Discover and read the best of Twitter Threads about #ihmisoikeudet

Most recents (8)

Jos joku väittää että nykyisiä ihmisoikeussopimuksia ei tehty sellaisissa oloissa missä miljoonat ihmiset ovat joutuneet hengenvaaraan hän puhuu paskaa. Kaikki suuret sopimukset solmittiin maailmansotien jälkimainingeissa, miljoonien paettua tai kuoltua kun eivät pystyneet.
Varhaisimmat käsittelivät lähinnä sodankäyntiä ja sotilaiden kohtelua. Geneven sopimus solmittiin 1864 Henri Dunantin aloitteesta hänen nähtyään haavoittuneiden kohtalon Solferinon taistelussa. en.wikipedia.org/wiki/First_Gen…
Ennen ja jälkeen Ensimmäisen maailmansodan solmittiin useita sopimuksia, joissa muun muassa laajennettiin Geneven sopimuksen käytäntöjä merisotaan, kiellettiin myrkkyjen käyttö, vahvistettiin kemiallisten ja biologisten aseiden kiellot sekä sovittiin sotavankien kohtelusta.
Read 8 tweets
”Älykkäin natsi, oikeusteoreetikko Carl Schmitt kuvasi fasistien vallankäytön ytimen kaunistelematta. Hän sanoi, että kaikki säännöt voitiin tuhota keskittymällä p o i k k e u s –ideaan. ->
Natsijohtaja pelaa vastustajansa pelistä tuottamalla yleisen käsityksen, että nykyhetki on poikkeuksellinen. Sitten hän muuttaa poikkeustilanteen pysyväksi hätätilaksi. Silloin kansalaiset vaihtavat todellisen vapauden valheelliseen turvallisuuteen. ->
Kun nykypoliitikot vetoavat t e r r o r i s m i i n, he tietenkin puhuvat todellisesta vaarasta. Mutta kun he koettavat houkutella meidät luopumaan vapaudesta turvallisuuden nimissä, olisi syytä olla varuillaan. Niiden kahden välillä ei välttämättä ole kompromissia. ->
Read 4 tweets
#tphakijat #EIT #oikeuselää #Migri #palautuskielto
"Ketään ei pitäisi nyt poistaa maasta. Yhtään väärää päätöstä ei saa tehdä. Menettely pitää korjata viipymättä", (@pakolaisneuvo). Migri ja hallinto-oikeudet eivät tunnista ihmisen tarvetta suojeluun) 1/n
iltalehti.fi/kotimaa/a/27c3…
@pakolaisneuvo #tphakijat #EIT #oikeuselää #ihmisoikeudet
”Se, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin toteaa Suomen loukanneen ehdotonta #palautuskielto'a ja oikeutta elämään erittäin poikkeuksellista. Tapaus on vain jäävuoren huippu.” 2/n
pakolaisneuvonta.fi/euroopan-ihmis…
@pakolaisneuvo #tphakijat #EIT #oikeuselää #palautuskielto
Pakolaisneuvonnan mukaan Suomen on nyt tunnustettava #turvapaikka'menettelyn ja palautusten ongelmat, jotta kaikkien Suomessa edelleen olevien turvapaikanhakijoiden oikeusturvan toteutuminen voidaan varmistaa 3/n
pakolaisneuvonta.fi/euroopan-ihmis…
Read 12 tweets
Tänään on YK:n ihmisoikeuksien päivä. #Ihmisoikeudet ovat kokonaisuus jokaiselle ihmiskunnan jäsenelle kuuluvia oikeuksia, joilla pyritään takaamaan jokaiselle ihmisarvoinen elämä. Tämä on hieno tavoite, jonka toteuttamisessa meillä vaikuttaa kuitenkin olevan hankaluuksia. 1/5
Kolme asiaa:

Translain kokonaisuudistus on toteutettava välittömästi. Uudistuksen on otettava huomioon myös nuorten ja lasten oikeudet. Juridinen sukupuoli on häivytettävä tai vähintään lisättävä kolmas sukupuoli. Kehodysforian eri hoitojen saatavuutta on parannettava. 2/5
Vammaisten oikeudet toteutuvat huonosti. Olemme kuulleet taksien saatavuusongelmista, mutta myös mm. heikot tukiverkostot, avustajien ja apuvälineiden huono saatavuus, virheet kaavoituksessa ja esteelliset tilat ovat ongelmia, joihin on puututtava nykyistä tarmokkaammin. 3/5
Read 5 tweets
Oikeudenkäynti alkoi reilusti myöhässä. Vastaajia (syytettyjä) on kolme, mutta vain kaksi saaapui henkilökohtaisesti paikalle.
Oikeuden puheenjohtaja käräjätuomari Johanna Helminen suhtautui heti istunnon aluksi hyvin kielteisesti pääkäsittelyn julkisuusuuteen. Yleisö sai ehdottoman kuvaus- ja nauhoituskiellon. Puheenjohtaja salli vain muistiinpanojen tekemisen omaan käyttöön.
Read 37 tweets
@MariaOhisalo, Suomi on välttynyt useammilta #EIT-tuomioilta tp-hakijoiden kohtelussa vain siksi, että vapaaehtoiset avustajat ovat tehneet hurjasti töitä ihmisten pelastamiseksi, mutta eivät enää jaksa tehdä kanteluita vääryyksistä.
Ketjussa omia kokemuksiani epäonnistumisista.
Irakilainen suurperhe on elänyt epätoivossa vuosikaudet. Lapset yrittävät käydä koulua ja isä tehdä töitä, vaikka koko perhe on aivan rikki. Pakeneminen toiseen maahankaan ei näin monen lapsen kanssa onnistu. hannelevestolablog.wordpress.com/2017/03/29/onk…
Toinen irakilaisperhe ajettiin myös ahdinkoon. Isä on perustanut oman yrityksen ja saanut sitä kautta oleskeluluvan, äidin ja lasten tilanne edelleen auki, kun viimeksi heitä näin. Ihmettelen heidän henkisten voimavarojensa riittämistä. hannelevestolablog.wordpress.com/2017/09/21/sur…
Read 8 tweets
Ketju. Sateenkaariperheet ja syntyvyys.

Keskustelussa syntyvyyden laskusta on varsin hetero.
Sateenkaariperheiden lapsenteko on kallista ja joilekin mahdotonta. Perheen perustamishaluja sateenkaaripareilla kuitenkin on.
hs.fi/kotimaa/art-20…
Perheen perustaminen esim. naisparille on ollut tähän asti kallista, koska hedelmöityshoidot on pitänyt tehdä yksityisellä klinikalla. Pahimmillaan hoitoihin on palanut kymmeniä tuhansia euroja. Tämä on myös luokkakysymys, kaikilla naispareilla ei ole tätä rahaa.
Tilanne on kuitenkin muuttumassa, kun hedelmöityshoitoja on pian saatavilla myös julkisella puolella. Tämä on yhdenvertaisuusasia ja myös järkevää, jos toivotaan maahan lisää lapsia.
sateenkaariperheet.fi/uutiset/tilann…
#sateenkaariperheet #syntyvyys
Read 19 tweets
Perus- ja ihmisoikeudet ja niiden edistäminen iloksemme vahvasti #hallitusohjelma’ssa. Monet tavoitteemme hienosti mukana! Työtä on todellakin tehty paljon ja nyt vaikutukset näkyvät. Tässä ketjussa nopeasti keskeisimpiä #ihmisoikeudet havaintoja:
1. Hienoa, että ihmisoikeuksien järjestelmälliseen edistämiseen panostetaan: #hallitusohjelma'ssa mm. kolmas perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma, lainvalmistelijoiden ihmisoikeusosaamisen vahvistaminen sekä perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointi. #ihmisoikeudet
2. #Hallitusohjelma'n mukaan kv. ihmisoikeussopimusten toimeenpanoa ja valvontaa edistetään ja vahvistetaan. Myös #oikeusvaltio'ta vahvistavia toimia löytyy useita. #ihmisoikeudet
Read 18 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!