Discover and read the best of Twitter Threads about #batıtrakya

Most recents (3)

1) Doç.Dr. Abdurrahman Bozkurt'un "Trakya’nın İtilaf Devletleri Tarafından #Yunanistan’a Devri" makalesinden: #Bulgaristan’ın, #Neuilly Ant. doğrultusunda ırk, dil veya din azınlıklarına tanıyacağı haklar da #Trakya #Sevr’i ile GR tarafından üstlenilmiştir.
2) Buna ilaveten #Yunanistan, söz konusu azınlıkların haklarını teminat altına alacak ayrı bir antlaşma yapma taahhüdünde bulunmuş, #Yunan #Sevr’ini imzalayarak taahhüdünü kâğıt üzerinde gerçekleştirmiştir.
3) Trakya Sevr’i ve Yunan Sevr’i ile #Yunanistan’daki azınlıkların genel hakları kapsamında #BatıTrakya’daki #azınlık hakları da yine kâğıt üzerinde çifte teminat altına alınmıştır.
Read 8 tweets
1- #BatıTrakya Neuilly anlaşması ile önce devletsiz (non-state) bölge olarak ilan edildi, sonrasında Yunanistan'ın imzaladığı Sevr ile Yunanistan'a bırakıldı. Yunanistan'ın Müslüman Türk Azınlığın özerklik haklarına riayet edeceği anlaşmayla koruma altına alınmıştı.Fakat ne oldu?
2- Yunanistan anlaşmayla koruma altına alınan özerklik haklarını gasp etti. İç hukukunda bir sürü düzenleme yaparak bunu yaptı. Dolayısı ile imzaladığı uluslararası anlaşmayı hiçe saydı, #BatıTrakya topraklarını kendisine katmak dışında diğer maddeleri usulen reddetti.
3- ViyanaAndlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin 27. maddesinde, “Bir taraf bir andlaşmayı icra etmeme gerekçesi olarak iç hukukunun hükümlerine başvuramaz…” ifadelerine yer verilmektedir.; bununla, andlaşmaya taraf bir devletin, andlaşmanın geçersizliğinin değil;
Read 10 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!