Discover and read the best of Twitter Threads about #آزار_بس

Most recents (3)

آزار جنسی در خیابان، از متلک و آزار کلامی تا تعقیب کردن، راه بستن و لمس جنسی، در همه فرهنگ‌ها و کشورها رایج است. مثلا در آمریکا ۶۵٪ زنان و ۲۵٪ مردان آن را تجربه می‌کنند. اما در ایران و سراسر خاورمیانه شیوع افراطی و خجالت‌آور دارد.

ماهیت و راه‌حل را در این رشته می‌گویم.

#آزار_بس ImageImage
مثل همه مشکلات خاورمیانه، ریشه و ماهیت آزار جنسی خیابانی هم به پوسیدگی مغزی برمی‌گردد؛ به عقب‌ماندگی تاریخی که شکل فقر مادی و فرهنگی گرفته.

اغلب مردانی که آزار خیابانی می‌دهند عمیقا معتقد اند زنان از این رفتار خوش‌شان می‌آید. باقی هم لذت بردن از زن را هرکه باشد حق خود می‌دانند.
اما اگر فکر می‌کنید پوسیدگی یک بیماری مغزی مخصوص مردهای خاورمیانه ست سخت در اشتباه اید. زنان خاورمیانه هم در این بیماری شریک اند. این نظرسنجی ۲۰۱۶ در مصر می‌گوید جز در مورد لذت بردن از آزار خیابانی، در بقیه موارد زنان بدتر از مردان اند و مثلا ۸۴٪ لباس محرک را مستحق آزار می‌دانند. Image
Read 9 tweets
۱هفته بعد از انتشار این گزارش در توییتر، بحث اصلی این‌بار نه بر سر خود موضوع آزار جنسی، که بر سر شیوه راستی‌آزمایی چنین گزارش‌هایی ست. در این رشته ۸راه راستی‌آزمایی اخبار با منبع ناشناس را می‌گویم و با هرکدام نمره می‌دهم: (نمرات شما ممکن است متفاوت باشد.)

#آزار_بس🎗️
#رسانه‌شناسی Image
۱. نخستین معیار در راستی‌سنجی یک خبر با منبع ناشناس، رسانه منتشرکننده خبر است. چه در رسانه‌های کلاسیک چه رسانه‌های اجتماعی. آیا حسابی که این گزارش را منتشر کرده خودش سرشناس و مورد اعتماد است؟ آیا کارنامه خوبی دارد؟

در این مورد با یک حساب جدید یکی‌دوماهه و ناشناس مواجه ایم. /
/ حساب خود را حساب گروهی معرفی کرده ولی اعضای گروه را نمی‌بینیم؛ فهرستی از موضوعات حساس با شعارهای احساسی می‌بینیم که یعنی با یک حرکت رسانه‌ای طرف ایم نه یک پویش اجتماعی تخصصی! این لزوما بد نیست اما به اعتبار خبر با منبع ناشناس کمک نمی‌کند.

با معیار نخست، من نمره ۱ از ۱۰ می‌دهم. Image
Read 15 tweets
خب دوستان، وعده من برای یک غافل‌گیری بعد از ۱۰۰ ریتوییت بالاخره انجام شد. اصل رازگویی همین ۲ تا نمودار و جدولی بود که در ابتدا و انتهای بحث آوردم. بقیه توضیح و تشریح همین ۲ تا بود.

نمودار رو یک‌بار دیگه می‌گذارم که اگه خواستید با توییت بالا کنار هم ببینید راحت باشه. /۳۴۹
از امشب می‌ریم سراغ توضیح چهارچوب تحلیلی #پساحقیقت. در طول رشته از چهارچوب زیاد اسم بردم، اما راست‌ش همه چیزی که تا الآن گفتم، نه خود چهارچوب، که تنها کاربست‌هایی از این چهارچوب در زمان‌ها و مکان‌های مختلف بود! (خود این نکته یه غافل‌گیری به حساب می‌آد! ببین خود ایشون چی‌ه؟!) /۳۵۰
چهارچوب یا دست‌گاه تحلیلی #پساحقیقت یک روش و بینش جدید و متفاوت برای درک و تحلیل روی‌دادهای سیاسی و تاریخی پیش‌نهاد می‌کنه. این دست‌گاه یا پارادایم یا بینش، معادلی که برای پارادایم می‌پسندم، از حدود ۱۰ اصل موضوع تشکیل شده.

تلاش می‌کنم این اصول رو به زبان ساده توضیح بدم. /۳۵۱
Read 296 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!