Account Share

Discover and read the best of Twitter Threads about #marx

Most recents (8)
மார்க்ஸ் தன்னுடைய வாழ்நாளில் மனிதக்குலத்தின் பிரச்சனைகளை புதிய கோணத்தில் ஆய்வு செய்து மக்களுக்கான விடுதலையை நோக்கிய தன்னுடைய பங்களிப்பாக தனியாகவும் ..

தன் தோழன் ஏங்கெல்சோடும் இணைந்து மொத்தம்36 புத்தகங்கள் எழுதியுள்ளார். 1/n #Raji #Marx
மார்க்சின் முதல் புத்தகமானது அவரின் 26வது வயதில் 1844ம் ஆண்டு வெளியானது.

அது பொருளாதார மற்றும் தத்துவ கைப்பிரதியாகும்.

அவரது நோக்கமானது தனிச்சொத்து மற்றும் அரசியல் பொருளாதாரம் குறித்து விமர்சனம் செய்வதாகும். 2/n
சுரண்டும் முதலாளித்துவ முறை ஒழிக்கப்பட்டு சிவில் சமூகம் தீவீரமாக மாற்றப்பட்டால் தான் மனிதனின் விடுதலை சாத்தியமாகும் என்று கூறினார்.

முதலாளித்துவ அரசியல் பொருளாதாரம் குறித்து தன்னுடைய அணுகுமுறைகளை விளக்கி அதன் வளர்ச்சிக்கு ஒரு பொருள்முதல்வாத விளக்கம் தருகிறார் 3/n
Read 5 tweets
273. Mientras los documentos a los que refiero en el enlace siguiente, no sean modificados, cualquier palabra que venga del #PapaFrancisco -o sacerdote alguno- en relación con la #PederastiaEclesiástica, seguirá siendo una MENTIRA.

serecibecascajo.blogspot.com/2018/09/pedera…

#GranAcusador
274. El Obispo Auxiliar Marian Eleganti dijo que descartar la crisis homosexual de la Iglesia es "una forma adicional de encubrimiento"

lifesitenews.com/blogs/swiss-bi…

#Viganò #McCarrick #PederastiaEclesiástica #papaFrancisco #BergoglioMiente
Read 727 tweets
Propongo di occuparci meno di #m5soldi e #salvinimmerda e confrontarci seriamente su quale #sinistra vogliamo costruire e saremmo “disposti a votare”.
Escluderei il #PDemocristiano dalla discussione ma cerco una realistica concretezza. -->
Vista la situazione, la via al socialismo/comunismo/anarchia è lontana (e occorre appunto RIcominciarla), ma dobbiamo cmq vivere noi e i nostri compagn* e figli in questa attualità e andrebbe bene anche meno schifo #nomasochismo.
Vorrei che ci rendessimo conto che, -->
pur fissando dei paletti ben precisi partendo dal riconosciuto fallimento delle politiche riformiste e neoliberiste, anche ogni purismo settario è anacronistico.
Voglio dire che chi ha votato #PaP #LeU o non ha votato, lo ha fatto proprio perché vuole una società diversa e, -->
Read 7 tweets
Did Thread Reader help you today?
Support us: We are indie developers! Read more about the story
Become a 💎 Premium member ($30.00/year) and get exclusive features!
Too expensive?
Make a small donation instead. Buy us a coffee ($5) or help for the server cost ($10):
Donate with 😘 Paypal or  Become a Patron 😍 on Patreon.com
141. A la hora del montoneo fashionista jashtaguero, resulta que todos son fulanita o fulanito; hasta el perro son. Pero cuando toca revisar el nivel de responsabilidad personal en el crimen de la #PederastiaEclesiástica, no hay quien se apunte con el #TodosSomosCómplices
143. #Bergoglio da consejos de qué hacer con un hijo homosexual; sin embargo este "Padre espiritual" está atiborrado de hijos espirituales homosexuales -curas-, a los que les solapa sus abusos en contra de seminaristas:

Todo está claro en el enlace del tuit 135 de este hilo.
Read 681 tweets
A short thread: The insane glorification of overtime work.

1) It's such a Malaysian/Asian mentality to overwork staff. They're paid for 9-5, but are expected to work till 8 or 9 at least, be on call after, and work some weekends.
2) This is absolutely immoral. If a company wants its people to work those hours, they should damn well pay them for it. The system of praising people who do crazy overtime as "team players" and shaming people into doing it for free is basically glorified slave labour.
3) This is terrible for long-term productivity. People burn out, get alienated, disenchanted, etc. They end up with no time for interests outside work, and no time for personal development (which includes rest, relationships, reading, sports, etc).
Read 12 tweets
@BronxDefenders @UptownBronxDSA @Nycdsa #Antifa
#WednesdayWisdom #Communism
🇨🇳👎
The DSA
Is a violent gang in #NYC they attack republicans in the street and IT MUST STOP @ManhattanDA @NYPDCT
Why Does NYC Allow These Terrorists To Attack Citizens?!?!?!
@BronxDefenders @UptownBronxDSA @nycDSA @ManhattanDA @NYPDCT #WednesdayWisdom
👇
🇨🇳 #NYC Bronx Public Defender Sam Natale @pubicdefender is an ANTIFA "Militant" for @UptownBronxDSA and he loves Karl Marx and hates "the whites"
WHY does he STILL work for @BronxDefenders ? Ask Them!
Tell Bronx Defenders
👉NO EXTREMISTS
👉IN OUR COURTS!
@BronxDefenders @UptownBronxDSA @nycDSA @ManhattanDA @NYPDCT @PubicDefender #KeepFamilesTogether #Antifa #dsa
#WorldRefugeeDay #WednesdayWisdom
🔊🇺🇸
Even if you don't live in DC or NYC you still need to start watching 👀 the @demsocialists they are the new (same) ANTIFA.
DSA members attacked Kirstjen Nielsen yesterday 🇨🇳 👎
thedailybeast.com/dsa-says-theyr…
Read 24 tweets
#KarlMarx200 thread:

1. In my own #research, I have found Marx's notion of #contradiction particularly useful.

In his analysis, Marx noted how the contradiction between #labor and #capital accounted for many of the social dynamics of #capitalism.
2. The contradiction does not necessarily mean #conflict, but tendencies that "pull" in different directions and are in a dialectical relation to each other.

The contradiction of labor/capital can be accommodated in different ways and with very different consequences.
3. I like how this notions focuses on changing social dynamics. In my own work on #land use of #Mengen speakers in #PapuaNewGuinea, I've used the notion of #contradiction, to think about social forces underpinning Mengen land ownership and use.
Read 14 tweets
#Russia's really going for it at UNSC today: Amb. Nebenzia going all-out tinfoil hat, contradicting himself in rapid time.

- In the space of seconds, he says (1) the #Douma incident was a false-flag chemical attack by rebels & then says (2) there was no chemical attack at all.
U.S. Amb. to UN @nikkihaley:

- I could hold up pictures of babies lying dead next to their mothers, in their diapers, all lying together, dead, ashen blue, open eyes & lifeless, white foam bubbling from their mouths & noses… the very definition of innocent, hiding in basements.
U.S. Amb. to UN @nikkihaley:

"Who does this? Only a monster does this… the monsters behind this have no conscience… the Russian regime is covered in the blood of innocent children.

#Russia & #Iran are to blame… [but] what’s the point in trying to shame these people?
Read 21 tweets
Related hashtags
Did Thread Reader help you today?
Support us: We are indie developers! Read more about the story
Become a 💎 Premium member ($30.00/year) and get exclusive features!
Too expensive?
Make a small donation instead. Buy us a coffee ($5) or help for the server cost ($10):
Donate with 😘 Paypal or  Become a Patron 😍 on Patreon.com