Discover and read the best of Twitter Threads about #msphere

Most recents (1)

Bir salgına, aşısı olarak yakalanmanının farkını Şili örneği ile anlatmaya çalışacağım.
Şili'de dün yeni 6290 #COVID19 olgusu ile toplam 231 bin hasta oldu. Nüfusu 19 milyon Şili'nin.
Şili 2012 yılında hiç beklenmedik bir dönemde meningokok enfeksiyonu salgını yaşadı.
İnvaziv meningokok hastalığı, çocuk ve erişkinlerde %10 yaşam kaybı ile seyreden, %20-25 oranında da ciddi sekeller ile seyreden bir enfeksiyon. Hastalık bulgularının çıkması ile bazen tedaviye rağmen, hasta 24 saat içinde yaşamını kaybedebiliyor.
Bulaşma ihtimali aile içi bireylerde ve toplu yaşam alanlarında çok yüksek (yatılı okul, koğuş). Çok sık bir enfeksiyon değil, her yıl tüm dünyada 1.2 milyon olgu, 135.000 kayıp olduğu düşünülüyor. Meningokok enfeksiyonun da çok küçük hasta kümeleri salgın kabul ediliyor.
Read 12 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!