Discover and read the best of Twitter Threads about #البحرين_إسرائيل

Most recents (2)

همان طور که وعده داده بودیم، قسمت دوم این مقاله به #بحرین اختصاص دارد.

در این رشتو به نقش #مقاومت در ایجاد همگرایی میان منامه و تل‌آویو می‌پردازیم.

#بحرين_اسرائيل
#توافق_ابراهیم

#رشتو

(۰)
قسمت اول این رشتو به #امارات اختصاص داشت که از این کوت می‌توانید آن را به طور کامل بخوانید:حالا بریم سراغ بحرین:
پیش از شروع باید دو نکته را متذکر شد.

نکته اول:
بدیهی است که در حوزه دیپلماسی نباید تک‌عاملی تحلیل کرد. آن‌چه در این رشتو بیان می‌شود، نافی جوانب و عوامل دیگر نیست.

اما در این میان ما نباید نقش خودمان را نادیده بگیریم.

(۱) Image
Read 21 tweets
طی دو روز اخیر، پیرامون این رخداد بسیار نوشته‌اند.
می‌خواستم در این مورد بنویسم، اما #کرونا اجازه نداد!

یکی از زمینه‌های این رخداد، را باید در رفتار و مواضع #مقاومت دنبال کرد!
در این رشتو ماجرا شرح داده شده است.

#رشتو
#التطبيع_خيانة
#ایران
#الإمارات_البحرين_اسرائيل

(۰)
پیش‌نوشت بدیهی:

اقتضای توییتر، کوتاه‌نویسی و اکتفا به کدهای عمده است.
مشروح آن را باید در مقالات جداگانه برای اندیشکده‌ها یا سایت‌ها نوشت.

لذا در این‌جا تعدادی فکت را همراه با صورت‌بندی عمومی ارائه می‌دهم. البته در کامنت‌ها می‌توان پاسخ سئوالات را نوشت.

و اما اصل مطلب:

(۱)
این نکته مهم را مد نظر داشته باشیم:

هیچ کشوری در حوزه دیپلماسی به اقدام مهمی دست نمی‌زند؛ مگر این‌که چهار بعد زیر محقق شود:
۱- عدم تضاد با باورهای حاکم
۲- عدم تضاد با منافع حاکم
۳- فقدان مخالفت معنادار در لایه‌های هم‌سطح یا مؤثر در هیئت حاکمه
۴- بستر مناسب داخلی و پیرامونی

(۲)
Read 22 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!