Discover and read the best of Twitter Threads about #god

Most recents (24)

#Thread on @AtriNeeraj
He says - "Hinduism is so great that we can even reject it's commandments if it goes against our rational understanding."
Now lets check what we find -
By saying the above sentence he is making '#Rationality' the yardstick to know right and wrong.
1/7
Lets learn abt rationality -
●It's is a way of thinking to get a conclusion.
●We also know that thinking can not be done without Information. ●Information is gathered only by using five senses that have limited capacity. Hence every information we have is of limited type.
2
●So on the basis of limited information, one can't bring a conclusion but of limited nature.
● Hence, it's proved that Ratinal thinking has it's limitations. In It's process it uses limited kind of informations thus gives only limited kind of conclusions.
3/7
Read 9 tweets
We are about to wrap up our current topic: Common Muslim Questions, Claims, & Myths:

The last one we’ll look at is: “Show me where Jesus said in the Bible ‘I am God, worship me.’”

This is a common claim, and it’s a really bad argument.

PART 5.

#God #Jesus #WhoWasMuhammad
Read 3 tweets
My mother stumbled upon some news clippings saved by my Grandmother two nights ago.
+++Nothing can stop #God +++ Keep Praying❤️🤍💙
For God and Country o7🇺🇸
Read 20 tweets
As I was going through papers and packing while trying to find a place to live, I came across something that my Father wrote many years ago.

WHEN IT LOOKS LIKE I HAVE FAILED

'LORD, are you trying to tell me something?
For .. failure does not mean I'm a failure;
It does mean ... I have not yet succeeded.
Failure does not mean ...I have accomplished nothing;
It does mean ...I HAVE LEARNED SOMETHING.
Failure does not mean ... I have been a fool;
It does mean ... I HAD ENOUGH FAITH TO EXPERIMENT..
Failure does not mean ...I don't have it;
It does not mean I am inferior.
It does mean...I am not perfect.
Failure does not mean...I've waisted my time.
It does mean ... I HAVE AN EXCUSE TO START OVER.
Failure does not mean ...I should give up;
Read 5 tweets
HERE IT IS.

I'M RAISING MY TRUMPET 🎺🎺🎺

and declaring that I believe
@POTUS45 is the

SON OF MAN
👉axeofthomas.com/son-of-man👈

according to the #Prophecy of
#Jesus #Christ in the #Bible

#GodWins

#Pray #Repent #Retweet!!!

For the #Kingdom of #God is at hand!!!

🙏😇💪
SON OF MAN PART 2

ARMAGEDDON

axeofthomas.com/son-of-man-par…

#GodWins

#Pray #Repent #Retweet!!!

For the #Kingdom of #God is at hand!!!

🙏😇💪🇺🇸 Image
THE WRATH OF GOD

👉axeofthomas.com/the-wrath-of-g… 👈

#GodWins

#Pray #Repent #Retweet!!!

For the #Kingdom of #God is at hand!!!

🙏😇💪🇺🇸 Image
Read 4 tweets
1/ #Jezus—God, Zoon van God of profeet?

Als we de christelijke Bijbel lezen, zien we dat 'Zoon van God' niet letterlijk te nemen is.

Wij zijn hopelijk allemaal #Gods #kinderen, echter vermijden wij zulk taalgebruik omdat #christenen het verkeerd hebben begrepen.
2/ De Bijbel is duidelijk dat 'kind van God zijn' spreekwoordelijk is. Het betekent dat je een goed mens bent.

Matteüs 5
9 Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

En #Jezus behoort tot de beste der mensen, en zijn moeder was een kuise vrouw.
3/ Als Jezus dan niet de letterlijke Zoon van God is, kan hij God zelf zijn?

Nee, Jezus verwerpt God te zijn. En de Bijbel geeft dat te kennen in vele, vele passages.
Read 8 tweets
1/ Voor het #christelijke #geloof in de Drie-eenheid gaat dit voorbeeld van water, ijs en damp niet op, omdat het fases of 'modes' betreft.

Dit voorbeeld impliceert dat de Vader is veranderd is tot de Zoon, wat volgens de christelijke leer de #ketterij van #modalisme is.
2/ De Vader veranderd niet.

Maleachi 3
6 Want Ík, de HEERE, ben niet veranderd,
ú, kinderen van Jakob, bent daarom niet omgekomen.

(Zie ook Jakobus 1:17.)
3/ De Zoon veranderd niet.

Hebreeën 13
8 Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
Read 9 tweets
AHHHH THANKS @churchofengland.

SHOWING YOUR SAME IGNORANCE AND #Hypocrisy INSULTING PEOPLE AND REAL #victims WHO HAVE BEEN EXCLUDED FROM YOUR FAKE @InquiryCSA #aka #iicsa AS WELL AS BEING BLOCKED BY YOUR #churchtoo
AS YOU USE MY #God TO HIDE BEHIND PRETENDING TO SHOW LOVE AND CARE FOR THOSE WHO DON'T BELIEVE .

WHAT PERSON IN THEIR RIGHT MIND WLD BELIEVE A SINGLE WORD YOU ARE TELLING @GREATBritain WHEN YOU SLAM THE DOORS IN THE FACES OF @VictimsVoiceApp DENYING US @VictimRightsLaw @OFOVC
I HOPE GOD STRIKES YOU DOWN BECAUSE I SEE YOU AS NOTHING MORE THAN AN EVIL MAN USEING #GOD TO CONTINUE TO DIVERT WITH THE #TruthAboutTheDeathOfJesus WHO YOU HAVE THE AUDACITY TO SAY TO AIM YOUR PREACHING AT THOSE WHO DON'T AGREE.

WHY WLD ANYONE AGREE WITH A MAN LIKE YOURSELF
Read 4 tweets
The INOVIO vaccine is financed by DOD, DARPA and Gates; it can be injected into the hand and contains NeonGreen, like Luciferase, Bio-Luninescent proof of VAX. Trust Stamp CEO Gareth Genner is in every Oath Sworn Catholic Order there is and is under Cardinal Gianfranco Ravasi...
Read 19 tweets
🌺 VEDIC GOD OF MEDICINE 🌺

LORD DHANVANTARI is the divine physician or the doctor of the #Gods. He is regarded as an incarnation of Lord #Vishnu, the God of protection and sustenance. He is believed to be the one, who gave us #Ayurveda.
Ayurveda is the ancient system of medicine and hence Lord #Dhanvantri is gratefully remembered as the #God of #Ayurveda. According to legend, he materialized into being during the churning (Sagar Manthan) of the cosmic ocean of milk to save the celestial beings.
DEPICTION OF LORD DHANVANTARI🙏

Scriptures usually depict #Dhanvantri in a divine form. With a handsome appearance, he is four-armed, in one of which he holds a well-decorated pot containing the precious Amrut (nectar).
Read 8 tweets
1/ Een mooie en belangrijke vraag: volgens het #islamitische geloof, gaan atheïsten en andere niet-moslims naar de #Hel? Of kunnen zij ook naar het #Paradijs ("de #hemel") gaan?
2/ Allereerst is het belangrijk om wat achtergrondinformatie vast te stellen.

Wat is überhaupt de reden dat Allāh, God, ons hier op aarde heeft geplaatst, met #kwaad, #leed en ander #tegenspoed? Er wordt beweert dat Allāh ons liefheeft en het beste voor ons wilt,
3/ dus waarom zou Hij als #Almachtige God, ons dit aandoen? Waarom kunnen we niet direct naar een plek van puur genot, zoals die van de uitgebreide beschrijvingen van het #Paradijs?

Om deze vragen (voor beknoptheid enigermate) te beantwoorden, Allāh zegt (vertaling):
Read 34 tweets
#SGP is de enige partij in Nederland die de #doodstraf terug wil invoeren. Moet toch beter kunnen?
De enige gepaste straf voor moordzuchtige zondaars en daarna het eeuwige hellevuur als de slechte moordenaar ook berouwloos zijn straf ondergaat. @SGPnieuws sgp.nl/standpunten/do…
Vanuit de hoge waardigheid van de mens als beelddrager van #God volgt dat de overheid gerechtigd is om bij ernstige levensdelicten de doodstraf toe te passen. De opvattingen van de #SGP stroken op dit punt met de bijbelse bepalingen over de zwaardmacht van de overheid.
Onder invloed v/h vooruitgangsgeloof v/d #Verlichting werd de #doodstraf als barbaars van de hand gewezen. Er ontstond een optimistisch vertrouwen in de mogelijkheid tot aardse perfectionering van de mens. De legitimiteit van de doodstraf werd in vraag gesteld.
Read 4 tweets
#Stoning to death

"And whosoever lieth carnally with a woman, that is a bondmaid, betrothed to an husband, and not at all redeemed, nor freedom given her; she shall be scourged; they shall not be put to death, because she was not free."
– Leviticus 19.20
#Stoning to death

"And whosoever lieth carnally with a woman, that is a bondmaid, betrothed to an husband, and not at all redeemed, nor freedom given her; she shall be scourged; they shall not be put to death, because she was not free."
– Leviticus 19.20
Read 16 tweets
/1 "Hoe verklaar je de #Drieeenheid?"—een samenvatting van mijn #dialoog met een #christen.

Iemand was zo lief om voor mij te bidden, waarop ik zei dat ik dat waardeer; ik zal ook voor die persoon bidden, "maar als je bidt, bid dan naar de #Vader; de Enige Waarachtige #God".
2/ —een verwijzing naar de #Bijbel:

Johannes 17
1 Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: #Vader [...]
3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de #enige #waarachtige #God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.
3/ Als Jezus zegt dat niet hij, maar de Vader de "enige waarachtige God" is, dan betekent het dus dat Jezus niet zelf God is.

#Jezus #Christus (vrede zij met hem) was altijd nederig en erkende altijd dat er iemand boven hem was: God. Nooit eerde en prees hij zichzelf.
Read 13 tweets
✨LET'S GO! MISSION QUIZ ✨
WHO IS THIS? Image
2NE1

#2NE1 Image
Read 273 tweets
@tracesoffaith 1) After I started to Listen to @amygrant 's music, in 1985. And, I began to listen to #ChristianRadio , regularly. BUT, then, 17 years later; a teaching colleague of mine invited me to "Give This #BibleStudy a try." The teacher was a lady I had Only known from listening to @KSBJ
@tracesoffaith @amygrant @KSBJ 2) B4 & After School & she & the #DJ , were broadcasting Live, in downtown #houstontx & it was a #WatermelonSeed #SpittingContest ! #Hilarious ! A month later, I found out This #BibleStudy was a One of it's kind; bc it was going to be #OnlineToo ! It was #BelievingGod2002 ! By...
@tracesoffaith @amygrant @KSBJ 3) @BethMooreLPM ! 😂✝️💞🍉😛 #ForReal ! 😂 The #OnlineStudents started 1.5 weeks after the #HomeGroup . The #BibleStudyVideos were broken up into smaller parts. Well, as I Listened to the First Session, I was beginning to #FallInLove w/ the "Biblical #Jesus "; but, I didn't
Read 28 tweets
Joe M summary of it all. @jack Lost. @georgesoros Lost. #China #CCP Lost. @nancypelosi Lost. @BarackObama Lost. @HillaryClinton Lost. @JoeBiden Lost. #Clintonfoundation Lost. @JohnBrennan Lost. @chuckschumer Lost. #SlaveTrade Lost. #MOSSAD Lost. #Iran Lost. @JackPosobiec Lost. Image
@RaheemKassam Lost. @AlexJones Lost. #Hollywood Lost. #MainstreamMedia Lost. @CNN Lost. @ABC Lost. @MSNBC Lost. @FoxNews Lost. @NBCNews Lost. @IsraeliPM Lost. @Pontifex Lost. @benshapiro Lost. @Oprah Lost. @TheEllenShow Lost. #JohnofGod Lost. #Rosthchild Lost. #Rockefeller Lost.
#Astor Lost. #Illuminati Lost. @CIA Lost. @FBI Lost. #Antifa Lost. #BLM Lost. @AOC Lost. @IlhanMN Lost. @KLoeffler Lost. @JudiciaryGOP Lost. @senatemajldr Lost. @SenateGOP Lost. @SenateDems Lost. @NRSC Lost. @dscc Lost. @SenatePress Lost. #TheBloodlines Lost. #Satan Lost.
Read 5 tweets
FEAR / ANGER / STRESS / ANXIETY / DOUBT / DEPRESSION

What do they all have in common?

They're tools of [#satan]

If you have any of them, it's because you haven't put on the Full Armor of #God yet

👉 👈

GOD WANTS YOU TO BE HIS WARRIOR RIGHT NOW

🙏😇💪
STUDY #GOD'S WORD AND PUT ON THE #FULLARMOR

👉 👈

HELP US DESTROY [satan's army] OF BASEMENT DWELLERS

#Read the #Bible

#WeHaveDominion over #Demons

#WWG1WGA
REMOVE THE [SPIRIT OF FEAR] FROM YOUR LIFE NOW

👉 👈

#Pray to #God for #Clarity and #Strength

🙏😇💪

#NoFear #GodWins
Read 6 tweets
@CDCgov 1) My Mom had #BeenSmokingCigarettes for 30 #Years when she had gotten #pneumonia 2x's during the Winter of 1989-1990. Her doctor told her if she didn't #QuitSMOKING , she would #VeryLikely get #pneumonia again. Then, he Highly recommended that she #GiveNicotinePatchesATry . She
@CDCgov 2) decided to try them; for #ThreeEntireMonths , as the amount of #Nicotine in the patches is reduced each month; even though they caused her to get a small amount of hives! 😃 By that time, she was down to #Smoking 1 or 2 #Cigarettes a day; instead of her usual #PackADay Habit!
@CDCgov 3) And, back then, packs had 30 #Cigarettes in them! BUT, she had to keep a #PenInHerMouth every day; & leave the #SmokingLunchroom at work, too. And, for some odd reason, she used #CinnamonCandies to help herself, too. So, she was #TryingVeryHard to quit; using psychological
Read 10 tweets
APPRECIATION

#Ingratitude gives birth to different problems.

You must ever be #grateful to the Lord and your spouse for the gift of #marriage. Learn to be appreciative of whatever your spouse does or gives, no matter how little. /1

#Xmas #Christmas #MotivationalQuotes #family
Sometimes, as a woman, your husband does not have enough means to take care of everything in the home. Learn to still be grateful for the little.

Be understanding. Life is truly in phases. What you can't afford today, will surely come tomorrow.

I know that there are some men
/2
...that shirk their #responsibilities. Such #men are mere boys. But in a situation where the case is genuine, please bear with your #husband. Assist him where possible.

The #God of heaven is your Rewarder.

When your husband tells you that he's facing a #financial challenge,

/3
Read 7 tweets
#uk #tier5 #lockdown #mondaythoughts.
The amount of companies in #London that suffer #CyberAttack|s is unprecedented.
#hackers were preparing for months. #scoping, network exploration, #SocialEngineering was employed months. #zoommeetings and #email led to bad communication.
1/
#IT/#redteam/#BlueTeam|s etc are not in proper collaboration. People do not know what to do and what are their roles or which tools they need to use.
So far the #Ransomware demands are crazy and the worse is the #databreach leading to #intellectualproperty theft.
2/
Due to #COVID19 #MutantStrain and #londonexodus, working from home has been intensified but lessons from the previous #lockdown on #secure access failures were not learned. #infosec community is still trying to survive.
People have no funds to invest in #cloud infrastructure.
3/
Read 19 tweets
🖤🖤🖤🖤
12182020 will probably be our last days scrolling the feeds.
Inbetween now + then will be sharing @onedrive pdfs of conversations and information I have shared on here the past 7years.
95% of the content is original + mine, minus pictures + other documents4Explainations.
🖤🖤🖤🖤
We have reached out to all of u for over 7years now, and as this year comes to an end, so does our open door policy.
If u have any questions u can always tag us by our 3 accounts, this one @Kaidone2 + @Karbonkoppi and ask those questions.
If u ask after 12312020 we may b
🖤🖤🖤🖤
On another platform by then.
If u are one of the people who we blessed, but u denied our blessing through a lack of faith, a simple apology will remedy the situation and a true act faith will restore the blessing.
We will list those we blessed + lost in their own pdf.
🖤
Read 31 tweets
yesterday was an important day for all females, and nobody knows how or why yet.
if u happened to be paying attention, there is a way for me to show u, how everything works.
Iam censored + isolated on Twitter, so iam waiting on other things.
problem is, I have2duet2day
11/11/22.
People think they know what iam up to, but that is actually not possible, because I do knot pre plan anything, and just work with the flow.
that doesn't mean iam not affecting things, but I never challenge who is, + if u have been paying attention, u know:
If I wait any longer2give u this gift, I risk missing this deadline, and won't ever be able to use this way again.
#CardoftheDay
Today is special because:
#Numerology Is the most prominent #Religion existing.
#Numerology dictates what is #Universal #Law because so many accept it.
Read 32 tweets
The Way of the Heart is a way of cultivating the decision to become identified with the Light that can shine away all darkness. Not by fighting with it, but by recognizing it, embracing it as your own creation, and choosing again.
The Way of the Heart is the way that I teach. And now we begin a focused in-depth study together, that this way might become established within your holy mind.
Read 43 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!