Discover and read the best of Twitter Threads about #امیرانتظام

Most recents (5)

کمک های اطلاعاتی آمریکایی ها به دولت مهندس بازرگان1358 / رشتو

1. بعد اینکه انقلابی های اسلام گرا در بهمن ماه 1357 قدرت را به دست گرفتند، ایران کماکان پر آشوب و بی ثبات باقی ماند خمینی، بازرگان را مامور تشکیل دولتی موقت کرد، دولتی که تا زمان تصویب قانون اساسی تازه و برگزاری... Image
2. انتخابات سراسری، مهار اوضاع را در دست بگیرد ، بازرگان استاد دانشگاه تهران و رهبر نهضت آزادی ایران، حزبی اسلامی و تحول خواه بود. او هیئت دولتی منصوب کرد متشکل از میانه روهایی هم سو و هم سلیقه، که عزم دوباره برقراری نظم در کشور و تداوم دوباره ارائه خدمات دولتی به مردم ... Image
3. انقلاب پای طیفی از اسلام گراها و دارودسته چپ گراهای تندرو را به میدان باز کرده بود که حالا حسابی مسلح و و آکنده از شور انقلابی بودند و هر کدام قصد داشتند آرمان های ایدئولوژیک خودشان را عملی کنند. این تندروها که هر کدام مشرب و موضع متفاوتی داشتند، پیوسته و مدام به.... Image
Read 113 tweets
سال 1358 _ 28 آذر
عباس #امیرانتظام به جرم جاسوسی دستگیر شد.
بمناسبت سالروز دستگیری، یکی از آخرین اتفاقات زندگی امیرانتظم رو بررسی میکنم؛ مصاحبه وی با حسین دهباشی @majazestan
می‌دونم درگیر هیجان پیش از فوتبالید اما این رشتو رو از دست ندید!
۱
عباس امیرانتظام در 28 آذر 1358 و بجرم جاسوسی برای آمریکا دستگیر شد.
حکم دادگاه او اعدام بود که با تلاش های مهندس #بازرگان به حبس ابد تقلیل یافت. البته این حکم هم در عمل اجرا نشد و امیرانتظام تنها دو دهه از عمرش را در زندان گذراند.
۲
وی، بعد از حکم حبس ابدش تقریبا به حاشیه رفت و حتا همسر و دو فرزندش هم از سوئد برای دیدار وی به ایران برنگشتند؛ اما او در دهه هفتاد با انتشار کتاب خاطراتش سر زبان ها افتاد و در دهه 90 نیز با مصاحبه ای که چند ماه قبل از مرگش با حسین دهباشی داشت، از حاشیه به متن آمد.
۳
Read 19 tweets
دقیقا ۴۱ سال پیش، #چمران به دیدار #امیرانتظام می‌رود. در این دیدار که در دفتر نخست وزیری انجام می‌شود، چمران می‌گوید که «از دخالت روحانیان در امور داخلی دولت عاصی شده و قصد دارد ایران را ترک کند.» امیرانتظام مخالفت می‌کند و می‌گوید نباید #بازرگان را تنها بگذاریم./
#رشتو
در همین بین، موعد برگزاریِ رفراندوم ۱۲ فروردین است.رفراندوم برگزار می‌شود و روزهای جدی برای دولت در پیش است. امیرانتظام در قامت سخنگوی دولت مصاحبه تلویزیونی دربارهٔ مسئله #فلسطین می‌کند. پس از آن #کیهان یک ستون چاپ می‌کند و نهضت بیانیه می‌دهد که «امیرانتظام عضو نهضت آزادی نیست!»/
/موضوع چه بوده؟ یاسر عرفات در اسفند ۵۷ و پس از انقلاب به ایران می‌آید و در مصاحبه‌ای مدعی می‌شود که «دولت ایران قول داده که به فلسطین کمک نظامی می‌کند!» ادعایی جنجالی و حاشیه‌ساز. نهضت آزادی نیز در شمارهٔ پنجم ارگان رسمی خود-نشریهٔ پیام- یک مصاحبه مفصل با یاسر عرفات منتشر می‌کند.
Read 13 tweets
در این رشته تویئت میخوام به زوایای کمتر شنیده شده کودتای ننگین 28 مرداد بپردازم
کودتای 28 مرداد حاصل اتحاد شوم سلطنت استبدادی پهلوی، روحانیت مرتجع و لمپن ها بود!
#رشته_توئیت #رشتو #مصدق #کودتا1332 #کودتا28مرداد #کودتا #28مرداد #مصدق #پهلوی #سلطنت_طلب #جمهوری_خواه #ما_جمهوریخواهان
سال 2017 #آمریکا بعد از سالها کتمان و به تعوق انداختن، اسناد طبقه بندی شده سالهای 1951 تا 1954 را از حالت محرمانه خارج و منتشر کرد. بصورت رسمی تایید شد آمریکا در #کودتای_28_مرداد نقش داشته و سازمان های اطلاعاتی آمریکا "#سیا" و #انگلستان "امی آی 6" برای احیا سلطنت پهلوی/
و مبارزه با جریان آزادی خواهی و ملی شدن صنعت نفت در ایران کودتا کرده اند.
طبق این اسناد عملیات کودتا مشترک آمریکا و انگلستان با عوامل مرتبط با خانواده پهلوی در ایران برنامه ریزی شده بود.
منبع: کتاب #اسناد_کودتای_ایران (چاپ آمریکا) + کتاب خاطرات #کرمیت_روزولت /
Read 42 tweets
در باب تهمت جاسوسی به مرحوم #امیرانتظام: (۱)
نگارنده هم گمانم به قدر سایر دوستان متن فارسی و انگلیسی سفارت آمریکا را خوانده است. و متوجه نشده است کدام سند و مشخصا چه جمله‌ای فرد مذکور را جاسوس می‌کند؟ و احیانا چه اطلاعات محرمانه‌ای به آمریکایی‌ها داده است؟ شما می‌دانید؟
در باب تهمت جاسوسی به مرحوم #امیرانتظام
سطح ومیزان تماس فردمذکور مشخصا با سطح ومیزان تماس شهید آیت‌الله #بهشتی با سفارت آمریکا برابری می‌کند. نوع مباحث وگفتگوهایی که در جلسات مطرح می‌شود نیز. ضمن آنکه امیرانتظام از سوی دولت موقت اجازه و ماموریت داشته و شهید بهشتی خیر. خب؟
در باب تهمت جاسوسی به مرحوم #امیرانتظام:(۳)
سوال پیش نمی‌آید که چرا مدارک مذاکرات فردمذکور با آب و تاب فراوان و در کوران التهابات ابتدای انقلاب منتشر شده و مدارک مذاکرات مشابه شهید #بهشتی تا مدت‌ها پنهان می‌شود؟ گرایش سیاسی افشاگران موجب برخورد گزینشی با افراد و اسناد نبوده؟
Read 10 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!