Discover and read the best of Twitter Threads about #متاسفانه

Most recents (2)

#۲۱تیر بازی دو سر برد ج ا و روش بر هم زدن میز بازی!
ابتدا بگویم من در فراخوان #حجاب_بی_حجاب شرکت میکنم و از دیگران هم میخواهم زنان را در پیگیری این اعتراض همراهی و حمایت کنند.
اما به رسم همیشه سعی میکنم زاویه دید جدیدی به شما بدهم که پروپاگاندای پر زور رئوس هرم قدرت سعی در کوری Image
آن دارد!
فرض کنید فردا رژیم ج ا با اعتراض به #حجاب_اجبارى سقوط کرد و ما هم هرگز این سوال را از خود نپرسیم چطور بر خلاف نوچه اش #بشار_اسد که چهارده هزار نفر را فقط زیر شکنجه در زندان کشت (دوبار بخوانید ۱۴۰۰۰ قتل فقط زیر شکنجه!) حکومت رو دودستی داد؟ و هزار سوال دیگر را نپرسیم! ImageImageImageImage
ده سال بعد اپوزیسیون و تونل زمان و... خواهند گفت که مردم به فساد و تبعیض و بی لیاقتی اعتراض نداشتند.
من ظلم به زنان را قبول دارم. باور کنید یا نه من و مردهایی مثل من اگر از سرکوب زنان به بهانه حجاب بیشتر زجر نکشیم کمتر نمیکشیم! قصد ندارم بیشتر از باب فلسفه دراینباره باز کنم. قصدم
Read 11 tweets
این #NFT ها به چه دردی میخورن ؟

اینکه بخوایم همه ی NFT ها رو یه جور بدونیم و کاربردشون رو یکسان؛ درست نیست و بعدن مفصل در مورد تفاوت هاشون مینویسم. ولی توی این #رشتو میخوام به ماهیت کلی NFT بپردازم .
بدعت اصلی از جایی شروع میشه که ما در مکان زندگی میکنیم ولی عده ای زندگی رو در زمان می دونن و انتهای این تفکر به #متاورس ختم میشه. به عبارتی سکونتگاه فیزیکی به مرور اهمیت خودش رو به ماهیت چیزی که ما زمان براش صرف میکنیم میده .
شما زمان تون رو کجا هستین ؟ یعنی کجا حضور ذهنی دارین ؟
#سعدی از پیشتازان این عرصه بوده 😂 میگه :
هرگز وجود حاضر غایب شنیده‌ای ؟
من در میان جمع و دلم جای دیگر است!

خارج از شوخی خودمون و اطراف مون رو ببینیم غیر از این نیست. ما بیشتر در فضای مجازی حضور داریم تا ارتباطات کلاسیک و مناسبت های فیزیکی.
Read 11 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!