Jona Walk Profile picture
Oct 23 6 tweets 3 min read
Dit document van de Europese Commissie geeft inzicht in prioriteiten van het EU coronabeleid. Bijvoorbeeld: Het blijven ontwikkelen van een Digitaal Covid-19 Certificaat (EU #coronapas), ondanks het gebrek aan enige effectiviteit tegen virusverspreiding.
health.ec.europa.eu/system/files/2…
Ik word ongemakkelijk van de bijna dogmatische manier waarop er over coronavaccins wordt gesproken als behandeling die altijd, voor iedereen geschikt én noodzakelijk is. Ook bij herhaling een focus op het vaccineren van alle kinderen tegen Covid-19 die ik niet kan begrijpen.
Met stellingen zoals deze maken ze zich in mijn ogen juist schuldig aan dat waar ze voor proberen te waarschuwen, namelijk het politiseren van de beslissing over een medische behandeling die (m.i.) altijd tussen een arts en een patiënt zou moeten blijven.
Er wordt positief gesproken over opnieuw toepassen van interventies zoals verplichten van maskers, verbieden van bijeenkomsten, en implementeren van maatregelen op scholen. Lastig is dat draagvlak hiervoor per land verschilt, maar het eigenlijk homogeen "moet" worden ingevoerd.
Er staan ook goede dingen in. Zij identificeren correct dat SARS-CoV-2 zal blijven circuleren, en dat dit samen met andere virussen vooral een probleem voor ons zwakke zorgsysteem zal zijn. Maar kunnen we dan svp eerst investeren in verpleegkundigen, niet verdere digitalisering?
De nadruk ligt nog altijd alleen op virussen controleren (onmogelijk zonder enorme nevenschade), dure vaccins/geneesmiddelen en digitale systemen. Wanneer gaan we ook de fundamentele problemen in de zorg en maatschappij adresseren die hier daadwerkelijk aan ten grondslag liggen?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jona Walk

Jona Walk Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @JonaWalk

Aug 13
Het is duidelijk wat de regering wil: permanente wetgeving om #lockdowns en een #coronatoegangsbewijs mogelijk te maken.
Maar wat wil jij?
#coronawet #spreekjeuit
In de coronacrisis hoorde ik vaak artsen, wetenschappers en politici klagen over de "17 miljoen virologen" in ons land. Ze vonden dat burgers geen rol hadden in de discussie. Onterecht. Want het gesprek van de coronacrisis ging niet alleen over antistoffen en virus deeltjes.
Het gesprek ging over het inperken van grondrechten, lichamelijke integriteit, het uitsluiten van burgers, en het opofferen van de belangen van bepaalde groepen ten behoeven van anderen. Het ging over normen en waarden. En iedereen had recht van spreken.
Read 7 tweets
Jun 18
Ik heb ongelofelijk medelijden met de horeca ondernemers. Hoe zij behandeld zijn de afgelopen twee jaar is niet goed te praten. En ik sta solidair achter ze als ik zeg: 'Nooit meer een lockdown.' Maar, daar komt wel iets bij.

ad.nl/binnenland/kui…
Onderscheid maken tussen mensen op basis van corona vaccinatiestatus is ook niet goed te praten. En langdurig verplicht testen van asymptomatische personen is een onwenselijke ontwikkeling voor de samenleving.
Niet alleen lockdown maatregelen maar ook het CTB mag geen vaste plaats krijgen in onze maatschappij.

onverdeeldopen.nl
Read 9 tweets
Apr 14
Vanuit wetenschappelijk oogpunt was het altijd onwaarschijnlijk dat de huidige technologie een vaccin kon produceren dat SARS-CoV-2 verspreiding volledig stopte. Ik vond het in 2020 zo raar dat al werd gesproken over vaccinatiedwang en -plicht voordat er enige studiedata waren.
Voor mij wijst dit op een aantal grote problemen, waaronder 1) We zijn overmoedig mbt technologische oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen en besteden weinig aandacht aan de consequenties van implementatie. 2) Financiële belangen spelen een disproportionele rol.
3) De ernstige inperking van onze fundamentele rechten door middel van de coronapas was geen zorgvuldig onderbouwde beslissing van een overheid zonder alternatieve opties.
Read 5 tweets
Feb 10
Het coronatoegangsbewijs mag niet in de "gereedschapskist" belanden! Waarom vinden wij dat bij #OnverdeeldOpen en @Vierdegolf zo belangrijk?

Draadje 👇
Het coronatoegangsbewijs heeft nu weinig effect op virus verspreiding omdat het vaccin 1) lage werkzaamheid heeft tegen besmetting en besmettelijkheid, en 2) het ontstaan van nieuwe varianten niet voor kan zijn.
Er is vanuit de huidige medisch wetenschappelijke basis geen reden om aan te nemen dat dit voor nieuwe coronavirus varianten in de nabije toekomst anders zal zijn. Dus er is geen duidelijke reden om het CTB in de gereedschapskist te houden.
Read 5 tweets
Nov 17, 2021
Weer een update vanuit ons onderzoek. Het absolute aantal Covid-19 patiënten neemt toe, waarvan de meerderheid volledig gevaccineerd zijn.
Lees het draadje hieronder over wat je hier mijn inziens uit kan concluderen.
Deze data wijzen op een toename van Covid-19 in het zkh en afname van bescherming door vaccinatie. Zegt niet dat vaccineren geen bescherming meer biedt, maar wel dat het nemen van maatregelen specifiek tegen ongevaccineerden (zoals #2g) niet zal helpen om de zorg te ontlasten.
Wij weten uit ervaring met andere luchtweginfecties (zoals de griep), dat breed vaccineren belangrijke bescherming biedt voor de individuele persoon, maar dat we hiermee niet het virus weg kunnen krijgen. Helaas valt SARS-CoV-2 ook in die catagorie.
Read 5 tweets
Nov 2, 2021
Gezien de belangstelling voor onze data van begin oktober, hieronder de post van @BertMulderCWZ met onze onderzoeksgegevens van de hele maand. Lees mijn hele draadje voor de juiste context!
(2/n) Een kleine verandering in absolute aantallen van aug/sept t.o.v. eerder omdat we nu alleen patiënten meenemen die een longontsteking hadden door Covid-19 (patiënten die om andere redenen werden opgenomen maar daarnaast ook corona hadden zitten er niet bij).
(3/n) Exacte percentages zijn minder belangrijk. Dit is 1 ziekenhuis en het zal per regio verschillen. Het gaat om de snelle toename van het percentage gevaccineerden terwijl de vaccinatiegraad onder risicogroepen bijna gelijk bleef. De effectiviteit lijkt dus af te nemen.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(