Discover and read the best of Twitter Threads about #hel

Most recents (4)

Defeating large volleys of Loitering Munitions, mil derivatives of comm UAS & other Group 1/2 UAS's means placing Directed Energy & EW at the center of the layered defense. It would have to become the primary means of threat-defeat with kinetic kill being secondary. #HEL #HPM
The first line of defense from a kinetic perspective would most likely have to be interceptors that can disable several drones or other munitions once deployed. Similarly, gun-based kinetic solutions can form the last line of defense.
The middle and the densest layer would have to be dispersed, and overlapping Directed Energy coverage via High Power Microwave (for larger volleys and swarms) including airborne HPM, High Energy Laser solutions and Electronic Warfare.
Read 13 tweets
Sept 15:Lockheed has delivered to the DOD a tactically-relevant electric 300 kW-class High Energy Laser - LM's most powerful #HEL to date. LM has been supporting OSD's HEL Scaling Initiative, which is being adopted by the Army's IFPC-HEL prg with plans to field 300kW HEL in FY24.
"OUSD selected Lockheed in 2019 to scale its spectral beam combined #HEL architecture to the 300 kW-class level as part of the High Energy Laser Scaling Initiative (HELSI), and the team recently achieved that milestone ahead of schedule" ~ Lockheed Martin news.lockheedmartin.com/2022-09-15-Loc…
HELSI laser will support demonstration efforts with the Army’s IFPC-HEL, which is scheduled for lab & field testing this year. Dynetics-Lockheed team is competing with Boeing-General Atomics to field the first US Army 300kW HEL IFPC-HEL platoon by FY-2024.
Read 5 tweets
1/ Ik zou het graag nog fundamenteler willen trekken door een gewaagde bewering te doen:

Alles wat wij mensen doen in het leven is gedreven door #positieve #prikkels—al dan niet de hoop daarin—en het vermijden van #negatieve #prikkels.
2/ Als je haast hebt en er geen parkeerplaats vrij is om je auto te parkeren, #overweeg je—bewust of onbewust—of je negatieve prikkel van haast zwaarder weegt dan de negatieve prikkels van buiten de vakjes parkeren.
3/ Als je vrouw op weg naar het ziekenhuis op het punt staat te bevallen en er geen alternatief is dan buiten de vakjes parkeren, dan is die prikkel van haast belangrijker dan de negatieve prikkels voor het buiten de vakjes parkeren (parkeerboete, overlast voor anderen, etc.).
Read 10 tweets
1/ Een mooie en belangrijke vraag: volgens het #islamitische geloof, gaan atheïsten en andere niet-moslims naar de #Hel? Of kunnen zij ook naar het #Paradijs ("de #hemel") gaan?
2/ Allereerst is het belangrijk om wat achtergrondinformatie vast te stellen.

Wat is überhaupt de reden dat Allāh, God, ons hier op aarde heeft geplaatst, met #kwaad, #leed en ander #tegenspoed? Er wordt beweert dat Allāh ons liefheeft en het beste voor ons wilt,
3/ dus waarom zou Hij als #Almachtige God, ons dit aandoen? Waarom kunnen we niet direct naar een plek van puur genot, zoals die van de uitgebreide beschrijvingen van het #Paradijs?

Om deze vragen (voor beknoptheid enigermate) te beantwoorden, Allāh zegt (vertaling):
Read 34 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!