My Authors
Read all threads
#AndersTegnell blandar och ger:
(Tråd)

20 januari
- ”Att det smittar mellan människor i vissa situationer finns det redan en del som tyder på. Men det smittar inte ’effektivt’, som vi epidemiologer säger, eftersom vi inte har sett någon spridning i exempelvis sjukvården.” – AB
20 januari
”Att vi skulle få en stor spridning i Sverige är inte troligt.” – Intervju i Aftonbladet

24 januari
”Det nya virus som sprids i Kina tycks vara mindre farligt än både SARS och MERS.” - Intervju i SVT
25 januari
”Men risken att smittas i Sverige är fortfarande obefintlig och viruset sprids inte heller i andra länder.” - Intervju i TT

29 januari
”I Kina, och i många andra länder, ses människor bära munskydd. Fast det hjälper inte ett dugg.” - Intervju i Aftonbladet
29 januari:
”Få smittas utomhus eller i offentliga miljöer, och därför behöver man inte vara orolig för dörrhandtag och liknande.” - Intervju i Aftonbladet

31 januari
”Coronaviruset kommer att ligga nära en vanlig influensa i farlighet och varaktighet.” – Aftonbladet
2 februari
”Jag skulle säga att risken att smittan sprids i Sverige med den här gruppen är helt obefintlig. Ingen grupp som kommit till Sverige är så välkontrollerad som den här gruppen.” [Folk som kommit från Wuhan] – Intervju i Aftonbladet
8 februari
”I exempelvis Alperna och Sydeuropa finns det ingen spridning överhuvudtaget.” - Intervju i TT

26 februari
”Att smittas på tunnelbanan är mycket ovanligt, om det överhuvudtaget händer.” - Intervju i SVT
27 februari
”Det är ungefär samma smittsamhetsgrad som vanlig influensa” - Intervju i Expressen

5 mars
”Det finns anledning att tro att vi kommer att peaka nu, att vi har peakat.” [137 bekräftade smittade] – Intervju i Dagens Nyheter
5 mars
”De här rutinerna har fungerat jättebra hittills. Att vi får fler fall betyder inte att rutinerna är fel, tvärtom.” – DN
8 mars
”Jag trodde att de skulle få stopp på det i Kina, men min bedömning visade sig inte vara rätt. Men jag tror inte att det kommer att bli en ”klassisk” pandemi med väldigt många sjuka i hela världen samtidigt. Utan det ”hoppar” från olika ”hot spots” som Wuhan & N Italien.”
8 mars
”Jag var lite för optimistisk…man måste lägga på ytterligare några dagar innan de blivit registrerade och diagnosticerade här i Sverige. Därför verkar peaken dra ut ytterligare något eller några dygn mer än jag trodde.” [203 bekräftade smittade] – Intervju i Aftonbladet
8 mars
”Vår grundläggande bedömning är att man ska fortsätta leva som vanligt fram till att man har fått symptom.” I TT

11 mars
”Än så länge har vi väldigt liten, om någon alls spridning i samhället.” [Sverige har över 500 smittade & Stockholm beslutar att upphöra med tester]
11 mars
- ”Det finns ju en aspekt i det här som liksom handlar om jämlikhet.” - Intervju i Expressen

23 mars
- ”Jag tror de flesta tycker att det ser mer positivt ut nu än för några veckor sedan.” - Intervju i TT
26 mars (idag)
Tegnell visar en karta med 417.000 smittade fall och 18.600 döda vid 14-briefingen. Detta var siffror som var aktuella två dagar tidigare, den 24 mars!

Uppenbart en djupt okunnig klåpare.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Mats ☮ Nilsson

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!