Discover and read the best of Twitter Threads about #3MayısTürkçülerGünü

Most recents (1)

#3MayısTürkçülerGünü şerefine önemli bir Atatürk bilgiseli yapalım. Libya'dan Etimesgut'a uzanan yolculuğa çıkıyoruz.

Bilgisel başlıyor!
1* Tanin Gazetesi Muhabiri Şerif bey...

Gayri nizami harp eğitimini Harp Akademisi yıllarında hocası Nuri Bey'den aldı. 1911'de patlak veren Trablusgarp Savaşı üzerine Mısır üzerinden Libya'ya sızdı.
2* Osmanlı Devleti savaşa ordusunu gönderemeyecek durumdaydı. İşgali önlemek için tek çare Libya halkını örgütleyip işgale karşı direnişe geçmekti.

Bir avuç vatansever Osmanlı subayı, bu iş için Libya'ya sızdı. Şerif Bey onlardan biriydi.
Read 34 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!