Discover and read the best of Twitter Threads about #medialukutaito

Most recents (2)

Haluatko ymmärtää median voiman? Haluatko ymmärtää propagandaa ja miten ihmisiä aivopestään median välityksellä? Selitän ketjussa ydinasiat, jotka on johtanut mediamanipulaatioon länsimaissa ja Suomessa, ja sen miksi enemmistö ostaa kaiken mitä lehtien etusivuilla julistetaan.
Projekti MK-Ultra oli Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA:n salaisen ohjelman koodinimi 1950-luvulta eteenpäin. Ohjelman tarkoituksena oli tutkia erilaisia hypnoosi- ja aivopesutekniikoita, jottei heidän omia kansalaisiaan vihollinen pääsisi aivopesemään heitä vastaan.
MK-Ultran alaprojekteja toteutettiin 150kpl eri puolilla maailmaa. Suomeen kohdistui esim. projektit nro 95 ja 115. Suomalaisista tutkijoista MKultra-rahoitusta ovat saaneet CIA omistaman Human Ecology Fund -rahaston kautta Juhani Hirvas ja Erik Allardt. seura.fi/asiat/tutkivat…
Read 17 tweets
Nyt vietetään @UNESCO kansainvälistä medialukutaitoviikkoa. Lausuimme tällä viikolla Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille kansallisista mediakasvatuksen linjauksista. Lausuntomme päähuomiot lyhyenä ketjuna:
#mediakasvatus #medialukutaito #ihmisoikeudet #GlobalMILWeek
1) Mediakasvatuksessa tulee kiinnittää huomiota toimijuuteen: ketkä saavat äänensä kuuluviin, millaiset ihmiset esitetään asiantuntijoina, minkä näköisiä ovat suomalaiset/ulkomaalaiset, jne.
#mediakasvatus #medialukutaito
2) Linjauksissa tulisi käsitellä mediakasvatuksen saavutettavuutta konkreettisemmin. Yksi saavutettavuuden elementti on selkokielisyys. Mediakasvatusaineistoja tulee olla saatavilla myös viittomakielellä.
#mediakasvatus #medialukutaito
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!