Discover and read the best of Twitter Threads about #kakori

Most recents (1)

#चंद्रशेखर_आझाद : मृत्यु-आक्षेप, संशयाचे धुके!
#थ्रेड #Thread भाग-2

#आझाद यांच्या सहकाऱ्यांनी स्पष्ट केलेल्या
नेहरूंच्या कथनातील आणि समकालीन राजकीय घटनातील विसंगती

चंद्रशेखर आझाद 1931 पर्यंत एक प्रसिद्ध क्रांतिकारक बनले होते. त्यांचे सहकारी क्रांतिकारक, मन्मथनाथ गुप्ता
आणि जोगेशचंद्र चटर्जी यांनी त्यांना अनुक्रमे "उत्तर भारतातील क्रांतिकारकांचे नेते" आणि "काकोरी, लाहोर व दिल्ली प्रकरणांचा नायक" म्हणून संबोधले आहे. (जे सर्व 1930 पर्यंत संपले होते) अलाहाबाद हे त्यांचे प्रमुख कार्यक्षेत्र होते, तिथेच नेहरूंचे वडिलोपार्जित घर होते.
#Kakori
आझाद 9 ऑगस्ट 1925 रोजी काकोरी रेल्वे क्रांतिकार्यात सहभागी होते. त्याच्या गटाने शाहजहांपूर ते लखनौला जाणारी 8 क्रमांकाची डाउन ट्रेन आता उत्तर प्रदेशातील काकोरी शहराजवळ येत असताना लुटली.

ब्रिटीश सरकारच्या तिजोरीतील पैशाच्या पिशव्या या ट्रेनने नेल्या जात होत्या.
Read 30 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!