Ik gun iedereen hoop maar vals hoop is niet erg handig. #vogelgriep #innovaties #pluimvee #krimp #stikstof #stikstofcrisis #zoonosen.

nu.nl/binnenland/623…
In deze bijdrage @decorrespondent wordt het verhaal van #vogelgriep goed neergezet. Het is twee jaar oud maar dat stuk over die tikkende tijdbom... - die tikt door. decorrespondent.nl/11825/de-volge…
'Het vogelgriepvirus H5N8 is uit Siberië meegenomen naar Nederland. Verdachte is de brandgans, die in het noorden van Rusland broedt. (...)
Het virus is oorspronkelijk afkomstig van grote pluimveebedrijven in andere delen van Azië, en waarschijnlijk tijdens de voorjaarstrek met watervogels meegelift naar de arctische broedgebieden.'
'De kans is klein dat deze variant [...] overspringt op de mens, maar dat betekent niet dat we ons geen zorgen hoeven te maken. De geschiedenis heeft meermaals uitgewezen dat grote stallen met varkens of kippen ware broedmachines zijn voor een dodelijke viruspandemie.'
'Korte samenvatting: de pluimveehouderij in zijn huidige vorm is een kakelende tijdbom.'

Aldus @thijskuiken erkend expert en onderzoeker @ErasmusMC
'Oorspronkelijk kwam het vogelgriepvirus alleen voor bij watervogels zoals ganzen, eenden en zwanen, in een variant die hen niet of nauwelijks ziek maakt. Er is nog nooit een wilde kip gevonden met het vogelgriepvirus, in wat voor variant dan ook.'
'... open water is wat het virus nodig heeft om vogels te besmetten. Als een besmette eend in het water poept, kan een andere watervogel het daar weken later nog oppikken.'
'Omdat wilde watervogels al millennia met vogelgriep te kampen hebben, kunnen zij er normaliter heel goed tegen. Toch gaat er nu een dodelijke versie rond die ook hen laat creperen. (...)
En daar komen pluimveebedrijven in het spel. Dat zijn de speeltuinen die het vogelgriepvirus nodig heeft om dodelijk te worden.'
Pluimveehouderijen zijn nodig voor de verspreiding van de hoog pathogene killer variant. Check het stuk voor de technische uitleg.
Dodelijke mutaties in het wild kunnen voorkomen maar verspreiden zich nauwelijks. De vogels gaan immers dood. Om precies te zijn even een citaat: 'Een mutatie die leidt tot een levensvatbare verandering van het vogelgriepvirus is zeldzaam.  (...)
Maar in zo’n gigantische berg kippen (in Nederland gemiddeld zo’n zestigduizend  per bedrijf) wordt het virus binnen no time miljarden keren vermeerderd. Dus ook al zijn levensvatbare mutaties zeldzaam, het virus wordt zó vaak vermeerderd dat het toch aan de lopende band muteert'
Gisteren werd ik uitgescholden om mijn hashtag #kappenmetkippen. Maar deze quote geeft urgentie redelijk goed weer: 'Het belangrijkste wat je van dit technische verhaal moet onthouden: (...)
doordat kippen met zo veel zo dicht op elkaar zitten, kan het vogelgriepvirus evolueren in een dodelijke én zeer besmettelijke variant. En over een virus met die twee eigenschappen moet je je zorgen maken.'
Waarom? Landbouwbeid. Deze: 'Maar in de jaren vijftig veranderde de overheid van strategie, om te kunnen concurreren met andere landen. Het aantal kippen in Nederland steeg snel, terwijl het aantal bedrijven daalde.' herkennen we ook van de varkens en de koeien...
Er zijn doden gevallen.

'Het was dan ook geen enorme verrassing toen er in 2003 ook in Nederland een dodelijk vogelgriepvirus muteerde dat naar schatting meer dan duizend mensen besmette, van wie één aan de ziekte overleed (een dierenarts).'
En er gaan doden vallen.

'In praktisch elke wetenschappelijke studie naar de kwestie staat: een vogelgrieppandemie zoals de Spaanse Griep, of erger, kan weer gebeuren.'
'Maatregelen om een stal zo goed mogelijk af te sluiten zijn ontzettend duur. Maar hoe groter de stal, hoe lager de kosten per kip – precies de reden waarom het aantal megastallen in Nederland groeit. (...)
En dat verhoogt weer het (economische) belang van een grotere biosecurity. Het is een vicieuze cirkel.'
En vaccineren dan? Mag niet. 'Europa kiest dus bewust voor een hoger risico op een dodelijke uitbraak, en het regelmatig ruimen van grote hoeveelheden kippen. Dat is puur vanwege het economische belang van de export.'
'In Nederland zijn de te nemen maatregelen dus duidelijk, als je uitbraken zoveel mogelijk wilt voorkomen: minder kippen houden, die minder dicht op elkaar zetten en ze inenten. Op wereldschaal ligt dat iets moeilijker.'
'Met zoveel kippen is er – puur vanuit epidemiologisch oogpunt – iets voor te zeggen om alleen nog te werken met grote, afgesloten kippenstallen die ver uit elkaar staan. Zo minimaliseer je het contact tussen pluimvee en wilde watervogels. (...)
‘Toch is dat niet mijn oplossing’, zegt Kuiken. ‘Grote pluimveebedrijven zijn vervuilend voor hun omgeving. Bijvoorbeeld door hun stikstofuitstoot, maar er komen onder mensen in Nederland ook meer longziektes voor in de omgeving van grote pluimveebedrijven.’
‘Alles bij elkaar genomen’, zegt Kuiken, ‘is de enige oplossing om veel minder en kleinschaliger vee te houden, en dat regionaal te verhandelen.’ Dat is goed voor onze gezondheid en voor de natuur in het algemeen.
‘Met kleine bedrijven kunnen we heel goed een robuust systeem creëren. Dan kan een vogelgriepvirus een keer binnenkomen, maar dan is dat geen groot probleem. Het systeem is dan veel flexibeler.’
'Er is dan bijna geen kans meer op een dodelijk virus, en zonder strenge exportregels zou je besmette dieren dan gewoon kunnen laten uitzieken.'
‘Als we als mens willen voortbestaan op deze aarde, dan zullen we substantieel rekening moeten houden met andere soorten. En daar moeten we ook iets voor willen doen. Of eigenlijk vooral laten.’ Dus: bij besmetting: ruimen en #kappenmetkippen. En dan omschakelen.
Als je er financieel naar kijkt, zoals @FrankKalshoven @volkskrant doet, wordt het nog gekker.
volkskrant.nl/economie/stop-…
'Uit het meest recent gepubliceerde jaarverslag (over 2020, ze lopen een beetje achter) blijkt dat de totale kosten van het fonds 93 miljoen euro beliepen, waarvan 71 miljoen euro door het ministerie van Landbouw is betaald.'
Het #subsidieinfuus: 'Waarom zou de overheid driekwart van de kosten van dierziekten willen dragen? Wie ‘dierhouder’ wordt, neemt toch voor zijn bedrijfsvoering bewust een risico op dierziekten, zou je denken. De kosten hiervan horen in het eigen bedrijfsplan.'
'Het gezondheidsrisico voor mensen is, in economentaal, een negatief extern van de veehouderij. Dat moet de overheid niet subsidiëren maar juist belasten!'
'Het is toch gek dat de belastingbetaler eerst moet betalen aan het onverantwoord subsidiëren van een sector, en daarna nóg een keer moet betalen omdat die sector dankzij die subsidie nog een beetje geld verdient? Ja, dat is gek.' Ik ben het daar mee eens. #kappenmetkippen.
Het #weekdier past er goed bij. tik-tok / nee we zeggen tegenwoordig tik-tak / het eerlijke geluid zeg maar 😂
En deze is ook wonderlijk: gelderlander.nl/de-vallei/waar…

Bij #vandrie bestaat de crisis niet en geloven ze nog steeds in tovervloeren.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sander Turnhout

Sander Turnhout Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Sanderturnhout

Oct 22
Behalve de 'oprechte wanhoop' is er veel meer te zien. Ik zeg het hier vaker: er zijn boeren, boeren en boeren. fd.nl/economie/14401…
'Maar er waren ook boeren die de randen van de wet opzochten, blijkt uit onderzoek van het FD. Ze wachtten niet op een vergunning, maar gingen al een nieuwe stal bouwen en kochten er koeien bij.

Wrang genoeg wordt het grootste deel waarschijnlijk op termijn hiervoor beloond.'
Voor sommigen is het: eerst uitbreiden dan legaliseren: 'Verstraten is zo'n boer. 'Eigenlijk', zegt hij, 'zijn mijn uitbreiding met dertig vaarzen en alle uitbreidingen van mijn bedrijf daarna en daarvoor sinds 1994 illegaal. Want ik heb geen enkele milieu- of natuur vergunning.'
Read 7 tweets
Oct 22
Dit is precies hoe problemen escaleren door #desinformatie.

'Ook stellen zes op de tien boeren dat ze stikstofmaatregelen niet hadden kunnen zien aankomen.'
ad.nl/binnenland/mee…
Want er wordt al jaren voor gewaarschuwd, niet alleen ecologen maar ook economen, bestuurskundigen, juristen. Maar als je het probleem niet erkent, kun je ook niet geholpen worden.
Dit is dus echt een probleem:

'Veertig procent van de boeren en tuinders is het volledig oneens met de stelling dat hun sector een negatieve impact heeft op natuur, milieu en klimaat.'

Je kunt het vervelend vinden, en dat is best begrijpelijk, maar het zijn wel de feiten.
Read 6 tweets
Oct 21
Je verwacht het niet he? Sorry #cynitweet. De aanpak om #pasmelders te legaliseren loopt vast als een fiets in mul zand. fd.nl/politiek/14550…
Dat komt omdat de overheid nog steeds aan de achterkant van het probleem begint. Eerst de juridische bril, dan bureaucratisch kijken en dan pas natuurherstel. Dan zet je dus ook boeren weg die bijdragen aan dat natuurherstel.
Je kunt ook handhaven. Een kwart van de mest raakt 'zoek' en ook op gebruik van #pesticiden en ontwatering worden regelmatig overtredingen geconstateerd. Je kunt boetes uitdelen in plaats van miljoenen.
Read 9 tweets
Oct 20
'Streng zijn werkt het best. Een overheid die wil dat bedrijven schonere, klimaatvriendelijke producten ontwikkelen, moet gewoon strenge eisen opleggen aan nieuwe producten.' nrc.nl/nieuws/2022/10…
'Innovatiesubsidies leidden tot veel minder groene innovatie, volgens Vollebergh en Rozendaal. Ze onderzochten voor die conclusie ruim 34.000 patenten die ruim 3.600 autofabrikanten toegekend kregen tussen 2000 en 2016.' Dus stop ook maar met subsidies voor mestkelder. #lely
'Een norm werkt, volgens de economen, zodra die wordt gehandhaafd met hoge boetes en meer eist dan nu kan. „Dit is de eis en zoek maar uit hoe je eraan voldoet”, vat Vollebergh het samen.' Zo ging het ook met koelkasten en spuitbussen. Drijfgassen #cfk's werden gewoon verboden.
Read 6 tweets
Oct 20
Woorden doen ertoe. Noem de #ctgb voortaan ctmb: commissie toetsing en monitoring van bestrijdingsmiddelen.
'Bij boeren zit vijf keer zo veel landbouwgif in het haar als bij stedelingen, andere bewoners van het platteland hebben vier keer zo veel pesticidenresten in hun haar.'
trouw.nl/duurzaamheid-e…
'Met slechts driehonderd deelnemers is de check-up is niet meer dan een signaal. Er is meer onderzoek nodig, zeggen Good Food Good Farming en Expozom, die de haarmonsters hebben laten onderzoeken, met medewerking van onder meer Pesticide Action Network Nederland (Pan NL).'
Read 5 tweets
Sep 22
Ik dacht eerst: ‘ik doe het niet meer, het is zinloos’ maar de #kromspraak van #plasterk heeft alle kenmerken van een splinter. Beetje irritant, maar als je het laat zitten wordt het vroeg of laat een pusbult.
Ik heb niet de illusie hem te overtuigen, Plasterk is geen wetenschapper meer. Hij zegt dat het stikstofprobleem niet bestaat omdat hij het niet kan zien, voor een microbioloog is dat een stompzinnige redenatie: hij ontkent zijn hele vakgebied ermee. Maar voor de meelezers👇
'Allereerst wordt stikstof en co2 vaak door elkaar gegooid.' Door wie dan? Temidden van alle rookgordijnen die worden opgetrokken is dit voor mij een novum. Ik zie wel veel verwarring tussen NH# (NHr+) en NOx.
Read 24 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(