Discover and read the best of Twitter Threads about #EmineBulut

Most recents (1)

"Erkek saldırganlığı" ve "kadına şiddet" hakkında 25 parçalık bir zincir.

1/ #EmineBulut sonrası gördüğüm 3 farklı yaklaşımdan bahsedeceğim:

-Klasik muhafazakarlık ("o saatte orada ne işi varmış")
-Yeni sağ ("asıl mağdur erkekler")
-Yeni sol ("bunların hepsi sosyal inşa")
2/ İlki hakkında denecek yeni bir şey pek yok.

300 bin yıllık insanlık tarihinde, kadının erkeğin malı olması 10 bin senelik bir ara dönem (Neolitik Devrim). Çoğu toplumda daha da kısa.

Miyadını çoktan doldurdu, salt gelenekle devam eden artıkları da azalarak bitecektir.
3/ Ha, bazı gençler "Tanrı böyle emretti" demiyor da "farklı evrimsel üreme stratejilerinin sonucu" diyor.

Zıt kutuptalarmış gibiler ama ikisi de, tarihin %1'ini oluşturan bu ara dönemi "insanın doğal hali" veya "olması gereken hali" olarak yorumluyor.

fularsizentellik.com/journal/2019/0…
Read 25 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!