Discover and read the best of Twitter Threads about #हिंदसागर

Most recents (1)

#GandhiJayanti च्या दिवशी सुट चालू होती म्हणून अधाश्या सारखे पुस्तक विकत घेतले,७ दिवसांत पुस्तक वाचल्यास परत करता येईल म्हणून पहिल्यांदा हेच पुस्तक वाचायला घेतले.

विषय : गांधीवधानंतर ब्राम्हणांची झालेली कत्तल आणि जाळलेली घरे

सुरुवात पुण्यातून होते..
👇👇👇

#मराठी #हिंदसागर
3 ब्राम्हण मित्र जे गांधीवधानंतर पुण्यात जाळपोळ-दंगे चालू झाल्यावर खाण्याची-राहण्याची आबाळ होत असल्याने आपल्या सातारा जवळ असणाऱ्या गावी निघतात.
ते ज्या एस.टी त बसतात त्यातील ड्राइवर ला ते ब्राम्हण असल्याचे समजल्यावर रस्त्याने जाताना गावाच्या जवळ जाळपोळ चालू होते
👇👇👇
म्हणून त्यांना रस्त्याने उतरवतात त्यांना त्यामुळे लवकर पोचता येत नाही, रात्र दुसऱ्या गावात काढावी लागते.निरनिराळ्या येणाऱ्या बातम्या त्यांचे मन अजूनही विचलित करतात. राहण्या-खाण्याची अजून तऱ्हा होते, या परिस्थितीत त्यांचा घराच्या दिशेने प्रवास चालू असतो.
👇👇👇
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!