De laatste maanden loopt de discussie rondom stikstof hoog op. Maar wat is dat ‘#stikstof’ nou eigenlijk? Is dat echt zo gevaarlijk voor de natuur? Of valt het allemaal wel mee en is er enige nuance in te vinden? Speciaal voor de verkiezingen even een basis uitleg 👇
Ik typ dit als als botanist en plantliefhebber. Het is een ontiegelijk complex onderwerp en ik zou er zo een boek over kunnen schrijven maar voor twitter moet het natuurlijk een beetje behapbaar zijn dus ik heb het onder de 100 tweets weten te houden. Veel leesplezier gewenst!
Ik zal het gaan hebben over:
🔹Welke vormen van stikstof er zijn;
🔹De stikstofkringloop;
🔹Het effect op planten en dieren;
🔹De invloed van de landbouw en veeteelt;
🔹Innovaties en verbeteringen;
🔹Oplossingen uit deze 'crisis' ;
🔹En een algehele nuance over onze ‘natuur’.
Want de één zegt dat het de natuur kapot maakt, de ander stelt dat alles onzin is. Eén feit is dat de ‘living planet index’ laat zien dat het helemaal niet slecht gaat met de natuur. Terwijl het wereldwijd daalt, is het in NL met 5% gestegen sinds 1990.
clo.nl/indicatoren/nl…
En dat ondanks dat er 2.620.000 mensen in die tijd bij zijn gekomen. Die ook allemaal extra woonruimte en voedsel nodig hebben.

En nee, ook de bomen vallen niet massaal om door de uitstoot van stikstof zoals activisten en politici je willen doen laten geloven.
Onze bossen staan er nog steeds goed voor en worden steeds biodiverser. Onze bossen worden ouder en zijn veel gevarieerder in structuur geworden.

Alleen exoten als de fijnspar en douglasspar hebben ‘t moeilijk door droogte, de letterzetter en schimmels. clo.nl/indicatoren/nl…
Een ander feit is dat Nederland eigenlijk gewoon één groot stedelijk gebied is met een enorm hoge populatiedichtheid en veelal aangeplante bossen, wat het lastiger voor ons maakt dan andere landen die veel meer oude natuur, wastelands en niet-agrarische gebieden hebben.
Dus het is ook niet goed om onze situatie met andere landen te vergelijken. De normen die de EU ons oplegt zijn daarom eigenlijk oneerlijk bij een steeds maar groeiende populatie. Die populatiedichtheid zorgt natuurlijk voor extra druk op de weinige overgebleven natuur.
Maar later in de draad zal ik even dieper ingaan op de effecten van zoveel mensen, landbouw en stikstof op de diverse soorten natuur die wij hebben. Allereerst maar even terug naar de basis van wat stikstof nou is en doet. Je kan zo’n 35 posts skippen als je dit te saai vindt.
Daar gaan we dan: we beginnen bij ‘t begin:

Stikstof (N)! Dit is een reactief element en bindt snel tot N2, wat onze stikstof in de atmosfeer is (78,08%) Een inert (anorganisch) materiaal. Het stikt ervan.
Maar de gehele stikstofdiscussie gaat vooral over zogenoemd ‘reactief stikstof’. Dat is wanneer die stikstof bindt aan delen met zuurstof (-oxiden, nitraat) of waterstof (ammoniak) en dus biologisch beschikbaar wordt voor veel levensvormen.
De stikstofoxides (NOx), met oa. stikstofmonoxide (NO) en -dioxide (NO2) worden gevormd door vulkaanuitbarstingen, bliksem of verbrandingsmotoren (bijvoorbeeld van vliegtuigen van klimaatactivisten naar Curaçao) en is één van de grootste oorzaken van allerlei ziektelast.
Een te grote blootstelling aan stikstofdioxides (NOx) heeft significant negatief effect op onze levensduur. Vooral mensen die dichtbij industrie of autowegen wonen hebben hier last van. scientias.nl/nederlander-le…
Het is dus niet de reactieve stikstof vanuit de veeteelt die kinderen astma of andere gezondheidsproblemen laat krijgen, op het platteland zijn kinderen namelijk het gezondst eenvandaag.avrotros.nl/item/kinderen-…
De kinderen in de steden krijgen vaker astma door stikstofdioxide (NOx). Ruim 1 op de 5 kinderen in Nederland krijgt dus astma door uitstoot van ‘t verkeer en industrie. kijkmagazine.nl/science/185-mi…
Maar ook planten ervaren extra stress. En een teveel aan vervuiling met NOx zorgt voor verlaging van de opbrengst van allerlei gewassen. sciencealert.com/here-s-another… )
Gelukkig daalt de uitstoot van deze schadelijke NOx al tientallen jaren, ook vooral door schonere modernere auto's (RIVM 2021).

De verwachting is dat de uitstoot 40% lager is in 2030 ivm 2018.
rivm.nl/nieuws/nieuwe-…
Ook is er distikstofmonoxide, ook wel lachgas genoemd. Dit wordt uitgestoten door bacteriën en is ook een broeikasgas en schadelijk voor ozonlaag, 25% komt uit oceanen en 66% van de landbouw.
sciencealert.com/this-powerful-…
En daarnaast heb je nog de nitraten en ammonia, welk door planten worden gebruikt. Deze reactieve stikstoffen zijn een belangrijk onderdeel dus in de natuur, en hebben hun eigen kringloop. Namelijk de #stikstofkringloop. Hierbij zijn een aantal fases te onderscheiden:
1. De vastlegging van stikstof uit de lucht door stikstoffixerende prokaryoten of bliksem (zoals de symbiose bij vlinderbloemigen).
2. De beschikbaarheid voor de plant door afbraak organisch materiaal, ammonificiatie (ureum > ammonia) en nitrificatie (ammonia > nitriet > nitraat)
3: De opname en assimilatie door planten🌱.
4: denitrificatie door prokaryoten in zuurstofarme en vochtige bodem welke de zuurstof uit de nitraten gebruikt voor hun energie, wat de reactieve stikstof in de bodem verlaagt en terug in de atmosfeer brengt als inerte stikstof🦠.
Reactief stikstof is dus een onmisbaar element voor het leven op aarde. ≈1,75% van een plant bestaat namelijk uit stikstof. Het is het belangrijkste element naast koolstof, zuurstof en waterstof waaruit alle verbindingen worden gemaakt.
Stikstof is een bouwmateriaal voor belangrijke aminozuren, eiwitten en protoplasma. Ook is het een kritiek element voor bloemdifferentiatie, snelle wortelgroei, knopvitaliteit en zetting van vruchten en daarnaast ook een katalysator voor andere elementen.
Stikstof wordt in de plantfysiologie een ‘mobiel nutrient’ genoemd. De plant kan het element afbreken en hergebruiken in andere delen. Daardoor herken je een tekort al snel aan het vergelen van 't oudere blad. En tekort laat oudere bladeren afvallen en kan snelle bloei inzetten.
Het reactieve stikstof dat beschikbaar is voor planten komt in de vorm van nitraat (NO3-) en ammonium (NH4+) en de ratio van deze twee heeft erg veel invloed per type plant in hoe de opname ervan verloopt. cannagardening.com/how_ammonium_n…
Ammonia (NH3): wordt bijvoorbeeld gevormd als mest en urine mixen. Maar ook vanuit verkeer, door mensen en andere diersoorten. Bij de vertering van eiwitten komt ammoniak vrij.
Het heeft een dubbele werking in de natuur: kan zuur neutraliseren in de lucht, maar kan in de bodem ook bijdragen aan verzuring door de vorming van salpeterzuur door bacteriën.
Nitraat (NO3-): In deze vorm wordt het snel opgenomen door planten en gebruikt voor eiwitsynthese. In meststoffenmix wordt het vaak in combinatie met K, Ca, of Ammonium gegeven. Bij snelle opname nitraat stijgt de pH van het medium.
Bij warmere temperaturen heb je lagere pH. Hier zie je fluctuatie tussen dag en nacht bij eigen experimenten. In de nacht heeft zelfde oplossing een hogere pH. Zie foto 1 voor voorbeeld praktijk en voor pH in water bij 0℃, 25℃ en 50℃.
Niet elke stikstof werkt dus hetzelfde. Urea wordt door bacterien omgezet naar ammonium waarbij CO2 vrijkomt. Ammonium wordt door plant opgenomen en laat H+ ionen los. Dit zorgt voor daling pH. Meer nitraat zorgt ervoor dat de pH juist stijgt (OH-). kebuna.com/share-files/pu…
Op sommige plekken, vooral slecht gebufferde zandgronden, kan de pH dus wel dalen bij een te grote neerslag van ammonia. Soms wel tot een pH van 4. Een deel van de kwetsbare planten groeit daar dus niet op. naturetoday.com/intl/nl/nature…
Elke plant is verschillend in pH voorkeur. Er zijn planten die houden van meer basisch, anderen meer zuur. De belangrijke nutriënten die een plant opneemt zijn ook per pH waarde verschillend in opneembaarheid. In de (hydro)teelt geef ik zelf vaak een pH tussen de 5.5 en 6.5.:
Elk soort gewas krijg zijn eigen 'irrigatierecept'. Elke plantensoort heeft z'n eigen mix. Ik maak m’n eigen ‘recepten’ via een rekenprogramma van de WUR. Hier even een voorbeeld vanuit de befaamde Hoagland mix, werkt goed op hydroponics op div. Gewassen. Bevat alle nutrienten.
In de natuur heb je ook last van verstoringen van ratio’s. Zoals de ratio N/P, zoals bij Bonaire. Door teveel lozing vanuit riool kwam er meer stikstof en werd dus de ratio met fosfor verstoord. Na plaatsen zuivering in 2014 herstel van het koraal. bnnvara.nl/vroegevogels/a…
Teveel stikstof betekent in de zee vooral dat de algen fosfaattekort krijgen. Dat was de reden voor verbleking. Daar zie je dat verstoring van de ratio gevaarlijk voor de natuur kan zijn. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P…
Ook een voorbeeld van in Florida, teveel reactief stikstof door lozingen vanuit riool zorgt voor algenbloei en waardoor koralen verstikken. Het goede nieuws is dus dat dit makkelijk is op te lossen. sciencealert.com/scientists-fin…
En op dit moment wordt het verminderen van de landbouw en veeteelt gezien als dé oplossing voor het probleem in de natuur. Maar deze regelgeving vanuit modellen is zo doorgeslagen dat je met één hondendrol per hectare al boven de norm zit. nieuwscheckers.nl/ja-een-hondend…
De modellen zijn onvoldoende robuust. Qua ammonia zit Nederland al rond de kritische depositiewaarden.

En op 500m afstand van een melkveebedrijf is er geen verhogend effect meer te constateren in de ambiente atmosferische concentratie van ammoniak.
foodlog.nl/artikel/aanwij…
Dan even naar de synthetische meststoffen. Ook willen ze deze meststoffen in het algemeen afschaffen.

Maar op dit moment wordt bijna de helft van de wereldbevolking hierdoor gevoed. Je zal miljarden mensen voedsel onthouden. Dit moet geleidelijk gaan. ourworldindata.org/how-many-peopl…
Kunstmest met stikstof is gewoon heel belangrijk voor globale opbrengsten, met bio-landbouw red je het niet door een tekort aan stikstof en andere nutriënten, tevens door ook meer uitval en dus lagere opbrengsten. nature.com/articles/s4301…
En als je te radicaal wilt omvormen naar biologische landbouw dan krijg je een voedselcrisis.

Het meest recente afschuwelijke bewijs hiervan is de situatie in Sri Lanka. Zoiets hoort geleidelijk te gaan, alternatieven zijn gelukkig gewoon in opkomst. vox.com/future-perfect…
Terug naar de landbouw en veeteelt: Nederland al jaren onder het stikstofplafond, dit jaar 7% onder stikstof plafond en zelfs 14% onder ‘t fosfaatplafond. In mest zit zelfs al steeds minder stikstof (CBS) cbs.nl/nl-nl/nieuws/2…
Het is niet alsof boeren niks doen, zoals sommige radicalen ons willen doen geloven. Elk jaar stoten ze minder uit. Boeren willen en doen het wel. Die staan zeker wel voor innovatie en verbetering open. bnr.nl/nieuws/duurzaa…
Maar hoe lossen we dan het huidige ‘probleem’ dan op?

Lokaal kan er altijd een probleem zijn. Maar allereerst moet men niet denken dat de natuur statisch is, het is altijd fluïde en dominanties worden doorbroken en gemaakt. Bij het ene gebied gaat dit sneller dan het andere.
Hoe het een aantal decennia geleden was is niet een blauwdruk voor een optimaal systeem, dat bestaat gewoon niet. Het perfecte klimaat of ecosysteem bestaat niet. Al is er natuurlijk een grens in snelheid van verandering en tot hoe ver iets kan gaan.
Verder zijn er een aantal simpele oplossingen om uitstoot te beperken. In Nederland zijn we al heel ver door het scheiden van mest en urine zodat bacterien geen ammoniak maken. Je kan zelfs koeien hierop trainen! sciencealert.com/scientists-jus…
En ook kan je gebruik maken van denitrificerende bacteriën in grote bio-reactoren waar je NH4+ en NO3- weer omzet naar N2. Net zoals nu al bij de waterzuivering gebeurt met onze eigen ontlasting voordat het in het oppervlaktewater wordt geloosd. sciencedirect.com/science/articl…
Een ander advies is om lokaal naar probleemgebieden te kijken. Minder naar modellen, maar meten.

Zoals bij bepaalde kwelwateren, waar je actief gaat letten op dat er geen verdroging optreedt waardoor denitrificatie in stand blijft en bodem niet verzuurt natuurkennis.nl/Uploaded_files…
Deze emiritus hoogleraren en voormalig D66-ers komen ook met een aantal oplossingen.

Waaronder minder kunstmest, aminozuren en klavers in voer. Bewezen technieken. Ook onze huidige modellen hebben een te hoge onzekerheid boerenbusiness.nl/melk/artikel/1…
Daarnaast zijn er legio aan andere voorbeelden van innovaties. De veeteelt, land- en tuinbouw staan nooit stil. En uiteindelijk moeten we natuurlijk steeds meer toe naar grondgebonden veeteelt. De kringloop sluiten. Afvoer van mest en aanvoer kunstmest is niet eeuwig houdbaar.
Op akkergronden neemt de organische stof daardoor af, dit door teveel gebruik aan kunstmest en te weinig gebruik van stikstof uit natuurlijke mest, wat door EU-regelgeving niet mag. Dus daar moet duidelijk wel wat aan regelgeving veranderen. research.wur.nl/en/publication…
Maar onthou: door het te snel afbouwen van kunstmest krijg je een tekort aan opbrengst hier en zal je van elders meer moeten importeren wat netto een groter negatief milieuresultaat zal opleveren (Zie bijv. Sri Lanka ellende) nature.com/articles/s4146…
Dan weer even terug naar de effecten op onze natuur, aan het begin benoemde ik de totaalwaarde, maar dit moet even uitgesplitst worden over verschillende onderdelen. Het ene onderdeel van de natuur gaat namelijk vooruit, het andere blijft stabiel of gaat achteruit.
Qua flora in ‘t bos nemen ruigtesoorten en struiken toe, kruiden blijven gelijk. Over het geheel is er een toename door 't ouder worden van de bossen, meer diversiteit en afname van stikstofdepositie sinds '90. Ook fauna en paddestoelen profiteren hiervan clo.nl/indicatoren/nl…
Het zijn vooral de heide en open duinen op zandgronden die kunnen leiden onder stikstofdepositie, daar komen plantensoorten voor die gevoelig zijn. Maar de vergrassing op de heide is de laatste 20 jaar niet toegenomen clo.nl/indicatoren/nl…
Maar ook heide is onnatuurlijk ontstaan door eeuwenlange menselijke agrarische activiteiten, waardoor nutrienten werden afgevoerd. Je kan dit ook zien als herstel naar voedselrijkere grond zoals ‘t ooit was. Wel mooi om als cultuurgrond te behouden door actief beheer (begrazing)
En naast de heide gaat ook in de vochtige en droge duinen de rijkdom erop vooruit, kenmerkende plantensoorten zijn in verspreiding en aantal toegenomen. De achteruitgang daar kwam door vastlegging duinen en het ontbreken van verstuiving. clo.nl/indicatoren/nl…
Qua akkersoorten zie je vanaf de jaren ‘50 een grote daling. Dit is vooral door verandering van akkergewassen. Rogge en haver werden vervangen door snijmais, dit kan dus verkeerde impressie geven van oorzaak. Gelukkig zijn er nu akkerreservaten. clo.nl/indicatoren/nl…
En om inheemse kwetsbare flora te herstellen kan je door gefaseerd maaien en aanplant van gevarieerd inheems kruid tussen natuurgebieden de populaties van zeldzame soorten behouden of laten herstellen. Zoals dit mooie voorbeeld trouw.nl/duurzaamheid-n…
Vanaf de jaren '70 werd er al onderzoek gedaan naar vergrassing van de heide. Toen werd vergrassing gezien als onderdeel van een cyclus.

De natuurwaarde van extensief beheerde heide is groter, veel veerkrachtiger en ook nog droogtebestendig: naturetoday.com/nl/nl/nature-r…
Je kan ook versnipperde populaties door te kleine natuurgebieden sterker maken door populaties te vergroten en onderling te kruisen om de genetische diversiteit hoger te krijgen. Waardoor soorten dus weerbaarder worden. naturetoday.com/intl/nl/nature…
En de kwetsbare blauwgraslanden zijn in de loop der eeuwen pas ontstaan door maaien en hooien, waardoor de voormalige voedselrijkdom van de veenbodem afnam. Door versnippering en ander type veeteelt is dit dus grotendeels weer ongedaan gemaakt. naturetoday.com/intl/nl/nature…
Je kan ook de biodiversiteit op gevoelige heide en in blauwgrasland verbeteren door grondwaterstromen en de kweldruk te herstellen. Zo kwamen zeldzame planten bijvoorbeeld weer terug in natuurgebied Groot Zandbroek in #Utrecht: naturetoday.com/intl/nl/nature…
In bossen kan je door meer inheemse, genetisch autochtone aanplant de biodiversiteit verhogen wat ook weer ervoor zorgt dat de bossen weerbaarder worden tegen bijvoorbeeld droogte of andere klimatologische effecten die altijd lokaal zullen optreden.
Ook zal de natuur zelf uiteindelijk weer voor een redelijke balans zorgen. Denitrificerende bacteriën (10-15% van totaal soorten) in de bodem die belangrijk zijn voor de stikstofkringloop zetten alles dmv denitrificatie weer om naar atmosferisch N2.
In natte natuur bedraagt de denitrificatie zelfs 25 tot 35 kg per hectare. Dat is meer dan de berekende depositie. Dus het is ook belangrijk om grondwaterstanden te verhogen bij droge periodes zodat de bodem niet verzuurt.
Dus voor denitrificatie zijn wel organische stof rijke- en zuurstofarme-, natte bodems nodig. Dus het is van belang lokaal op grondwaterstanden te letten en ook niet teveel grondwater op te pompen voor drinkwater, wat veelvuldig is gebeurd.
Dit artikel (leestip) stelt ook dat denitrificatie in de bodem beter moet onderzocht worden, want dit wordt niet meegerekend in de huidige beperkte modellen. Waardoor je daadwerkelijke stikstofoverschotten beter kunt kwantificeren. foodlog.nl/artikel/de-ond…
Het enige probleem van natte bodems is weer is dat in zuurstofarme bodems het autotrofe aerobische microbiologische leven minder actief is. Wat het omzetten van ammonia naar nitraat verstoort en ammonia weer ophoopt. Zo zie je…Balans is overal belangrijk.
Dus, afsluitend, besef dat flora en fauna al sinds mensenheugenis verandert door veranderend landgebruik, dat het meeste in NL cultuurlandschap is én dat de kleine delen natuur gewoon de tijd nodig hebben om te herstellen en in balans te komen.
We kunnen de natuur verbeteren door grondwaterstanden te verhogen, drinkwatervoorziening te verduurzamen, mest en urine te scheiden, kunstmest op basis van dierlijk urine toe te staan en organische bemesting te optimaliseren om kunstmest te verminderen.
En help een klein handje waar nodig door ontsnippering en populatieherstel, waar we het teveel hebben verpest. Dan veert de echte natuur nog iets sneller op. Niet de problemen ontkennen, maar ook niet overdrijven.
Sta naast de boeren, niet tegenover de boeren. En kijk met nuance naar onze voedselvoorziening en natuur. We zijn een stadsstaat, met allemaal aangeplante stukken bos met veelal uitheemse planten en kleine plukjes natuur. De natuur gaat niet kapot, maar het kan altijd beter.
Nou, dit was m'n laatste tweet. Respect als je alles uit deze draad hebt gelezen. Het is best een hele kluif, maar zeker een belangrijk onderwerp. Als je wilt licht ik graag nog enkele onderdelen toe.

Houdt de discussie vriendelijk en hopelijk helpt dit bij je stem! #PS2023
En in een leesbaar geheel: threadreaderapp.com/thread/1631602…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Richard Steenvoorden 🌱

Richard Steenvoorden 🌱 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Reezyard

Jan 28
" De aarde staat in de fik! Er is een klimaatcrisis! De rampen volgen zich steeds sneller na elkaar op!"

Dit zijn veelgehoorde populistische zinnen die activisten graag gebruiken. Maar kloppen deze uitspraken wel? Zijn er steeds meer rampen op aarde? Ik zocht het voor je uit 👇
Allereerst: laten we eens gaan kijken naar het aantal doden door rampen op aarde de afgelopen decennia.

Dit neemt al sinds de jaren '20 van de vorige eeuw gestaag af. Ondanks dat er toen 'maar' 2 miljard mensen op aarde waren. Er is verder veel variatie per jaar te zien.
Dus ondanks dat er steeds meer mensen op aarde bijkomen, neemt het aantal doden door rampen op aarde af.

In de 20e eeuw waren dodentallen in de miljoenen de normaalste zaak van de wereld. Vooral door droogte of overstromingen. De laatste jaren sterven er 10-20k mensen per jaar.
Read 13 tweets
Jun 3, 2022
Vandaag identificeer ik mijzelf als D66'er.
Het WEF is een gezellige praatclub. Iedereen die wat anders zegt is extreemrechts.
Ik voel mij bedreigd door alle reacties.

Ik wil meer censuur op sociale media en dat politiek en de reguliere media zich hier meer tegen uitspreken. Ik wil dat alleen mijn mening als waarheid wordt gezien.
Read 7 tweets
Jan 15, 2022
"Ik zei het je toch!" 🧵

Omdat we dankzij de omicronvariant zo goed als bijna aan het einde van de pandemie zitten had ik zin om eens een draadje te maken met wat correcte voorspellingen en uitspraken van de afgelopen twee jaar.
Maart ‘20: aan de mate van verspreiding te zien zou dit zomaar een endemisch virus kunnen worden.
Maart ‘20: Ik begreep en ondersteunde de eerste maatregelen toen er nog weinig bekend over Covid-19 was.

Maar waarschuwde wel voor gevaren op de lange termijn waardoor er meer doden zouden kunnen vallen.
Read 23 tweets
Jan 14, 2022
Ik denk dat te weinig mensen dit zich realiseren, maar met de opkomst van de omicronvariant is de mortaliteit nog maar de HELFT ivm de laatste heftige influenzavariant (2018).

Hiermee vervalt überhaupt elke onderbouwing voor zelfs de meest simpele maatregel. Het land MOET open!
De influenzavariant van 2018 had 'n mortaliteit van ≈ 1 op de 1000.

Van eerdere SARS-CoV-2 varianten was dit ≈ 5 op de 1000.

De mortaliteit van #omicronvariant ligt volgens de laatste grote onderzoeken ≈ 8-10x lager dan de deltavariant. Dat betekent zo'n ≈ 1 op de 2000!
Bijvoorbeeld bij dit onderzoek in Californië waar ik eerder over tweette. De mortaliteit van de omicronvariant was volgens dit onderzoek nog maar 0,09x die van de deltavariant (-91%).

Bij dit grote onderzoek kwam er zelfs NIEMAND met #Omicron op de IC.
Read 4 tweets
Dec 18, 2021
Hoe moeten we in de toekomst met Covid-19 en andere ouderdomsziektes in een vergrijzend Europa omgaan?

Met de aankondiging van de lockdown is het hoog tijd om eens op de lange termijn te denken in plaats van ineffectieve maatregelen gebaseerd op onrealistische modellen.

Draad.
Meerdere geluiden gaan nu op die aangeven dat het einde van de pandemie nabij is met de opkomst van de mildere #OmicronVariant, elke variant zal steeds besmettelijker maar tegelijkertijd milder worden. zerohedge.com/covid-19/healt…
De #OmicronVariant die een maand geleden opkwam in Zuid-Afrika is nu alweer dalende en daar heeft het tot nu toe nog steeds niet geleid tot een verhoging van ziekenhuisopnames, naar schatting is de IFR zelfs 10x lager in vergelijking met de Deltavariant.
Read 33 tweets
Dec 5, 2021
Geweldig interview door dr. @chrismartenson met Prof. Matthias Desmet van @ugent.

Interessant om het eens vanaf een psychologische ipv. de biologische kant te bekijken. Even een korte samenvatting van dit gesprek van 'n uur. Maar kijk vooral :'t filmpje👇🏻
Er is onder de bevolking de afgelopen jaren veel angst aangepraat, de onderlinge solidariteit is verloren gegaan en met meer angst in de samenleving kan een bepaald narratief weer voor solidariteitsgevoel gaan zorgen: je moet dit, je moet dat, anders ben je niet solidair genoeg.
Alle frustratie en agressie kan dan op één object/groep geleid worden, en dat zie je overal in de geschiedenis gebeuren. Mensen krijgen een mentale giftigheid.

Zo'n 30% van de bevolking is gevoelig voor collectieve hypnose en dan heb je zo'n 40 tot 50% die met de massa meelopen
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(