Discover and read the best of Twitter Threads about #GPMB

Most recents (5)

De #GPMB gaf advies aan de WHO over een #PandemicTreaty - deels verwerkt in de nieuwe IHR (International Health Regulations).

In deze 2 belangrijke nieuwe overeenkomsten staan een aantal zeer opvallende regels beschreven cq zijn een aantal fundamentele teksten gewijzigd:

1/n
De nieuwe tekst die er ligt stelt dat de WHO rechten krijgt die voorrang hebben op die van individuen waardoor de basisprincipes die na de 2e Wereldoorlog zijn ontwikkeld mbt -mensenrechten-en -de soevereiniteit van staten-worden gewist

2/n
De door de WHO voorgestelde IHR-amendementen keren deze afspraken om. De term "met volledig respect voor de waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden van personen" te vervangen door "gelijkheid, coherentie, inclusiviteit". (vage termen)

3/n
Read 8 tweets
#WOBTeam - De rol van Kaag in de #GPMB

De reden dat de Directeur-Generaal van de WHO mw Kaag als board-member in de GPMB wilde hebben is haar politieke connectie met de #SDG agenda:

1/n
Mw Kaag zet zich -in NL- in voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, ook wel SDG’s.

De WOB toont niet in hoeverre de rest van het kabinet deze doelen deelt.

2/n
d66.nl/verkiezingspro…
GPMB-board members mogen echter alleen op persoonlijke titel deelnemen:

“Board members dienen onafhankelijk advies te geven, los van overheidsbeleid”

Dus geen ambtelijke ondersteuning.

De dubbele pet (minister+donor) is ingewikkeld en vergt parlementaire verantwoording.

3/n
Read 17 tweets
#WOBTeam: Mag een Minister Nevenfuncties hebben? Nee.

Sigrid Kaag was Board-member van de #GPMB (2018 - 2021)

En verzweeg dit voor de Tweede Kamer.

Premier en minister VWS moeten hiervan hebben geweten.

parlement.com/id/vky9kdpqnvi…

1/n Image
De GPMB werd in 2018 opgericht door WHO + World Bank

Gefinancierd door oa Bill & Melinda Gates Foundation, de Welcome Trust en Duitsland

Had invloed op G-7 en G-20 en riep op tot gigantische investeringen in Covid19

Doel: Voorbereiden Pandemic Treaty

2/n Image
Het is de directeur generaal van de #WHO, Tedros zelf, die Kaag persoonlijk benaderde oa vanwege haar affiniteit met #SDG agenda (VN & WEF).

GPMB eist lidmaatschap op PERSOONLIJKE titel.

Kaag werd tot 2x toe ontraden om toe te treden.

3/n Image
Read 19 tweets
Achter het mondkapje zit een leugen verstopt: #AsymptomatischeOverdracht

Zeer onwaarschijnlijk bij een virus! Hier zou dus EXTRA STERK bewijs voor moeten zijn.

Echter, na twee jaar pandemie is er GEEN bewijs.
NIETS. NUL. NADA. ZIP.
#Beerput #motievanwantrouwen #tribunalen
Dit is een veelgebruikte #psyoptruuk. Begin met een LEUGEN, en zet er iets voor. (#mondkapje).

Dan gaat de discussie over de mondkap, of die wel/niet effectief is ALS er een virus uitgestoten ZOU WORDEN.

Maar zonder symptomen is die uitstoot er dus niet 🧐
#beerput #tribunalen
Ook gemerkt dat overal dezelfde #psyop truuks worden gebruikt? Dit is omdat ze VOORAF bedacht zijn door de mondiale #vaccinlobby (#Gavi, #Gates), en WHO #GPMB
Bekijk dit: ons complete #coronabeleid staat hierin!
apps.who.int/iris/handle/10…
Read 4 tweets
(1/3) Dr. prof. Astrid Stuckelberger blows the whistle on global corruption. Video👇
rumble.com/vhyx79-astrid-…

#WorldBank #IFFIm2006 #GPMB
#WHO #Gavi #NationalGovernmentsViaCEPI
#Covax
(2/3) Since 10/2019 GPMB (<WorldBank/UN/WHO) are conducting exercises min.2x/yr incl.ACTUAL events (~2 “waves”/yr?) to show that our current society cannot withstand
"hypothetical threats". Then, our society can be “legally” transformed despite bankruptcies, suffering and death👇
(3/3) Have a look at page 39 of the official annual report from the WHO/GPMB dd 09/2019 and let it sink in for a moment. Think about what the info on page 39 actually means👇 #Exercises
apps.who.int/gpmb/assets/an…

(small detail: Sigrid K. and A.Fauci are both board members of GPMB)
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!