Discover and read the best of Twitter Threads about #derogatie

Most recents (3)

Echt een mooi moment om vanuit de melkveehouderij een bom onder een #landbouwakkoord te leggen. Dat wordt wachten tot ie afgaat... fd.nl/economie/14654…
Boeren worden ontzettend slecht vertegenwoordigd. De agrolobby spreekt over de 'landbouwmeerderheid' in de Tweede Kamer. Maar de boeren hebben daar nauwelijks van geprofiteerd:

"De helft van de Nederlandse boeren leeft onder de armoedegrens, een kwart is miljonair."
"Gemiddeld maakte een land- en tuinbouwonderneming in Nederland afgelopen 22 jaar opgeteld een negatief nettobedrijfsresultaat van bijna zes euroton (-€593.000), blijkt uit berekeningen van Het Financiële Dagblad."
De oorzaken liggen bij hoge grondprijzen en lage voedselprijzen.
Read 13 tweets
"Een discussie is gebaat bij nuance, niet bij polarisatie of oneliners die makkelijk scoren. Ik blijf via (social) media die hoognodige feiten aandragen, ik hou niet van fabels." Ik ook plus ik ook niet. Laten we daarom even kijken naar de fabels.
nos.nl/regio/overijss…
Hier hebben we er één: "Export is prima, mits er geen sprake is van oneigenlijke voordelen. Oneigenlijke voordelen zijn er als je sociale of milieuregels overschrijdt, die moet je aanpakken. Als je bijvoorbeeld kinderarbeid gebruikt voor voedselproductie."
We hebben in de Nederlandse landbouw oneigenlijke voordelen: voorsprong, welvaart, handelsakkoorden, #derogatie (nog net) en overschrijden systematisch sociale regels (stank, gezondheid) en milieuregels (natuur, water, klimaat). Al jaren en we pakken dat niet aan.
Read 29 tweets
En ook in @DeGroene aandacht voor de #stikstofplannen
groene.nl/artikel/varens…
'De veeboeren komen nu in verzet en dat recht hebben ze, als ze zich aan de geldende normen en wetten houden. (...)
Teleurstellend is alleen dat het verweer van hun belangenorganisaties klinkt als een doorgedraaide plaat met een groot aantal krassen erop. Het is steeds hetzelfde verhaal, met steeds dezelfde foute aannames.'
Goed dat Evert Vos erop wijst dat boeren niet alleen maar slachtoffer zijn van wispelturig beleid. In een ander draadje betoogde ik al dat vooral de lobby de hele #boterberg op zijn hoofd heeft.
Read 10 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!