Sander Turnhout Profile picture
May 27 4 tweets 2 min read Twitter logo Read on Twitter
"Ik weet niet hoe ze die onderzoeken doen, maar het klopt niet." #bbb
Dwaallichten die niet verder komen dan #iknuhier. Vleesgeworden individualisme, het ik als centrum van het universum.

Het is echt kwalijk. @overlistener legt dat goed uit.

'De onderbuik overtroeft de cijfers en alleen resultaten die de eigen ­mening ondersteunen, worden voor waar aangenomen. De mening vormt zich niet naar de feiten, de mening wordt een feit.'

trouw.nl/opinie/ik-werd…
Ik weet niet hoe ze al. Die onderzoeken doen maar de aarde is gewoon plat. Kijk maar! #iknuhier Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sander Turnhout

Sander Turnhout Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Sanderturnhout

May 29
Als wetenschappelijk onderzoek ons energiezuinige koelkasten of goed werkende medicijnen brengt, kan dat rekenen op onze waardering. Maar als de feiten ons een waarheid voorhouden die we niet zo leuk vinden, gebeuren er andere dingen.
Sommige mensen weigeren zoiets te accepteren en gaan doelredeneren: ‘het kan gewoon niet kloppen’ en daar zoeken ze dan de ‘feiten’ bij. Het rapport van #HenriPrins is hier een goed voorbeeld van. samenlevinglandbouwnatuur.nl/natuur-anno-20…
Niet iedereen ziet het meteen maar hier gebeuren vanuit wetenschappelijk perspectief hele gekke dingen. Wat zijn dan de belangrijkste fouten? Als eerste de referentie. Dit is de #meanspeciesabundance #msa: clo.nl/indicatoren/nl…
Read 38 tweets
May 29
Deze dan nog maar even. nrc.nl/nieuws/2023/03…
Maar ook met dit commentaar, want je kunt het vervelend vinden, maar het probleem gaat niet weg. nrc.nl/nieuws/2023/05…
Sterker nog: de meter tikt door:

"Ook Nederland is daar niet immuun voor, zo bleek vorig jaar, toen rivieren droog vielen. En in 2021, tijdens de overstromingen in Limburg, België en Duitsland. En dat is dan alleen nog Europa."
Read 14 tweets
May 28
Die mensen van @NLRebellion zijn echt heel goed bezig. Vriendelijk, inclusief, zorgvuldig. Logisch dat kerken, artsen, grootouders, wetenschappers zich aansluiten. Het is het juiste om te doen. Ik kreeg een mail met een verzoek om de feiten te delen en dat doe ik dan ook.
Het is een beetje off-topic voor mij want meestal tweet ik over biodiversiteit maar het heeft van alles met elkaar te maken. Dus daar gaan we. Net als in de landbouw gaat het niet om boeren versus natuur maar om een paar bedrijven tegen de rest. Het is een verdelingsvraagstuk:
"Gemiddeld draagt elke werkende Nederlander jaarlijks ruim een netto maandsalaris bij aan fossiele subsidies voor bedrijven als Shell, Tata Steel, KLM, Schiphol, Vattenfall etc. En waarom? Shell maakte vorig jaar alleen al 36 miljard euro winst."
Read 11 tweets
Apr 19
Niet iedereen heeft feit en fictie op een rijtje in de #stikstofdiscussie. 87% van onze natuur verkeert in een matige of ongunstige staat van instandhouding. Dat blijkt uit de #artikel17rapportage en het is hier na te kijken. clo.nl/indicatoren/nl…
In oudere studies tellen genomen maatregelen als gunstig: 'er is beheer uitgevoerd dus het is goed.' Dat is een achterhaalde manier van werken want het is inmiddels duidelijk dat herstelmaatregelen niet (langer) effectief zijn in de huidige ongunstige milieucondities.
Zo becijferde de algemene rekenkamer dat de laatste 20 jaar de bestedingen aan agrarisch natuurbeheer zijn gestegen van 4 naar 33 miljoen terwijl het aantal grutto’s halveerde. rekenkamer.nl/actueel/nieuws…
Read 19 tweets
Mar 25
Niet iedereen ziet dat een column vol dedain en #rookgordijnen van @Plasterk niet betekent dat we in natuur en landbouw geen problemen hebben en al helemaal niet dat er niet zou hoeven worden ingegrepen. Ik zal de column even voor u langslopen.
Hij begint met de ontkenningsfase waar zogenaamde paniekzaaiers in zouden zitten. Dat is opmerkelijk. is juist kabinet waar #plasterk ooit in zat dat de clusterbom die het #pas ging worden bedacht heeft.
‘In de rouw komt vanzelf de langzame acceptatie en een nieuw perspectief’, schrijft hij. Ja, behalve bij hem zelf dus. Hij veegt niet alleen zijn eigen aandeel onder het tapijt hij blijft als geen ander in de ontkenning van de reële problemen die er zijn.
Read 27 tweets
Mar 23
Ooit, bij de begrenzing van #n2000 claimde #lto een forse natuur ambitie. Nederland was immers een boerenland en onze natuur was boerennatuur. Dat leidde ertoe dat meer dan de helft van onze beschermde soorten en habitats afhankelijk is van gebieden die we niet begrensd hebben.
Daar kwam het #Natuurnetwerk voor maar ook #rijksbufferzones, #verbindingszones, #extensiveringsgebieden en grote subsidiestromen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer #anlb. Die hebben niet het afgesproken resultaat opgeleverd. Met name de #boerennatuur is gedecimeerd.
Met de schuldvraag kun je alle kanten op maar er is niet geleverd. Meer dan de helft van het beleid hebben we niet uitgevoerd. Als je dat niet verandert, ga je je doelen nooit halen, kom je nooit los van de rechter en ontstaat er geen perspectief voor boeren, natuur en landschap
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(