Discover and read the best of Twitter Threads about #AndersTegnell

Most recents (1)

#AndersTegnell blandar och ger:
(Tråd)

20 januari
- ”Att det smittar mellan människor i vissa situationer finns det redan en del som tyder på. Men det smittar inte ’effektivt’, som vi epidemiologer säger, eftersom vi inte har sett någon spridning i exempelvis sjukvården.” – AB
20 januari
”Att vi skulle få en stor spridning i Sverige är inte troligt.” – Intervju i Aftonbladet

24 januari
”Det nya virus som sprids i Kina tycks vara mindre farligt än både SARS och MERS.” - Intervju i SVT
25 januari
”Men risken att smittas i Sverige är fortfarande obefintlig och viruset sprids inte heller i andra länder.” - Intervju i TT

29 januari
”I Kina, och i många andra länder, ses människor bära munskydd. Fast det hjälper inte ett dugg.” - Intervju i Aftonbladet
Read 14 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!