Discover and read the best of Twitter Threads about #आर्थिक_नियोजन

Most recents (2)

☑️#१००००_रुपयाची_महिन्याला_गुंतवणूक_कोठे_करावी?

एक सामान्य माणूस ज्यावेळेस आर्थिक नियोजनाबद्दल बोलतो त्यावेळेस अस गुहीत धरतो कि आर्थिक नियोजन करणे खुप कठीण काम आहे कोण बेरीज ,बाजाबाकी ,महागाई यांचे आकडेमोड करत बसणार

#arthfreedom TM

#Thread
2) तसेच यासाठी खुप महागडे SOFTWARE पण आपल्याकडे असायला लागते बरोबर त्यासाठी मी खुप सोप्या भाषेत आर्थिक नियोजन कसे करायचे हे सांगत आहे .

आपण असे गृहीत धरू कि एखादा व्यक्ती सरासरी १०००० रु प्रत्येक महिन्याला वाचवतो तर तो त्याचे आर्थिक नियोजन कसे करू शकतो ?
3) चला तर पाहूया

#आर्थिक_नियोजन करण्यासाठी आपल्याजवळ काही माहिती असणे गरजेचे आहे ती माहिती आपण खालील उदाहरणावरून पाहू :-
Read 13 tweets
मध्यमवर्गीय कुटुंबाचे #आर्थिक_नियोजन कसे असते?

मी पाहिलेले काही #अनुभव मी इथे सांगत आहे.

मध्यमवर्गीय कुटुंबातील तरुण, पती व पत्नी आपले आर्थिक जीवन सुधारावे म्हणून खूप प्रयत्न करतात. उच्च शिक्षण घेऊन 3, 5 वर्षात चांगल्या मोठ्या पगारची नोकरीही मिळवतात
1)
#Thread
2) पण, तरीही त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य ( #Financial_Freedom ) प्राप्त नाही करता येत. अगोदरच त्यांच्या लग्नात खूप खर्च झालेला असतो. खर्च येवढा असतो की , तो जर कोठे गुंतवला असता तर काही वर्षात त्यांना कॅश मध्ये स्वता:साठी घर घेता आले असते.
3) जेवढा पगार जास्त तेवढी त्यांची जीवनशैली ( #Lifestyle ) उच्च असते. जेव्हा खर्चाची वेळ येते तेव्हा ते सगळे केलेली मेहनत विसरून आयुष्य जगायला सुरवात करतात आणि काही काळाने म्हणजे लग्नाच्या एक दोन वर्षांनंतर नंतर एक हप्त्यावर
Read 11 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!