Discover and read the best of Twitter Threads about #मतदान

Most recents (2)

#आमदार विकले जाणं,पैश्यासाठी मुल्य हवेतसे वाकवणं हे #लोकशाही ला कमकुवत करण्यास कारणीभूत आहे..
लोकं आपापल्या कामांमध्ये व्यस्त असतात.शेतात राबणे,दररोज काम करून महिन्याअखेर पगार पाडणे आणि हफ्ते भरणे,दवाखाना,लाईटबील,घरातील तत्सम खर्च,शिक्षण इ.भागवण्यातुन उसंत मिळत नाही सामान्य
जनतेला..
दिवसभर काम करुन थकल्यावर आपल्या कुटुंबाकडे नीट लक्ष द्यायला लोकांना वेळ नसतो ही तर राजकारणी मंडळी..यांच काय चाललय याकडे लक्ष देणं तर दुरापास्तच!
म्हणुन दर पाच वर्षाला अद्दल घडवण्यासाठी लोकशाहीने #मतदान रूपी अल्टीमेट अस्त्र दिले आहे लोकांना..
पण जर चालु सरकारमध्ये
घोडेबाजार होऊन जर रात्रीत सत्तापालट होत असेल तर त्या अस्त्राचाही फोलपणा ठळक होतो आणि सत्ताधार्यांना चाप बसवायला जो मोठा उपाय आहे तोच निष्क्रिय ठरला तर सत्तेचा माज वाढायला वेळ नाही लागणार!!उद्या अंबानी-अदाणी पैसे फेकुन रात्रीत आपले सरकार लोकांच्या उरावर बसवतील..
भयंकर चाललय हे 😥!
Read 4 tweets
#थ्रेड
#ग्रामपंचायत_निवडणूक

छोट्या खेडेगावाचा कारभार ग्रामपंचायत नावाची स्थानिक स्वराज्य संस्था सांभाळते.
#सरपंच, #उपसरपंच, #ग्रामसेवक ह्यांच्या मदतीने हा कारभार पाहिला जातो. पंचायतराजमधील सर्वात खालच्या पण महत्त्वाच्या टप्प्याला #ग्रामपंचायत म्हणतात.

👇
#ग्रामपंचायत बद्दल थोडक्यात माहिती 👇

कायदा - १९५८ (मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम) कलम ५ मध्ये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु एखाद्या गावामध्ये ६०० लोकसंख्या असेल त्याठिकाणी गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीची सभासद संख्या ठरते :
६०० ते १५०० - ७ सभासद
१५०१ ते ३००० - ९ सभासद
३००१ ते ४५०० - ११ सभासद
४५०१ ते ६००० - १३ सभासद
६००१ ते ७५०० - १५ सभासद
७५०१ त्यापेक्षा जास्त - १७ सभासद असता
निवडणूक - राज्य निवडणूक आयोग ही निवडणुक पार पाडते 👇
Read 11 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!