi' okudu.
24- Hocasının tavsiyesiyle #Siirt'teki Muyeddin Evrensel Efendi ve Molla Sadreddin Yüksel Hocaefendiden; fıkıh, hadis, akaid, tefsir ve usul okuyarak, bu şahıslardan icazet aldı.
25-Saide Hanım ile evlenen Mazhar Taşkesenlioğlu’nun bu evlilikten altı çocuğu oldu. Dört kız iki erkek.
26- Mazhar Taşkesenlioğlu kitap yazması teklif edilince 1982 yıllının başlarında Erzurum'dan #Istanbul taşındı.
27- Hem #Marmara İlahiyat’ta ders verdi hem de İbn-i Abidin ve Muhammed Emin tarafından yazılan Reddül Muhtar (Reddül-Muhtâr Aled-Dürrül-Muhtâr Şerhi Tenvîrül-Ebsâr) adlı eseri çevirip yazdı.
28-Ahmed #Davudoğlu ve Mehmed Savaş ile Hanefî fıkhının önemli âlimlerinden olan İbn Abidîn’in “Reddu’l-Muhtar” adlı eserini ve Muhammed Ali es-Sabûnî’nin Ahkâm Tefsiri’ni tercüme eden Mazhar TAŞKESENLİOĞLU sohbetlerine yoğun katılımlar oldu.
29-Unutmadan gazeteci Fuat Uğur Ahmet Davutoğlu’nu eleştirmek için yazdığı bir yazısında bu Davudoğlu’nu başbakanlık yapan Davutoğlu olarak yazdı.
30- Neyse biz bir başka dikkat çeken noktaya gelelim.
31- 1 Şubat 1979'da Paris'te yaşayan #AyetullahHumeyni sürgünden Tahran'a dönmüş.
32- İran'da Rıza Pehlevi liderliğindeki monarşiden, Humeyni yönetiminde #Islam hukuku ve Şiî mezhebi görüşlerini esas alan İslam Cumhuriyeti kurulmuştu.
33- Nereden çıktı bu şimdi? Konumuzla ne alakası var Taşkesenlioğlu ailesi ve İran devriminin dediğinizi duyar gibiyim. Hep söylenin, hem paylaşın, hem takip edin ki yazalım #canlar erenler...
34- 1980 yılında, İran İslam Devrimi yapan Humeyni’nin dünya üzerindeki Müslümanları #Tahran’a davet ediyor devrimi anlatıyordu.
35-İran’da devrimi yapmış artık sırada halkı Müslüman olan ülkelere #devrimi ihraç etmek kalmıştı.
36-Humeyni hedeflerinin #Caferi Fıkıhı değil, dünya İslam devleti olmak olduğunu anlatmak ve göstermek istiyordu.
37- Humeyni Türkiye’den özellikle İstanbul ulemasından bazı isimleri İran’a davet etti.
38- İstanbul Uleması Humeyni’nin davetine şüpheli yaklaştı.
39- Humeyni'nin davet ettiği isimler arasında Mazhar Taşkesenlioğlu’da vardı.
40-Mazhar Efendi İstanbul’da hazırladığı Ehli Sünnet’e dair bir bildiri ile İran’a gitti.
41-Beş yıldızlı bir otele yerleştirildi.
42- İstanbul’a döndüğünde ise nasıl geçti diyenlere refüze olduk demekle yetindi.
43- Cevabının devamı sır olarak kaldı.
44- Bazı mahfillerde bu cevap İran'a gittiği için manevi olarak reddedilmek anlamında kullandığı bazı mahfillerde de İran'da kabul görmediği anlamında yorumlandı.
45- Yıllarca “şeyh, mücahid, hoca, alim...” gibi pek çok sıfatları ile anılan Mazhar Hoca büyük oğlu 25 yaşında İstanbul’da bir kaza sonucu vefat edince bu kazandan çok etkilendi.
46- Bu genç ölüm sadece babayı değil diğer kardeşleri de çok etkiledi.
47- Yakın çevresine zaman zaman oğlunun ölmesine değil, ölüm şekline çok üzüldüğünü ifade etti.
48-iran'dan geldikten bir süre sonra İstanbul’da hastalandı.
49- 29.04.1989 günü vefat etti.
50- Ölmeden önce Erzurum’a değil İstanbul’a oğlunun yanına defin edilmesini vasiyet ettiği için Erzurum merkezdeki Taşkesenlioğlu Camii bahçesindeki aile kabristanına değil Zincirlikuyu mezarlığına oğlunun yakınına defin edildi.
51- Dört kız bir oğlan babalarının acısını içlerine atıp İstanbul Güngören’deki evlerine döndüler. Ailenin geçimi artık Ali Fuat'ın üzerindeydi.
52- Oğul Ali Fuat Taşkesenlioğlu ailenin yükünü omuzladı. İlk hedefi aile geleneğine ters olsa da kız kardeşlerinin okumaları için teşvik etmek oldu.
53- Bugün aile kontenjanından Burdur İl Milli Eğitim Müdürü olan kız kardeşleri #NesrinKakırman Erzurum'daki bir çok caminin imamının mensup olduğu Taşkesenlioğlu ailesinin ilk okuyan kızı olma unvanına sahip.
54-Mazhar Efendinin oğlu #alifuattaskesenlioğlu 1988-1996 arası Faisal Finans Kurumu’nda Proje Değerlendirme Müdürlüğünde Uzman Yrd., Uzman ve Baş Uzman olarak çalıştı.
55- 24 Ekim 1996'da #Bank Asya’nın kuruluşu ile birlikte oraya geçti.
56- Bank Asya'da Proje Müdür Yrd., Sultanhamam ve #Merter Şube Müdürlüğü, Genel müdürlük kredi tahsis müdürlüğü ve kredilerden sorumlu genel müdür yardımcılığı yaptı.
57- #Gülen cemaati ile gönül bağı olmayan #AliFuat’ı tanıyanlar onun Merter ve Sultanhamam Müdürlüğü yaptığı dönemde, cemaatin desteğini almak için derslere katıldığı iddiasında bulundu.
58- Bank Asya'da çalıştığı dönemde Halkalı’da #Kuzu Grup’un yaptığı projelerden birinden iki daire aldı.
59- Dairelerden birisinde kendisi diğerinde kardeşleri oturmaya başladı.
60- Taşkesenlioğlu ailesi böylece #Güngören’den Halkalı’ya taşındı.
61- #alifuattaskesenlioğlu Bank Asya da çalışırken edindiği özel bilgileri AKP’nin tepe yöneticilerine AKP İstanbul İl yönetiminde olan kardeşi #zehrataskesenlioğlu'nun katkılarıyla rapor etti.
62- AKP'nin cemaati bitirme planının son aşamasına gelmesine az bir süre kala #alifuattaskesenlioğlu Bank Asya’ya birlikte geçtikleri ve daima birlikte hareket ettikleri Erdal Erdem ile birlikte görevlerinden ayrıldılar.
63- Bugünlerde hesap açanların hapis yattığı Bank Asya’da uzun süre yönetim kurulu üyeliği yapan Ali Fuat #taskesenlioğlu , 30 Mart 2012 tarihinde Vakıflar Bankası yönetim kurulu üyeliğine getirildi.
64- Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 2014 yılına kadar Vakıfbank’ta görev yaptı.
65- 17/25 Aralık sonrası #Halkbank genel müdürlük görevini yaparken tutuklanan Süleyman Aslan’ın yerine 7 Şubat 2014 tarihinde Halkbank genel müdürlüğüne atandı.
66- Bu atama sonrası 1996-2012 yılları arasında Bank #Asya'da çalıştığı için hükümeti destekleyen medya kuruluşlarınca "Gülen cemaatinin kara kutusu" gibi ifadelerle suçlanmasına sebep oldu.
67- Ali Fuat Taşkesenlioğlu 2014 yılında Halkbank Genel Müdürlüğü’ne atanınca “paralel yapının adamı mı” tartışması yaşandı.
68- Taşkesenlioğlu’na #akp İstanbul yönetimi sahip çıktı.
69- AKP #Istanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Değirmenci, parti camiasına, yeni Halkbank Genel Müdürü için "Merak etmeyin bizden" mesajı verdi.
70- Daha sonra #Gelecek Partisi kurucusu olan Değirmenci, peş peşe attığı twit'lerin de şu ifadeleri kullandı.
71- 'Halkbank Genel Müdürü olan #alifuattaskesenlioğlu 'na yeni görevinde başarılar diliyoruz. Kendisi hakkında yapılan iftiralara inanmayalım. Taşkesenlioğlu'nun kız kardeşi il yönetiminden arkadaşımızdır. Paralel yapının adamı olduğu iftirası kara lekedir.''
72- #Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Attila, ABD’de tutuklandığında Taşkesenlioğlu genel müdürlük görevindeydi
73- O gün Taşkesenlioğlu ailesi için “Ailece #AKParti’li, bizden” mesajı atan ve geçmişte AKP İstanbul Başkanlığı yöneticileri acaba ortaya çıkan belgeli delilli rüşvet iddialarına ne diyorlar insan merak ediyor.
74- 1972 yılında doğan #zehrataskesenlioğlu 20 yaşında Refah Partisinde siyasete başladı . AKP kurulunda siyasi tercihini AKP’den yana kullandı.
75- Önce #AKParti İstanbul İl Başkanlığında Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Sonra üç dönem milletvekili seçildi.
76- #zehrataskesenlioğlu seçim bölgesinden yükselen tepkilere rağmen her seferinde Erdoğan tarafından seçilecek yerde listeye kondu.

milletinsecimi.com/zehra-taskesen…
77- Şimdi ise boşanma davası ve #SedatPeker'in rüşvet iddiaları ile oldukça zorda.
78- Erzurum’un Ve Nakşibendi tarikatının Halidiye koluna mensup bir aileden gelen Ali Fuat ve kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu ortaya çıkan bu bilgi ve belgeler sonunda ne yapmalı.
79- Haktan ve halktan özür dilemeli. Adalete teslim olmalı. Ahirete İnanıyorlarsa cezasını bu dünyada çekmeye razı olmalılar diyeceğim ama bunları yapacaklarını düşünmüyorum.
80- Çünkü görünen o ki #taskesenlioğlu ailesi bu rüşvet ağını fetva ile kurdular ve o bu organizasyondaki yüzlerce isimden sadece birisi.…
81- #ZehraTaşkesenlioğlu 2017 yılında TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve başkanlık sisteminin kapısını açan anayasa değişikliği teklifi ile ilgili “100 yıldan fazladır bu topraklarda vurulan prangaları kurtarmaya Rabbil Alemin bizi nasiplendirdi” diyen bir isim.
82- VE ben hala Taşkesenlioğlu ailesinin #Pers ve Roma İmparatorluğu arasındaki sınır yerleşim yeri olan Tatos’un Taşkesan köyünü tercih etmesinin ve baba Mazhar Efendi’nin Humeyni tarafından neden İran’a davet edildiğinin sırrını düşünmekle meşgulüm.
83- Son yerel seçimlerde Tekman Belediyesi’ni yüzde 48.53 oy oranıyla HDP’nin adayı Müzahit Karakuş kazandı. YSK, Karakuş’un KHK ile ihraç edilmesi gerekçe göstererek, mazbatasını #zehrataskesenlioğlu'nun akrabası Mustafa Ergin’e verdi.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with LobiRapor

LobiRapor Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @LokmnHokm

Aug 27
Nasıl başladı, nasıl bitiyor…

Hak, hukuk, #adalet diye iktidar oldular.
Sedat Peker’in cümlesi ile “Din elden gidiyor, vatan elden gidiyor” diyerek iktidarlarını sağlamlaştırdılar.
“Din elden gidiyor, hırsızlık yap; vatan elden gidiyor, evde adamın karısıyla yat.” İşte büyün hikaye bu…
Read 5 tweets
Aug 27
Sedat Peker 'hırsız' demişti

#SedatPeker'in iddialarının odağındaki isimlerden Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun 8 Ocak 2019'den bu yana Erdoğan'a danışmanlık yapıyormuş....
Mine Tozlu akıllı çıktı...

Peker'in deşifre ettiği hırsızlık ve rüşvet ağını doğruladı.

"SPK başkanıyla görüşmek için talep ettiğim her görüşmeyi reddedip malum rüşvet kanalına yönlendirdiler.
Hangi şirketin sermaye artırımı 8 ay bekletildi? Rüşvet vermedim diye yatırımcılar cezalandırıldı"
Read 4 tweets
Aug 26
📌HANEFİ AVCI’NIN ELİNDEKİ KANLI PAPUÇLARIN HİKÂYESİ...

1- Ünlü polis şefi #HanefiAvcı’yı tanımayan çok azdır. Şöyle ya da böyle Avcı’yı tanıyanlar acaba kimsesizler mezarlığına gömülen öğretmen Ali Uygur’u tanır mı?
2- İşte biz bu flodumuzda bir çuvalın içine -doğal sorgu yöntemi gereği - elleri kelepçeli bir şekilde kediyle birlikte konulan ve başına vurularak öldürülen #AliUygur’un hikayesi hatırlatalım, hatırlatalım ki unutulmasın istedik.
3-Bazı dikkatli okurlarımızın işkencede öldürülen öğretmen ile televizyonlarda üst perdeden akıl veren Hanefi Avcı ile ne alakası var dediğinizi duyar gibiyim.
Read 67 tweets
Aug 25
Gülşen, AKP ve İHL MESELESİ….

📌Bir an düşünelim #Gülşen’i tutuklayarak susturdular.
📌Gülşen’in şarkıları ile dans eden oğullarını, kızlarını ve #milyonları ne yapacaklar.
📌VE toplumda İmam Hatiplere duyulan az bir saygı vardı. #AKP oy uğruna o saygıyı da yok etti.
Read 6 tweets
Aug 25
🔴 } Abdurrahman Dilipak'tan savcılara Gülşen tepkisi geldi.

💥Dilipak "Türkiye'nin tek gerçeği bu mu? SPK iddiaları, vurgun, ya da Fuhşiyat, uyuşturucu baronları ile ilgili iddialar ne oluyor… Huuu, sesimi duyan savcı var mı!"

🔴 } Savcıların adaletin cenaze namazını kılıyor.
#SONDAKİKA Şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu ya da sahne adıyla Gülşen hakkında tutuklama kararı verildi.
Gülşen ifadesinde bakın ne söylemiş. Image
Read 6 tweets
Aug 22
📌KADI HIRSIZDAN RÜŞVET ALMIŞ...

1-HAKİMLERİN YERİNE KADILARIN GÖREV YAPTIĞI GEÇMİŞ GÜNLERİN BİRİNDE deri alıp satan bir tüccar varmış.
2- Zaman zaman derileri balya haline evinde depolarmış.
3- Kış şartları çok ağır olduğu ve her taraf karla kaplı olduğu bir gece...
Read 32 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(