Discover and read the best of Twitter Threads about #şeytan

Most recents (2)

1-Bu sıralar çok fazla 12 ve 4 sayısı önümüze geliyor...
Izmir'de yaşanan deprem sıradan bir hadise değildir.
Çünkü, AFAD' ın ısrarla deprem şiddetini TV ekranlarında Kandilli'ye rağmen düşük göstermeye çalışmasının sebebi ..
6.6 sayısında gizli .
Yani 66 ..
2-Bunun yanında 15 saniye sürdü. Yani 5+1=6 ..
Üç altı sayısını yan yana koyalım.
666 sayısı ortaya çıkar.
Bu 666 ritüeli demektir .Ve Izmir hedef alınmıştır anlamı çıkar. AFAD 'ın sayı ısrarı bize bunu gösteriyor.
Peki 666 sayısı ne ?
666’nın ne mánáya geldiğini bilmeyenler,
3- Yahut hatırlayamayanlar için kısaca söyleyeyim:
Málum sayı İncil’in en enteresan, hattá en heyecanlı metni sayılan "Yuhanna’nın Vahyi" isimli bölümde geçer;
Hazreti İsa’nın 12 havarisinden ve dört İncil’den de birinin yazarı olan Aziz Yuhanna, yahut Batı’daki ismiyle
Read 27 tweets
“Karl Marx’a Das Kapital’i cinler yazdırdı!” dedi. Peki Doğru mu?

Wurmbrand, kitabında bunun da cevabını veriyor. Yazar, ateizmin aslında marksistlerin bir “maskesi” olduğunu ve bazen bu maskeyi çıkarıp gerçek (satanist) yüzlerini gösterdiklerini iddia ediyor
#satanist #Marxist Image
Nitekim Karl Marx, “The Fiddler” isimli şiirinde;

“With Satan I have struck my deal” yani “Şeytan’la anlaşma yaptım” der 👇

#seytan #satan #Marxism #cin Image
#Karlmarx
#HeinrichHeine

Marx’ın samimi arkadaşı meşhur Alman şair Heinrich Heine’nin aşağıdaki şiirinde geçen şu ifadeler de ürperticidir;

“Şeytanı aradım ve o geldi,
Ve ona şaşkınlıkla baktım
Çirkin değil, topal değil,
Çok hoş-sevimli ve büyüleyici bir adam.”
#Marx ImageImage
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!