Hamparsum Hampikyan Profile picture
Elitist, Laïque, medium-well EU-skeptic, Dekonstrüktör
Aug 5 4 tweets 3 min read
This is by far the best analysis I have read on the matter. Bottomline is: Russia is too big and a colossal integral part of Europe and EU with all its dysfunctional institutions can‘t hold it together, let alone handle it. „These divisions in the #EU are precisely what #Putin had hoped for. Convinced that #Europe’s liberal democracies are weak and morally corrupt, the #Russian leader has banked on the assumption that the West’s unity on #Ukraine will crumble and could ultimately break in the coming
Jun 13 40 tweets 9 min read
"Küçük Asya” Kavramı Batı’nın Büyük Strateji Geliştirme Yükümlülüğünün Önünü Tıkamaktadır.

Bu yüzyıl başı itibarıyla Türkiye’nin gerçekleştirebileceklerini başka çok az ülke gerçekleştirebilecek durumdaydı. 20. yüzyıla büyük bir yitirim sürecinin son halkalarındayken girmiştik. 21. yüzyıla ise çok daha farklı şartlarda ayak bastık… Elimizde çok şey tutmaktaydık... Yıllar boyu üst üste konulmuş Cumhuriyet kazanımlarının meyvelerini yoğun bir şekilde vermeye başladığı bir döneme ulaşılmış, bilgi ve know-how yeteneklerimiz kaydadeğer noktalara varmıştı.