Discover and read the best of Twitter Threads about #mediakasvatus

Most recents (3)

EdMedia + Innovate Learning -konferenssipaperimme on julkaistu, learntechlib.org/p/217404/

ja sen voi ladata kokonaisuudessaan: researchgate.net/publication/34…

Paperissa käsittelimme tutkimuksiimme perustuvia suunnitteluperiaatteita ikäihmisten medialukutaidon opettamiselle. 1/
Ikäihmisten medialukutaidon opettamisen tulisi:
•kattaa kaikki medialukutaidon ulottuvuudet,
•oltava oppijan tarpeisiin perustuvaa,
•oltava saatavilla useiden sidosryhmien kautta,
•kunnioittaa iäkkäiden ihmisten erilaisia elämänrooleja,
2/
•soveltaa erilaisia pedagogisia lähestymistapoja,
•sisältää vahva sosiaalinen tuki,
•olla käytännönläheistä,
•olla yksilölähtöistä,
•hyödyntää vertaisopettajia,
•korostaa osallistujien minäpystyvyyttä,
•tapahtua turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä,
3/
Read 5 tweets
.@okmfi julkaisi kansalliset mediakasvatuslinjaukset. Myös @ihmisoikeus lausui niistä valmisteluvaiheessa.

Linjauksissa mainitaan #ihmisoikeudet edistäminen mediakasvatuksen tavoitteena. Hienoa!

Tässä ketjussa pointteja linjauksista 1/6 #mediakasvatus minedu.fi/artikkeli/-/as…
Laadukas #mediakasvatus pyrkii edistämään ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä luomaan edellytyksiä kestävälle kehitykselle. 2/6
Mediakasvatus pohjautuu sanan-, mielipiteen-, ilmaisun, ajattelun ja toiminnan vapauteen, ja sen avulla ihmisoikeuksiin sekä demokratiaan liittyviä tavoitteita myös edistetään. 3/6
Read 6 tweets
Nyt vietetään @UNESCO kansainvälistä medialukutaitoviikkoa. Lausuimme tällä viikolla Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille kansallisista mediakasvatuksen linjauksista. Lausuntomme päähuomiot lyhyenä ketjuna:
#mediakasvatus #medialukutaito #ihmisoikeudet #GlobalMILWeek
1) Mediakasvatuksessa tulee kiinnittää huomiota toimijuuteen: ketkä saavat äänensä kuuluviin, millaiset ihmiset esitetään asiantuntijoina, minkä näköisiä ovat suomalaiset/ulkomaalaiset, jne.
#mediakasvatus #medialukutaito
2) Linjauksissa tulisi käsitellä mediakasvatuksen saavutettavuutta konkreettisemmin. Yksi saavutettavuuden elementti on selkokielisyys. Mediakasvatusaineistoja tulee olla saatavilla myös viittomakielellä.
#mediakasvatus #medialukutaito
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!