Ihmisoikeusliitto Profile picture
Oct 30, 2019 6 tweets 4 min read Read on X
Nyt vietetään @UNESCO kansainvälistä medialukutaitoviikkoa. Lausuimme tällä viikolla Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille kansallisista mediakasvatuksen linjauksista. Lausuntomme päähuomiot lyhyenä ketjuna:
#mediakasvatus #medialukutaito #ihmisoikeudet #GlobalMILWeek
1) Mediakasvatuksessa tulee kiinnittää huomiota toimijuuteen: ketkä saavat äänensä kuuluviin, millaiset ihmiset esitetään asiantuntijoina, minkä näköisiä ovat suomalaiset/ulkomaalaiset, jne.
#mediakasvatus #medialukutaito
2) Linjauksissa tulisi käsitellä mediakasvatuksen saavutettavuutta konkreettisemmin. Yksi saavutettavuuden elementti on selkokielisyys. Mediakasvatusaineistoja tulee olla saatavilla myös viittomakielellä.
#mediakasvatus #medialukutaito
3) Ihmisoikeuskasvatuksen lisääminen opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa tukee laadukasta mediakasvatusta. Mediakasvatus on muun muassa väline ihmisoikeuksia koskevan tiedon ja tietoisuuden levittämiseen.
#mediakasvatus #medialukutaito
4) Erityisryhmät-termi on ongelmallinen: se eriyttää joitain ryhmiä perustoiminnan ulkopuolelle. Sen sijaan olisi hyvä puhua yhdenvertaisuudesta ja tuoda konkreettisesti esiin, minkä syrjintäperusteiden osalta mediakasvatuksen yhdenvertaisuutta on vahvistettava ja miten.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ihmisoikeusliitto

Ihmisoikeusliitto Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ihmisoikeus

Sep 14, 2020
Tässä tviittiketjussa tuoreen selvityksemme pohjalta suosituksia tyttöjen sukuelinten #silpominen torjumiseksi Suomessa. Viimeisessä tviitissä linkki selvitykseen. 👇1/7

@helsinginsote @katiloliitto @tasaarvotieto @SuomenPoliisi @STM_Uutiset @okmfi

#FGM #ihmisoikeudet
Viranomaisten ja muiden ammattilaisten tulee kertoa sekä naisille että miehille #silpominen terveyshaitoista ja Suomen lainsäädännöstä esim. vastaanottokeskuksissa, päiväkodeissa ja äitiysneuvoloissa pidettävissä ennaltaehkäisevissä keskusteluissa. 2/7 #FGM
Viranomaisten ja muiden ammattilaisten tulee painottaa asiakkailleen, potilailleen ja palvelujensa käyttäjille, että kaikki #silpominen muodot ovat haitallisia terveydelle ja laittomia Suomessa. 3/7 #FGM
Read 7 tweets
Sep 14, 2020
Selvityksemme: Pk-seudulla asuvat somalimiehet suhtautuvat tyttöjen sukuelinten #silpominen pääosin kielteisesti ja heidän asenteensa silpomista kohtaan ovat muuttuneet huomattavasti kielteisemmiksi Suomessa asumisen aikana. 1/8 ihmisoikeusliitto.fi/somalimiesten-…
#FGM #ihmisoikeudet
Selvitys perustuu 29:n pääkaupunkiseudulla asuvan miehen teemahaastatteluun. Uutta tietoa miesten käsityksistä ja roolista tyttöjen sukuelinten silpomisen torjunnassa.#silpominen #FGM 2/8
Yhtä lukuun ottamatta haastateltavat tiesivät tyttöjen sukuelinten silpomisen olevan laitonta Suomessa. Nuorille, Suomessa syntyneille tai kasvaneille, miehille #FGM FGM oli melko vieras asia. #silpominen 3/8
Read 8 tweets
Sep 10, 2020
Heli Markkula piti Ihmisoikeusliiton kommenttipuheenvuoron @Ulkoministerio'n #ihmisoikeuselonteko kuulemistilaisuudessa. Selonteon laatiminen on merkittävä signaali siitä, että perus- ja ihmisoikeudet ovat Suomelle tärkeitä niin kotimaan kuin kansainvälisessä politiikassa. 1/7
Ihmisoikeusliitto kiittää Suomea aktiivisuudesta sekä EU:ssa että YK:ssa kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän tärkeyden korostamisessa. Kannustamme jatkamaan sitkeästi tätä. #ihmisoikeusselonteko 2/7
Vaadimme johdonmukaisuutta Suomen ihmisoikeuspolitiikkaan: Esimerkiksi Suomi on ollut aktiivinen alkuperäiskansojen oikeuksien vahvistamiseksi kansainvälisellä tasolla, mutta edelleen #ILO169 sopimus on ratifioimatta. Se tulee ratifioida viipymättä #saamelaiset 3/7
Read 7 tweets
Jun 22, 2020
Lausuimme oikeusministeriölle viittomakieliasiain neuvottelukunnan perustamisesta. ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeuslii…
#viittomakieli #perusoikeudet #ihmisoikeudet #yhdenvertaisuus
Neuvottelukunnan perustaminen edistää YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen toimeenpanoa Suomessa sekä #viittomakieli'sten henkilöiden oikeuksien toteutumista.#perusoikeudet
Tulkkauspalveluiden järjestäminen ja viranomaisviestinnän saavutettavuus ovat esimerkkejä elämänalueista, joilla viittomakieliset henkilöt kohtaavat ongelmia huolimatta lainsäädännön ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen turvaamista oikeuksista.
Read 4 tweets
Jun 9, 2020
.@yhdenvertaisuus julkaisi tärkeän selvityksen afrikkalaistaustaisten kokemasta syrjinnästä ja rasismista Suomessa. 1/8
syrjinta.fi/-/yhdenvertais…

#ihmisoikeudet
#rasismi
#syrjintä
#yhdenvertaisuus
#blacklivesmatterfinland
Kyseessä on laadullinen selvitys. Se kuvaa kysely- ja haastatteluaineiston pohjalta afrikkalaistaustaisten ihmisten toistuvia rasistisen häirinnän kokemuksia ja rakenteellista syrjintää. 2/8 #ihmisoikeudet #rasismi #syrjintä #yhdenvertaisuus #blacklivesmatterfinland
#Rasismi on Suomessa laaja ja syvään juurtunut ongelma. Se ilmenee sekä rakenteellisena rasismina joka kohdistuu erityisesti rodullistettuihin ihmisiin, että häirintänä ja syrjivinä asenteina arjessa.3/8 #ihmisoikeudet #syrjintä #yhdenvertaisuus
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(