Discover and read the best of Twitter Threads about #بهشتی

Most recents (6)

1️⃣ آیا #حزب_زحمتکشان رو میشناسین؟
 احزاب سیاسی دوره پهلوی دوم به‌شمار می‌آید در دهه۲۰توسط مظفر بقائی بنانهاده شد. Image
2️⃣برنامه های حزب:
ایجاد سلطنت مشروطه حقیقی
انحلال امتیازات طبقه بالا
تشویق صنایع کوچک
عدم وابستگی ملی بهمه اشکال امپریالیسم ازجمله امپریالیسم روس
کاهش تنشهای طبقاتی میان کارگروکارفرما
#ننگ_بر_فتنه_۵۷ Image
3️⃣ #بقائی در اواخر اردیبهشت ۱۳۳۰ همراه با خلیل ملکی حزب زحمت‌کشان ملت ایران را تأسیس کرد. بقائی از بنیان‌گذاران #جبهه_ملی بود ولی از سال ۱۳۳۱ شروع به مخالفت با #مصدق کرد و تا واقعه ۲۸ مرداد از سرسخت‌ترین مخالفان او بود. ImageImageImage
Read 9 tweets
چند سالی است که آن‌دسته از بانیان شورش۵۷ که از قدرت محروم ماندند و مورد غضب حاکمیت قرار گرفتند به جای اعتراف به اشتباه خود درجریان شورش، فرافکنی کرده و کلیشه‌های عجیب و غریبی جعل کرده‌اند ازجمله اینکه روح‌الله خمینی با آنها خدعه کرد و انقلاب آنها را دزدید! وقتی به این شبهه پاسخ/۱
داده میشود باز فرافکنی کرده و حکومت قبل را به تقویت روحانیون و اسلام‌گرایان متهم میکنند درحالیکه تاریخ تحولات منجر به شورش۵۷ نشان میدهد که اتفاقاً خمینی بر روی دوش افراد تحصیل‌کرده درغرب به ایران آمد او درمیان روحانیت سنتی طرفدار اندکی داشت هرچند بعدها با امکانات حکومتی توانست /۲
بخش اعظم روحانیت را به زیر پرچم گفتمان خود بکشاند فاندامنتالیسم یک پدیده مدرن است عده‌ای از روحانیون و بچه‌مسلمان‌های غرب‌رفته که علاقه و عطش عجیبی به بازگشت به سلف صالح امت محمد را داشتند در سالهای اقامت درغرب، پیشرفت غرب را دیدند و دچار بحران هویت شدند بنابراین برای اینکه در /۳
Read 13 tweets
رشتو: نقش #بهشتی و #باهنر در اعدام #فرخ_رو_پارسا ،پزشک و وزیر آموزش و پرورش در دوره شاه، به روایت بنی صدر:
1)چرا یکسال و نیم بعد از انقلاب بفکر کشتن خانم فرخ رو پارسا افتادند؟بدون تردید آن اتهام را در آن روزها ساخته بودند و وقتی پرس و جو کردیم که چرا این زن را باید اعدام کنند،
2)دیدم کاسه‌ای زیر نیم کاسه است؛چند نفر از روحانیون معتبر در رژیم جدید از جمله آقایان #باهنر و #بهشتی،سالها از مشاوران نزدیک خانم دکتر #فرخ_رو_پارسا در امر آموزش و پرورش بودند و در کار تطبیق کتابهای درسی با موازین و شرایع اسلامی با وزارت آموزش و پرورش همکاری می‌کردند.این آقایان
3)از این مساله وحشت داشتند که مبادا در محیطهای روحانی و جامعه انقلابی، اینگونه عنوان بشود که مشاوران این خانم وزیر، دو نفر از روحانیون و اعضای جدید شورای انقلاب هستند و چگونه میتوان باور کرد که خانم وزیر آموزش و پرورش،محکوم و زندانی و یا فراری شود و مشاوران او،از اعضای
Read 15 tweets
رشتو: #امروز_در_تاریخ
1) #انقلاب_فرهنگی به روایت تصاویر : حملات وحوش چماقدار و مقاومت خونین دانشجویان
انقلاب فرهنگی به مجموع رخدادهایی از ابتدای سال59 گفته میشود که منجر به تسلط کامل حاکمیت بر دانشگاهها شد. این بحث از ابتدای انقلاب دغدغه اصلی حاکمیت بود. اما بهانه این اقدام
2)در 26فروردین59 بدست حاکمیت افتاد و زمانیکه رفسنجانی طی سخنرانی اش در دانشگاه تبریز از ضرورت #انقلاب_فرهنگی گفت و دانشجویان در پاسخی اعتراضی، شروع به هو کردن وی کردند! با ورود انجمن اسلامی دانشگاه به صحنه و درگیری با دانشجویان اوضاع متشنج گشت و همین رخداد بهانه بدست حاکمیت داد
3)بعد از انقلاب،حزب جمهوری بریاست #بهشتی و راست ترین جناحهای حاکمیت،بتدریج تمامی ارگانها را بقصد پاکسازی عقاید متفاوت و منتقد بدست میگرفت.در ابتدای انقلاب بیش از نیمی از دانشجویان چپ و باصطلاح هواداران اپوزیسیونهای نظام بودند و در ستادهایی در دانشگاه فعالیت میکردند #انقلاب_فرهنگی
Read 7 tweets
۱/۱۴ #رشتو (۱)
تروریستهای مسلح آموزش دیده علیه پادشاهی #پهلوی و با هدف اشغال ایران: این رشته توئيت به عباس آقازمانی معروف به #ابوشریف اختصاص دارد.
عباس آقازمانی سال ۱۳۱۸ در خانواده‌ای سنتی در تهران زاده شد. پس از اخذ دیپلم ریاضی به دانش‌سرای مقدماتی رفت. با گذراندن این دوره به...
۲/۱۴ عنوان آموزگار دبستان به فعالیت پرداخت. شهرهای دماوند و رینه، از اولین محل‌های خدمت وی بعنوان آموزگار بوده‌است. آقازمانی از سال ۱۳۴۲ با توجه به تحولات #سیاسی آن سال‌ها، به فعالیت‌های سیاسی روی آورد، سپس به عضویت حزب ملل #اسلامی به رهبری سید محمدکاظم موسوی بجنوردی درآمد...
۳/۱۴ حزب ملل اسلامی، با دیدگاه اسلامی و مشی #مسلحانه، برای سرنگونی رژیم پهلوی و تأسیس حکومت اسلامی، بنا نهاده شده بود. با لو رفتن تشکیلات این حزب توسط ساواک، آقازمانی در آبان ۱۳۴۴ به همراه سایر اعضای این حزب، دستگیر شد و به ۳ سال و نیم، حبس محکوم شد. وی با گذراندن حدود نیمی...
Read 14 tweets
در باب تهمت جاسوسی به مرحوم #امیرانتظام: (۱)
نگارنده هم گمانم به قدر سایر دوستان متن فارسی و انگلیسی سفارت آمریکا را خوانده است. و متوجه نشده است کدام سند و مشخصا چه جمله‌ای فرد مذکور را جاسوس می‌کند؟ و احیانا چه اطلاعات محرمانه‌ای به آمریکایی‌ها داده است؟ شما می‌دانید؟
در باب تهمت جاسوسی به مرحوم #امیرانتظام
سطح ومیزان تماس فردمذکور مشخصا با سطح ومیزان تماس شهید آیت‌الله #بهشتی با سفارت آمریکا برابری می‌کند. نوع مباحث وگفتگوهایی که در جلسات مطرح می‌شود نیز. ضمن آنکه امیرانتظام از سوی دولت موقت اجازه و ماموریت داشته و شهید بهشتی خیر. خب؟
در باب تهمت جاسوسی به مرحوم #امیرانتظام:(۳)
سوال پیش نمی‌آید که چرا مدارک مذاکرات فردمذکور با آب و تاب فراوان و در کوران التهابات ابتدای انقلاب منتشر شده و مدارک مذاکرات مشابه شهید #بهشتی تا مدت‌ها پنهان می‌شود؟ گرایش سیاسی افشاگران موجب برخورد گزینشی با افراد و اسناد نبوده؟
Read 10 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!