Discover and read the best of Twitter Threads about #کنترل

Most recents (4)

دکتر عبده تبریزی:

قیمت‌­های ارز همواره بر حسب کمیت­‌های پولی تعریف می‌شود ...اما وضعیت جاری #متفاوت است ... متغیرهای تعیین‌­کننده قیمت ارز حداقل تا حدی از کمیت‌­های پولی فراتر رفته است ... ومتغیر #سیاست اکنون تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد. ⬇️
#عبده_تبریزی
۲/
قیمت‌­های ارز همواره بر حسب کمیت­‌های پولی تعریف می‌شود؛ در ایران نیز طبعاً همین روال علمی معمول بوده است. چهل‌­وچند سال است که قیمت ارز به استثنای وقفه­‌های کوتاه سیر صعودی داشته است چرا که #نقدینگی به دلیل کسری‌­های عمده بودجه دولت، به دلیل بدهی عمده بانک‌ها به ... ⬇️
۳/
... بانک مرکزی، به دلیل بدهی‌های بزرگ شرکت­‌های دولتی به بانک مرکزی، به دلیل فروش ارز زیاد دولت به بانک مرکزی در روزهای خوش صادرات نفت و... رشدهای دائمی داشته است. امروز نیز سیاست­گذار در اندیشه #کنترل متغیرهای پولی است تا قیمت ارز را #کنترل کند. ⬇️
Read 12 tweets
#رشتو

#صندوق_بین_المللی_پول و نقش آفرینی آن در شکل دهی اذهان دولت‌ها از بُعد اقتصادی، در جهت پیشبر اهداف #نظم_نوین_جهانی و #GreatReset
گلوبالیست‌ها از مدت‌ها پیش در حال القای سیاست‌های خود به دولت‌ها، از زبان مجامع بین‌المللی هستند.
به عنوان مقاله زیر که در سایت #صندوق_بین_المللی_پول آمده توجه کنید:

«قیمت گذاری #کربن چقدر به نفع خود کشورهاست؟ نقش بحرانی منافع مشترک»

ادامه⬇️

imf.org/en/Publication…
بیست کشور اول تولیدکننده دی اکسیدکربن، در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

و جالب است بدانید که #ایران یکی از این کشورهاست.
Read 11 tweets
طی دو روز اخیر، پیرامون این رخداد بسیار نوشته‌اند.
می‌خواستم در این مورد بنویسم، اما #کرونا اجازه نداد!

یکی از زمینه‌های این رخداد، را باید در رفتار و مواضع #مقاومت دنبال کرد!
در این رشتو ماجرا شرح داده شده است.

#رشتو
#التطبيع_خيانة
#ایران
#الإمارات_البحرين_اسرائيل

(۰)
پیش‌نوشت بدیهی:

اقتضای توییتر، کوتاه‌نویسی و اکتفا به کدهای عمده است.
مشروح آن را باید در مقالات جداگانه برای اندیشکده‌ها یا سایت‌ها نوشت.

لذا در این‌جا تعدادی فکت را همراه با صورت‌بندی عمومی ارائه می‌دهم. البته در کامنت‌ها می‌توان پاسخ سئوالات را نوشت.

و اما اصل مطلب:

(۱)
این نکته مهم را مد نظر داشته باشیم:

هیچ کشوری در حوزه دیپلماسی به اقدام مهمی دست نمی‌زند؛ مگر این‌که چهار بعد زیر محقق شود:
۱- عدم تضاد با باورهای حاکم
۲- عدم تضاد با منافع حاکم
۳- فقدان مخالفت معنادار در لایه‌های هم‌سطح یا مؤثر در هیئت حاکمه
۴- بستر مناسب داخلی و پیرامونی

(۲)
Read 22 tweets
1/مهمترین اقدام درمهاراپیدمی #کرونا،توزیع رایگان ماسک تخصصی/حمایت از ارائه دهندگان خدمات درمانی #پزشک #پرستار...سربازان خط مقدم مبارزه با #بیماری
#ایران
#اصفهان
#براندازم #تهران #شیراز #یزد
#تبریز
#حصر #کرمان #اهواز #قم #البرز
#احمدی_نژاد
#دانشجو #دانشگاه
#زاهدان #کردستان #لرستان
2/مراکز بهداشتی درمانی #بیمارستان
علی رغم اعتراض پرسنل #دانشگاه های علوم پزشکی برفقدان ابتدایی ترین ابزار تشخیصی درمراکزدرمانی وفقر حداقل تجهیزات حفاطتی/ماسک تخصصی، حاتم بخشی سران نشان از عدم درک وفهم وبی مسولیتی ست/مردم قربانی منافع سیاسی
کمبود/افزایش قیمت محلول ضدعفونی…وعرضه ImageImage
3/#ماسک تخصصی وکیت حفاظت شخصی اهدایی سازمان بهداشت جهانی دربازارسیاه نه جدید که ریشه در #فساد افسارگسیخته #دولت ست وعدم نظارت برسوداگری #خواص فرصت طلب نظام مقدس!
مسولیت وزیر/متولیان بهداشت ودرمان، شناسایی، تشخیص، بررسی علل شیوع، ممانعت ازگسترش ودرمان عفونت ست.
شناسایی بیماری بعد ImageImageImage
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!