Martijn de Koning Profile picture
Anthropologist: Muslim youth in Europe, Islamophobia, salafism, marriage, activism. Dept.Islam, Politics and Society @RadboudFFTR https://t.co/dzENGQzB7N
Jun 23, 2022 40 tweets 10 min read
Dit is een volstrekt vals argument: eenzijdig, uit de context gehaald en bewust de complexiteit versmalt tot migrantenvraagstuk geframed als massamigratie. #stikstofdebat #boerenprotest #stikstofwaanzin Begrijpelijk voor iemand die graag actief is bij bijeenkomsten van een partij van wie de leider Europa 'dominant blank en cultureel wil houden zoals het is'. Maar laten we deze gevaarlijke racistische ophitserij eens wat inhoudelijker bekijken.
Jun 21, 2022 6 tweets 2 min read
"Belgium has repatriated 6 women and 16 children from the camp Al Roj in North-East Syria last night. This is the second operation of repatriation. The first one was in July 2021, when it brought back six women and ten children." academicsforrepatriation.com/news/ Women without children (among them those who have lost their children) and women whose citizenship has been revoked, have not been repatriated from North-East Syria. That should be a next step. In the end, everyone should be repatriated.
May 1, 2022 11 tweets 3 min read
Het is opvallend dat mainstream politici haatzaaien over moslims en migranten of het discrimineren van moslims op basis van een eenzijdig stereotype en vijandelijk beeld van islam, zien als islam kritiek. Eigenlijk is dat, en niet de tweets van Wilders, het echte gif. Wilders mobiliseert zijn kiezers tegen moslims op basis van een vijandelijk beeld over islam als monsterlijk, de ergste ziekte en vol van bloed vergieten. Waarbij hij migranten uit Afrika / Midden-Oosten neerzet als tuig, roedel, hyena's. Noem dat maar kritiek.
Apr 30, 2022 4 tweets 2 min read
"Dat velen dit gevaar niet meer zien of voelen, komt door de structurele dehumanisering van moslims die afgelopen twintig jaar, en de terughoudendheid van de meeste journalisten om hier fel en kritisch tegen op te treden..." trouw.nl/leven/extreemr… Lezenswaardige column (alweer) van @overlistener (o.a.) in reactie op de tweet van @DominiqueHeyde
Mar 4, 2022 7 tweets 3 min read
Oekraïnse mannen vechten tenminste, de Syrische mannen vluchtten massaal. Dat is inderdaad de betekenis die eraan gegeven wordt. En onterecht. Ook omdat de bewering zelf onjuist is. Wanneer we ons beperken tot 2015, het hoogtepunt van de zogeheten vluchtelingencrisis, dan zien we dat de verhouding mannen en vrouwen (incl. kinderen) uit Syrië ongeveer 50-50 was. Ook nu is dat zo Image
May 21, 2021 14 tweets 4 min read
'Uit angst voor stigmatisering is in Nederland veel later dan in andere landen erkend dat bepaalde bevolkingsgroepen een hoger risico lopen tijdens de coronapandemie. aldus hoogleraar gezondheidszorg Maria van den Muijsenbergh en Armand Girbes, Amsterdam UMC in Amsterdam.' Er is weinig hard bewijst voor de stelling dat angst voor stigmatisering ertoe leidt dat het hogere risico van corona voor sommige burgers niet besproken mag worden. Er is vrij snel, vrij breed de observatie gedaan dat sommige groepen een hoger risico hebben.
Apr 30, 2021 19 tweets 5 min read
De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mocht het Nederlanderschap intrekken van zes zogenoemde 'uitreizigers' naar Syrië. Dat is zoals de @RaadvanState haar besluit presenteert. Maar dat is niet het gehele verhaal. Een draadje. Voortdurend wordt gesteld dat de Nederlandse nationaliteit kan worden ingetrokken als een persoon zich aansluit bij een groepering die op een lijst van terroristische organisaties staat. We zien dat ook terug in mediaberichtgeving, maar het is maar de helft van het verhaal.
Apr 29, 2021 17 tweets 4 min read
De Raad van State heeft een nieuwe uitspraak over klokgelui. Die is inderdaad relevant voor de versterkte openbare oproep tot gebed door moskeeën, maar de Amsterdamse VVD loopt wat op de troepen vooruit. Een draadje over het oproepen tot de eredienst. In de Grondwet van 1983 en de Wet Openbare Manifestaties werd de oproep tot de eredienst geregeld: lees klokgelui. Het was onduidelijk toen of dit ook gold voor andere oproepen.
Apr 26, 2021 12 tweets 4 min read
It is a horrible fairytale that Islamophobia, as in hostility and bias against Muslims, does not kill. And I'm sure in French there is also a specific word for mentioning one's employer in such a tweet? Not only are there the violent attacks by the far right on Muslims and their institutions in which Islamophobic rhetoric plays an important role as driver and legitimizer, there is also the War on Terror partly based upon Islamophobic themes centering on the 'bad Muslim'
Apr 10, 2021 8 tweets 2 min read
The Dutch National Coordinator for Counterterrorism and Security (NCTV) has followed politicians, left-wing and right-wing activists, and religious leaders for years using fake accounts, reports the national newspaper NRC on Friday. nltimes.nl/2021/04/10/onl… Note that the NCTV is not an intelligence or law enforcement agency: it does not have the mandate to monitor and gather info on individuals. Its reports are important and only rarely contested in media and politics.
Apr 9, 2021 29 tweets 6 min read
NCTV verzamelt data van burgers, de analyses zijn te beperkt en eenzijdig tot stand gekomen en NCTV heeft een ambtenaar met migratieachtergrond werkelijk schandalig behandeld. Dat is de kern van een verder nogal scorebelust artikel nrc.nl/nieuws/2021/04… In deze reactie stelt de NCTV dat niet is gebleken dat er geen juridische grondslag voor het verzamelen van data is. Men is geraakt doordat eigen medewerkers herkenbaar aan de orde komen. Geen reactie op personele aangelegenheden. nctv.nl/actueel/nieuws…
Apr 9, 2021 6 tweets 2 min read
Interview met Hans Achterhuis ‘Hoe meer mensen kiezen, hoe meer ze willen bewijzen tot dat net uitverkozen geloof te behoren – en dan wordt de weg naar geweld sneller ingezet.’ trouw.nl/religie-filoso… Mijns inziens gaat Achterhuis veel te snel en makkelijk van geloof naar geweld in dit interview. Weliswaar kennen alle religies en seculiere ideologieën een lange geschiedenis van gelegitimeerd en ongelegitimeerd geweld, maar ook van tegenbewegingen.
Dec 26, 2020 5 tweets 2 min read
Het suggereert een tegenstelling die er niet is: anti-racisme vs onderling geweld en suggereert een normalisering die er ook niet is blijkt uit onderzoek. "Zwarte mannen die elkaar doodschieten: dat hoorde er, zeker in plaatsen als Chicago, eigenlijk een beetje bij." Nou nee. Ik geloof dat ik dit een leerzamer artikel vond over onderling geweld van Afro-Amerikanen theroot.com/why-we-never-t…
Oct 11, 2020 23 tweets 6 min read
Kijk, ik zou natuurlijk inhoudelijk in kunnen gaan op de corona, allochtonen, Mohamed en Fatima tweets van Wilders, door te stellen we momenteel eigenlijk niet weten of dit wel klopt. Wat we nu hebben is het dagboek bij @Argosradio1 van Armand Girbes, hoofd van de IC-afdeling in het VU Medisch Centrum.
Oct 11, 2020 5 tweets 2 min read
Zo maakt de #FvD nog eens duidelijk dat het streven om Europa dominant blank en cultureel te houden zoals het is, neerkomt op discriminatie op basis van afkomst. Het is een volstrekt racistisch streven en herhaalt de omvolkingsmythe. Grappig weetje, de term allochtoon werd in de jaren '50 / '60 ook gebruikt, maar dan voor protestanten van boven de rivieren in Brabant. Brabanders waren de autochtonen, de protestanten van elders de allochtonen.
Oct 10, 2020 11 tweets 2 min read
'Te Surinaams'? een draadje op basis van een oordeel van het college voor de rechten van de mens, naar aanleiding van een klacht over o.a. een 'cultuurscan'. Stichting Alzheimer Nederland vond dat een vrouw, die bij haar als coördinator regionale activiteiten werkte, niet goed functioneerde. De Stichting stelde daarom een coachingstraject voor. In dat kader kreeg de vrouw van de coach de vraag of zij een ‘cultuurscan’ wilde invullen.
Oct 8, 2020 12 tweets 7 min read
Deze motie kunnen we wel radicaal xenofoob en racistisch noemen Image Immers een bevolkingspolitiek willen voeren naar aanleiding van het idee dat de aanwezigheid van een groep burgers van specifieke afkomst en sociale klasse een probleem vormt, is er uit uit de klassieken van het verre en nabije verleden in Europa.
Aug 22, 2020 9 tweets 2 min read
Je zou het niet zeggen bij deze kop, maar criminaliteit onder Marokkaanse Nederlanders is 'reusachtig' afgenomen. En de crux vh artikel zit in deze zin: 'De misdaadcijfers zijn na de millenniumwisseling over de hele linie drastisch gedaald.' En voor degenen die stellen dat we het er nooit over mogen hebben, dat er een taboe is, we hebben het dus al 30 jaar over criminaliteit onder Marokkaanse Nederlanders. We hebben het echter zelden over criminaliteit onder mannen, een veel hoger aandeel.
Aug 2, 2020 17 tweets 3 min read
Over moslims in Hongarije, dit lijkt me wel een goed moment voor wat feitelijke info cc. @Vlaamsekalifaat In Hongarije leven ongeveer 25.000 - 30.000 moslims, wat 0,3% van de bevolking is. Sommige schattingen liggen hoger (het dubbele maximaal) en andere lager. O.a. de nationale census uit 2011 geeft 5600 moslims (op basis van zelfidentificatie.
Jul 28, 2020 15 tweets 3 min read
Scherp aan de wind varen met Paul frentrop bij de #fvd trouw.nl/politiek/paul-… Dat is dezelfde Frentrop die in 2001 een stuk schreef voor Hp / De tijd getiteld 'Er is iets mis met de islam'. Hij maakt daarin een dubbele, klassiek islamofobe-orientalistische, tegenstelling tussen het christendom vs islam en het westen vs islam/Midden-Oosten
Feb 15, 2020 18 tweets 7 min read
Zo direct bij het protest tegen het verbod op gezichtsbedekkende kleding #boerkaverbod Wat waren ook alweer de argumenten vóór een verbod op gezichtsbedekkende kleding? Hieronder volgen volgens mij de zes belangrijkste. En waarom ze geen hout snijden. religionresearch.org/closer/2019/08…