Discover and read the best of Twitter Threads about #WOB

Most recents (24)

De @MinisterNenS beantwoordt vragen van @DerkBoswijk nav dit bericht:

@MinIenW verzette zich hevig tegen 'desastreus' advies van de commissie #Hordijk om de afkap van 5 km in stikstofberekeningen van infra-projecten te schrappen.

(1/5)

eenvandaag.avrotros.nl/item/ministeri…
Volgens Van der Wal was dat niet het geval.

Oordeel zelf:

(2/5)

In de #Wob-documenten vonden we ook dit: @MinIenW bemoeide zich met de beantwoording van de vragen die ik namens @EenVandaag stelde aan @rivm:

(3/5)

Read 5 tweets
Leen Hordijk, voorzitter van de naar hem vernoemde commissie die onderzoek deed naar de #stikstof rekenmodellen, zegt in dit interview een aantal interessante dingen. 1/11

veld-post.nl/artikel/474609…
"Wat niet goed is gegaan, of beter gezegd ten dele goed is gegaan, betreft de verschillende behandeling van de sectoren verkeer en de rest (...) Dat zou je alleen kunnen doen als er een goede wetenschappelijke onderbouwing voor is, en die heb ik nooit gezien." 2/11
Wij maakten hierover eerder deze uitzending, waarin Hordijk overigens weigerde te reageren na advies van zijn woordvoerder (op dat moment tevens werkzaam voor het ministerie van EZK)

3/11

eenvandaag.avrotros.nl/item/milieuorg…
Read 11 tweets
#WOBTeam leest verslag Commissie van Toezicht RIVM mar-sep-2020

OMT:
- Schimmig Bastion
- Weinig inbreng RIVM
- Intransparant, geheim
- Vraagtekens bij Wetenschappelijke basis
- RIVM de pineut

Als niet RIVM het OMT van wetenschappelijke adviezen voorziet, wie dan wel?

1/n
Onafhankelijke versus politieke wetenschap: Bevindingen van Commissie van Toezicht RIVM

@rivm is een rijksinstituut en kent een Commissie van Toezicht waarvan de leden door @MinVWS en @_knaw worden voorgedragen/benoemd.

2/n
Wettelijk is vastgelegd dat jaarlijks een wetenschappelijke audit wordt gedaan door een groep van internationale wetenschappers (experts) om te onderzoeken of de kwaliteit hoog genoeg is en van waarde voor de maatschappij.

Dat is niet gebeurd in 2020.

3/n
Read 19 tweets
Het #Rivm is zeker #corrupt. Ondanks rapporten van onafhankelijke wetenschappers oordeelt Rivm dat #Pfizer afval in veehouderij geen kwaad kan. Het wordt gedoogt bij NL boeren oordeelt #Schouten #Rutte 3. Hoeveel Nederlanders zullen nu onterecht #kanker hebben.Ernst #Kuipers #WOB
Buiten mijn Rechtbijstand verzekering van #Achmea heb ik veel #Wobdocumenten over #boeren in #Netherlands ontvangen. Die wilde in eerder #Wobverzoek verkregen gegevens niet geven.Zullen andere duistere belangen een groter belang spelen als volksgezondheid.#Hugo #Schouten #Kuipers
@Achmea @Rivm @LTONederland @ZLTO @minlnv @MinVWS De #EuropeanCommission geeft Netherlands duidelijk aan dat de risico’s naar gezondheid mens ONVERANTWOORD zijn bij het niet nakomen de #EU wetgeving volksgezondheid met meldingsplichten. Neutrale rapporten schuift #Rivm terzijde.
Read 6 tweets
Elke keer als je denkt: ‘Nu moeten ze het wel gaan snappen.’ wordt er weer een blik #wappies (trollen) opengetrokken. Amusant ware het niet dat ze alles herkauwen. Daarom een eerste hulp bij nieuwe wappen draad. Heb je in één keer 90 procent van het script behandeld 🧵#draadje
Laten we meteen met de deur in huis vallen… #Sarscov2 bestaat niet want het virus is helemaal niet #geïsoleerd. False! Dat gebeurde al in januari 2020. Stelletje sukkels! Lees dit: reuters.com/article/uk-fac…
Dan de #PCR test. Die is “vaak” vals positief.. kijk naar wat er gebeurt als je er cola op giet (wie doet dit nou btw?) Ehm nee! Lees dit… virologydownunder.com/the-false-posi…
Read 29 tweets
Aanvulling op de #WOB documenten van het Nationaal Cyber Security Centrum.

Op 10 augustus 2020 wil het NCSC via de programmadirectie Covid-19 in contact komen met de vaccinproducenten.

Met de aangepaste wet (Wbni) is het dan mogelijk om ook die netwerken te surveilleren.

/
Aan 3 farmaceuten is de dienst aangeboden, maar 2 van de 3 hebben geweigerd.

VWS-ambtenaar oppert om de NCSC aansluiting onderdeel te maken van de vaccin onderhandelingen.

Zo hoopt men dat de producenten dit als voorwaarde zien in de onderhandelingen en alsnog overstag gaan.

/
Uit een factsheet over de Wbni blijkt dat men hackers als "statelijke actoren" vreest. Vaccin inkoop is op dat moment al uit handen gegeven aan de Europese Commissie.

In het buitenland zijn soortgelijke diensten actief, zoals in het Verenigd Koninkrijk.
Read 3 tweets
#WOBteam

Minister President op 19-5-2022 bij ON: “Het #WEF regelt hotels en zaaltjes”.

Kwam het WEF voor in de #WOB documenten tussen 01-2020 en 07-2020 en zoja, welk hotel of zaaltje werd er door het WEF geboekt- en voor wie?…/
Op 10 juni 2020 heeft het WEF contact met @MinVWS

Het onderwerp in de mail gaat over de IVA (Inclusive Vaccine Alliance) waar 4 landen NL-D-FR-IT een alliantie hebben gevormd om gezamelijk vaccins in te kopen.

Het WEF wil daar een call over…/
Het #WEF heeft zelf een vaccin- initiatief en hebben reeds contact met de mensen rondom Spahn (Voormalig minister van Volksgezondheid Duitsland-Jens Spahn).

“Goed om dit vanavond nog even aan te stippen en een lijn af te spreken mbt dit WEF-initiatief”…/
Read 10 tweets
26/6/20 zonden we dit item uit over het verschil in #stikstof berekeningen tussen wegverkeer en andere sectoren.

Voor verkeer werd de stikstofneerslag bij 5 km afgekapt, bij andere bronnen oneindig doorgerekend.

@minIenW maakte onlangs nieuwe #Wob-docs openbaar.

Draad ⬇️
Kort voor onze uitzending was het Adviescollege Meten & Berekenen (ook wel: Commissie Hordijk) met een rapport gekomen over Aerius; het rekenkundige hart van het #stikstofbeleid.

Hordijk achtte Aerius 'niet doelgeschikt' voor het verlenen van vergunningen.
Hordijk onderbouwde dat met 2 argumenten:

- De #stikstof rekensommen voor de vergunningverlening zijn in Aerius zeer gedetailleerd, terwijl de onzekerheid is groot is.

- De ongelijke behandelingen tussen sectoren.
Read 26 tweets
#WOBTeam draadje:

Over #Aerius, SRM 2 en het #stikstofbeleid waar de commissie Hordijk concludeerde dat daar weinig van klopt.

1/
Ministerie I&W zit enorm in haar maag met dit rapport:

2/
Gerommel achter de comma's met als gevolg dat uitgevoerde berekeningen de #stikstof #depositie fout weergeven:

3/
Read 14 tweets
In 2020 heeft @Twitter een zgn COVID-19 stream beschikbaar gesteld, die overheden dmv keywords ALLES en IEDEREEN op Twitter laat verzamelen en analyseren.

#MassaSurveillance #WOB

blog.twitter.com/developer/en_u…

1/ ImageImage
Zodra je 'boven het maaiveld uitsteekt', komt men in actie.

Voorbeelden:

Trollen gaan reageren in jouw draadje of er wordt een ūber-troll ingezet;

Men drukt op de 'kill' switch en cancelt jouw account;

2/
In de #WOB docs lezen we hoe #trollen ‘mensen van buiten de overheid’ worden genoemd:

3/ Image
Read 5 tweets
Hoeveel economisch (corrupt) voordeel heeft NL veehouderij door gebruiken illegale groeihormonen en farmaceutische middelen te gedogen structureel in meerdere jaren volgens recherche rapport. Wob-verzoeken #Rivm #fraude #doofpot #Wob #WOBdocumenten #wobonderzoek #boerzoektvrouw
#persvrijheid, Wob-verzoeken tonen aan daar afval en restproducten van Big Pharma nog benut worden op DUIZENDEN Nederlandse #boerderij. Het gaat in tegen Europese Wetgeving volksgezondheid en voedselveiligheid.! #Pfizer #WOBdocumenten #boerzoektvrouw #bzv #doofpot #RIVM #fraude
#persvrijheid , Neutraal onderzoek geven de gevaren aan naar #kanker. Met name #borstkanker wordt benoemd met de illegale gebruiken van farmaceutische chemische afvalstromen van BIG PHARMA.! #breastcancer #Pfizer
Read 5 tweets
#jinek #eenvandaag De corruptie en fraude laten gedogen is een schande en beschamend voor #Netherlands. Het #Rivm en NL #boeren organisaties die alle laboratoria testresultaten verborgen houden. Jammer voor slachtoffers gezondheid #Wobverzoeken #wobdocumenten #boerzoektvrouw #bzv
Op schrift geven #RIVM #LTO #ZLTO #Achmea aan dat men weigert de bij Europese Wetgeving meldingsplichtige gegevens Openbaar te maken. OOK tijdens #WOBprocedure blijft men dat weigeren.Welke gigantische grote economische belangen spelen hier een rol in dat alles #doofpot in moet.?
#op1npo #eenvandaag #jinek Ondanks uitspraak Rechtspraak Nederland blijft @achmea weigeren verkregen #Wobgegevens openbaar te maken. Niet enkel belanghebbende #Wobprocedure heeft rechten op gegevens maar ALLE BURGERS van #EuropeseGemeenschap vanwege bedreigingen volksgezondheid.!
Read 14 tweets
#WOB BeslisNota @MinVWS d.d. jul-2021

50 Extra #Juristen nodig en een ProgrammaDirectie.
Meerkosten: 10 MILJOEN euro per jaar.

Dat is 200 duizend euro per jurist. Om zwart te lakken en ambtenaren uit de wind te houden.

1/
105 Covid WOBS bij VWS in 2021 = ruwweg 95K Euro/Wob.

In 2021 werden 1080 Wob verzoeken gedaan bij de Rijksoverheid = ruwweg 100 miljoen euro.

Bron: rijksoverheid.nl/documenten/pub…
"Tipp-Ex wordt ook wel omschreven als [...] Klootzakken-Inkt" 😂

nl.wikipedia.org/wiki/Tipp-Ex
Read 5 tweets
#WOB draadje over het het onderzoeksrapport dat werd opgesteld door de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) waar Jeroen Dijsselbloem de scepter zwaait.

Het eerste rapport heeft betrekking op de aanpak van de #COVID19-crisis tot september 2020.

/ Image
Het OVV valt onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
OVV krijgt de opdracht om een evaluatie op te stellen.

"Formuleer vanuit trots wat in korte tijd gebeurd is."

Medische handelingen en steunmaatregelen vallen buiten de opdracht aan OVV.

/ ImageImage
Minister Grapperhaus (kabinetslid) vraagt binnen zijn eigen departement naar een "onafhankelijk" onderzoek naar o.a zichzelf.

De ambtenaar zet "onafhankelijke evaluatie" zelf tussen aanhalingstekens.

/ Image
Read 10 tweets
#WOB-onderzoek "NCSC": Het Nationaal Cyber Security Centrum valt onder het NCTV, dat zelf onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid valt.

De coronacrisis werd door het NCSC aangegrepen om netwerken te gaan surveilleren met als doel om cyber aanvallen af te wenden.

/
Uit de #WOB-documenten blijkt dat er integratie is tussen verschillende veiligheidsdiensten. Zo is militair personeel gedetacheerd bij het NCSC.

NCSC houdt zich bezig met #desinformatie, vaccinontwikkeling en vooral met cyber security.

/
Netwerken van zorginstellingen hadden al cyber security. Door aansluiting op het Nationaal Detectie Netwerk (NDN) kijkt de overheid centraal mee naar de activiteiten binnen de netwerken.

Hierbij worden ook persoonsgegevens, IP-adressen en andere gevoelige informatie verstuurd

/
Read 12 tweets
#WOB Gedragsunit Corona

VWS en haar minister overtraden art.10 van de Grondwet

iov @MinVWS moest er een “experimentele studie” komen die het gedrag van grote groepen mensen met mondkapjes ging monitoren. incl massale inzet CCTV camerabeelden in grote steden…/
Wat vooraf ging:

Op 1 mei 2020 gaf het kabinet de opdracht aan het OMT en @rivm een literatuurstudie uit te voeren mbt het dragen van mondkapjes.

De vraag: Helpen mondkapjes bij het gehoorzamen en naleven van de 1,5mtr maatregel?…/
De UVA ( Universiteit van Amsterdam ) kom al snel met haar eerste bevindingen uit studies:

“Het dragen van mondkapjes leidt tot risicovoller gedrag, als mensen daarnaast ondeugdelijke mondkapjes dragen, is de balans negatief”…/
Read 20 tweets
#WOB-draadje over de aanloop naar apps en de #QR-pas.

Medio 2020 verschenen de eerste berichten op social media over een #immuniteitspaspoort.
Dit werd dan “gedebunked” of weggezet als “complottheorie”

Hoe is het gegaan met de apps?

/

Ism @VegtDoor @waukema @danvandertuin Image
Op 11 maart 2020 riep Tedros van de WHO de #pandemie uit.

10 april kondigden Apple en Google een digitale oplossing in hun mobiele besturingssystemen aan om contact tracing apps te ondersteunen.

/ ImageImageImage
11 april deed VWS een marktuitvraag bij Tech bedrijven om mee te dingen naar wat later de Corona check App werd.

Andere digitale oplossingen voor de bestrijding van de pandemie mochten worden aangeboden.

/ ImageImage
Read 19 tweets
#WOB Omgevingsanalyses-NCTV- LIMC- OSINT en (Des-)informatie Oorlogsvoering & Psychologische Operaties

Wederom is de Kamer fout geïnformeerd

Wat doet dit met onze #democratie ?

Deel 1: Nederland
Ons doel is om kamerleden en mensen neutraal en compleet te informeren op basis van WOB documenten.

Wat ermee gedaan wordt is niet aan ons.

De hoofdpunten uit dit dossier…/
Claim 1:

Minister van Defensie zegt dat het LIMC is opgericht t.b.v de coronacrisis in maart 2020.

Blijkt uit deze brief die ze stuurde aan de Kamer…/
Read 16 tweets
#WOB-documenten "Desinformatie":

Het gaat niet om desinformatie bestrijden. Het gaat om mind-control in het geallieerde machtsblok. 1/25
De centrale coördinatie van de inzet op desinformatie ligt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is een belangrijk thema van het kabinet. Op 25 maart worden perspectieven vanuit VWS, RIVM, techbedrijven en Europese Unie belangrijk geacht. 2/25
Het Directeurenoverleg Desinformatie is het hoogste overlegorgaan in Nederland. Hieronder valt de Interdepartementale Werkgroep Desinformatie. Daarin zitten personen van alle ministeries. De werkgroep komt op 14 mei 2020 bijeen voor een “table top exercise” 3/25
Read 25 tweets
#WOB - Hoe noem je een minister- incl. ministerie dat bewust met oog op de
WET Openbaar Bestuur, bepaalde content niet via de normale weg wil krijgen- of versturen maar liever per brief- en zelfs met privé iCloud mailadres werkt…

Sabotage ?!…/
Omtrent de besluitvorming over en Wetgeving voor de #CoronaApp -contactonderzoek heeft de minister aangegeven de stukken niet meer via mail te willen ontvangen.

“Print maar uit en stop het in zijn tas”…/
Doe toch ook maar per mail hoor, dan is de kans groter dat hij het nog leest..

‘Hij creeert een boel verwarring
Zoals altijd’…/
Read 7 tweets
Dit Kabinet weigert om het #FeitenRelaas mbt de #Mondkapjesdeal aan de 2e Kamer te geven.

Daarom hier de #Feiten die wij aantreffen in de WOB-documenten.

Onderaan mijn conclusie hierover.

#WOB Team @VegtDoor, @CeesCees72, @danvandertuin

./ Image
#Feit 1:

De Jonge zet topambtenaar Bas van den Dungen op de deal. Samen met Martin [van Rijn?]

"Deal absoluut niet als concurrerend initiatief positioneren"

De Jonge bevestigt: "Concurrerend initiatief slaat nergens op"

Geen concurrentie leidt tot hoge inkoop-prijzen...

./ ImageImage
#Feit 2:

Alle 'creativiteit' wordt ingezet om geen concurrerend netwerk te krijgen.

Aanbestedingsregels kunnen daarbij 'opgelost' worden.

'Gewoon de spullen de loods in Leusden binnenrijden', voorkomt concurrentie en 'de rest regelen we later wel'.

./ ImageImageImage
Read 12 tweets
Nieuws

Recente #WOB onthullingen van Daniël, Wouter, Cees en mijzelf hebben ons bij elkaar gebracht.
Hetzelfde doel, maar vanaf heden met synergie.

Wij gaan samenwerken in de verdere #WOB onderzoeken !
Een greep uit de tijdlijn draadjes. Nieuwe feitelijke zaken op de plank,binnenkort meer

Inclusive Vaccine Alliance’ waar men samen met Duitsland, Italië en Frankrijk met Nederland voorop, de inkoop van vaccins probeerde te regelen
Totdat het WEF-EU en NGO’s hier lucht van kregen
Het RIVM dat haar handen niet wilde branden aan het onwetenschappelijke coronadashboard en het eigenaarschap afstond
Read 9 tweets
#WOB - Defensie stelde UAS X-300 Onbemande vliegtuigen (Drones) in

Het wordt met de dag absurder!

Werden deze militaire luchtvaartuigen tijdens de #Coronacrisis ingezet om groepsgrootte in de gaten te houden?
Tippen van ‘illegale feestjes’ van jongeren?…/
“Steun TOC (Territoriaal Operatie Centrum) vanuit LIMC ten einde de analysecapaciteit vh LIMC te vergroten”

Mandaat- Juridisch kader?

De 3de militaire hoofdtaak
“crisisbeheersing en brandweerzorg” staan niet genoemd als object van ondersteuning

militairespectator.nl/thema/operatie…
…/
De voorzitter van de veiligheidsregio’s Hubert Bruls kan deze opdracht wel geven (zie artikel hierboven) .

Maar omdat het LIMC zeer omstreden was- en zoals uit onze eerdere #WOB draad bleek- zonder mandaat en buiten de wet handelde, rest de vraag of Bruls- net als …/
Read 4 tweets
#WOB - Militaire inzet tegen NL burgers en politici, buiten de wet, zonder mandaat

Landmacht + RIVM + Politie + NCTV + MIVD + KNAW + Meertens Instituut

#OSINT -> #Psyops -> #BDM -> Geestesweten-schappelijke analyse

Lange draad. Zie ook: indepen.nl/keert-de-neder…

1/n Image
Dagelijks worden social & media platforms leeg gezogen en verwerkt tot 'sentimenten'.

2/n Image
Getoonde tweets zijn eenvoudig te herleiden naar personen

Zo ook de 5e tweet van onder: Betreft de persoon Gerard Velthuizen. (De tweet staat nog online)

3/n Image
Read 23 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!